Norske annonsører ser mørkt på 2023: - Vi kjørte ut av én tunnel og inn i en annen

Én av fire annonsører vil kutte i reklamebudsjettet. Anfos fagdirektør tror annonsørene bekymrer seg unødvendig mye.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

84 prosent av norske annonsører tror på en forverring for norsk økonomi i 2023. Det kommer frem i en ny undersøkelse Anfo har gjennomført. Den legges frem på Anfos årlige arrangement Den Store Annonsørdagen på Latter torsdag, men annonsørene finner altså lite å le av når de skal planlegge for et nytt budsjettår.

Kun fem prosent tror på en økonomisk opptur, mens de resterende elleve prosentene tror situasjonen vil være den samme som nå.

Fagdirektør Håvard Kvernaas Bakken i Anfo er overrasket over at annonsørene er såpass pessimistiske.

- Når man leser alle disse skriveriene om inflasjon, rentehopp, energikrise og krigsfrykt, så er det lett å overkompensere litt. Sannheten er at vi har de rauseste strømordningene i Europa, staten flommer over av penger og Norge er i en fantastisk heldig situasjon, sier han til Kampanje.

Det underbygges av at mange annonsører tror det vil gå bedre meg eget selskap enn økonomien ellers. Nesten halvparten av alle annonsører som har svart på undersøkelsen tror nemlig den økonomiske situasjonen i deres selskap vil være uendret i 2023. 32 prosent tror selskapets økonomi vil bli dårligere, mens 22 prosent har tro på en bedring.

- Det er en vente-og-se-holdning i budsjetteringen til norske annonsører akkurat nå. Forventningen er at ting kommer til å bli nokså mye verre, men etter hvert vil man kanskje se at det egentlig går ganske bra likevel.

Én av fire vil kutte reklamebudsjettet

Undersøkelsen er en del av Den Store Annonsørrapporten som legges frem hvert år på denne tiden. For ett år siden kunne Anfo «friskmelde» bransjen etter koronapandemien. Da svarte hele 51 prosent av annonsørene at de ville øke totalbudsjettet til reklame, informasjon og annen kommunikasjon. Med unntak av 2020, har det alltid vært en overvekt av annonsører som vil øke budsjettet i undersøkelsen.

- Det var fantastisk å stå her i fjor å friskmelde bransjen og støtte opp under følelsen og stemningen med tall, sier Bakken.

Nå er bildet snudd igjen, og bare 19 prosent svarer at de vil øke budsjettet. 25 prosent vil redusere.

- Vi kjørte ut av én tunnel og inn i en annen, oppsummerer han.

Fagdirektøren mener signalene en naturlig konsekvens av at nordmenn får mindre kjøpekraft.

- Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er strategien til Norges Bank å dra ned nordmenns kjøpekraft. Det er det som er hele meningen. Konsumet vil bli labert resten av året og i 2023.

- Tilpasser oss alltid situasjonen

Merkevaresjef i Ving, Ingrid Osa, er blant annonsørene som planlegger å investere som normalt i reklamemarkedet.

- Vi er vant til at markedet er i stadig endring, både under pandemien der forutsetningen ble endret mange ganger, samt andre ytre faktorer som påvirker folks reisemønster. Derfor er vi alltid fleksibel og tilpasser oss situasjonen underveis, både når det gjelder inviteringsnivå og budskap, sier hun.

Selv om folk er bekymret for økonomien, viser Vings undersøkelser at mange fortsatt vil prioritere reise, i hvert fall med familien.

- Det vi vet er at folk alltid prioriterer familieferien, mens det er weekendturen med venner som blir nedprioritert når økonomien er trangere. Mange vil nok velge et rimeligere alternativ med tanke på reisemål og hotell, og det kan også være penger å spare på hvilken periode man velger å reise. At man reiser utenom skolen ferier eller andre perioder der prisene er lavere, sier Osa.

De største annonsørene kutter mindre

Dersom man går dypere ned i tallene og henter ut svarene fra de aller største annonsørene, de som har over 50 millioner kroner i markedsbudsjett, er det imidlertid flere som vil øke budsjettet (29 prosent) enn som vil redusere (16 prosent).

- Hva tror du det skyldes?

- Det er litt som vi så i 2020, at selv om det var flere som ville kutte, så var det et veldig delt bilde. De store lokomotivene i dagligvare er telecom, retail og dagligvare, og de tror jeg kommer til å klare seg ganske bra, sier Håvard Bakken.

Anfos fagdirektør er med andre langt mer optimistisk enn mange av foreningens medlemmer.

- Dette er en helt annen krise enn koronapandemien, men vi kom oss gjennom den. Norge er i en særdeles god posisjon. Folk endrer kanskje forbruket sitt, men jeg tror det kommer til å bli et greit nivå på norsk privatkonsum neste år, sier han.

- Du tror ikke det blir dystet stemning å Den Store Annonsørdagen?

- Nei.

Norske annonsører ser mørkt på 2023: - Vi kjørte ut av én tunnel og inn i en annen