Går hardt ut mot reklamefolk som stemmer Rødt: - Et parti som vil avskaffe dem

Alf B. Bendixen oppfordrer reklamefolk som stemmer Rødt til å stå frem til kundene. - Et gufs fra fortiden, svarer Kitchen-sjef.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

En debatt om Rødt har fått temperaturen på bransjepraten på Facebook opp et par grader den siste uken. Debatten er initiert av Alf B. Bendixen, som i en rekke innlegg har forsøkt å rette søkelyset på det han mener er «udemokratiske holdninger» fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes og et prinsipprogram som åpner for «demokratisk revolusjon».

Det hele toppet seg da Bendixen 6. oktober kom med følgende oppfordring til sine kollegaer i reklamebransjen:

«Jeg oppfordrer at de som jobber i reklamebransjen og som stemmer på Rødt om at de forteller sine oppdragsgivere at de stemmer på Rødt. Ikke det populistiske Rødt, som Moxnes har vært dyktig på å markedsføre, men Rødt slik Rødt formulerer sine verdier og det samfunnet partiet egentlig vil ha som er beskrevet i i partiets prinsipprogram», skrev Bendixen på Facebook.

Alf B. Bendixen omtales ofte som en nestor i bransjen og får av mange æren for å ha innført planner-funksjonen i norsk byråsammenheng. De siste 15 årene har han vært konsulent innen merkevareledelse og han er også en kjent bransjestemme og foredragsholder.

Innleggene hans har derfor fanget oppmerksomheten til et bredt utvalg folk i bransjen. Kitchen-sjef Haakon Dahl er blant dem som har tatt til motmæle. På Facebook skriver han at også folk som stemmer på Rødt fortjener å bli møtt med respekt. Han mener Bendixen kan bidra til en eskalering av meningskonflikter med sine utspill.

«Kommunikasjonsbransjen har historisk blitt beskyldt for å være snever. Vi har blitt stigmatisert som Oslo 3, og beskyldt for ikke å kjenne målgruppene våre. Jeg mener at dette delvis har vært riktig, og det har vært en hjertesak for meg å bidra til å skape en kommunikasjonsbransje som i større grad speiler samfunnet vi lever i», skriver Dahl under Bendixens Facebook-innlegg. 

Vi er i mange tilfeller, for å sette det litt på spissen, taleskriverne til kapitalistene. Michael Risnes, Oslo Reklamebyrå

- Et gufs fra fortiden

Byrålederen understreker overfor Kampanje at han sjelden går inn i tilsvarende bransjedebatter på Facebook, men denne gangen følte han et sterkt behov for å si ifra. 

- Alf er en god venn jeg har stor respekt for, men denne gangen følte jeg hans uttalelser brakte frem «et gufs fra fortiden». Jeg hadde derfor behov for å distansere meg og Kitchen fra det.

- Hva er det du reagerer på?

- Det jeg synes er ubehagelig, er at en så toneangivende mann i vår bransje flagger en holdning om at reklamebransjen er et snevert sted å jobbe, og at vi er en bransje som ikke har rom for mangfold og inkludering, sier Dahl til Kampanje. 

- Er det ikke også rom for en debatt om Rødt og hvilke konsekvenser deres politikk kan få for reklamebransjen? 

- Det kan godt hende at det er grunnlag for debatt om det, men det er ikke slik jeg leser de som stemmer på Rødt. Jeg tror de aller færreste er 100 prosent enige i hele programmet til partiet de stemmer på. Jeg oppfatter Rødt mer som et protestparti, men Alf har rett i at rammebetingelsene våre ikke hadde vært spesielt gode hvis Rødt hadde fått stor innflytelse.

- Ser du en motsetning mellom å stemme Rødt og jobbe i reklamebransjen? 

- Ikke egentlig. Vi ansetter på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og et ønske om mangfold, også politisk, velkommen. Selve partiprogrammet til Rødt er en vel annen diskusjon som jeg egentlig ikke ønsker å ta del i. 

Vil ha mangfold:

- Det bør være plass for unge idealister som stemmer Rødt og tilårskomne menn som aldri ville stemt Rødt i vår bransje, men ingen må få lov å stemple hverandre som uvenner av fordi man stemmer ulikt. Ei heller skal man tvinge noen til stå frem, sier Kitchen-sjef Haakon Dahl.

- Rart hvis bransjen ikke tåler denne diskusjonen

Alf B. Bendixen understreker at han synes Bjørnar Moxnes er en dyktig politiker og at partiet har flere gode saker i dagens arbeidsprogram. Likevel mener han det er umulig for folk i reklamebransjen å se forbi partiets prinsipprogram, der det står svart på hvitt at de vil avskaffe kapitalismen.

- Rødt er som det står beskrevet i partiets program et klassisk kommunistisk parti. Det vil si at man skal skape et klasseløst samfunn og avskaffe kapitalismen. Det er noe som ikke kan gjøres med reformer, det må være revolusjon, sier han til Kampanje.

Konsekvensene av en sånn revolusjon vil være svært dramatiske, ikke minst for reklamebransjen, mener Bendixen.

- Det Rødt omtaler som tidligere undertrykte arbeidere skal overta styringen av de størstebedriftene gjennom langtidsplaner og du og jeg skal yte etter evne og få etter behov. I et sånt samfunn blir det ikke plass til veldig mange reklamebyråer tror jeg. Derfor er det et paradoks dersom noen jobber i reklamebransjen stemmer på et parti som i sitt prinsipprogram vil avskaffe dem.

- Det er en tolkning basert på prinsipprogrammet til Rødt, men har du funnet noe i arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode som står i motsetning til å jobbe i reklamebransjen? 

- Nei, det har jeg ikke gjort. 

- Du kommer med en oppfordring til reklamefolk som stemmer Rødt om å fortelle det til oppdragsgiveren sin. Hvorfor det? 

- Hvis de er så stolte av å stemme Rødt, og hvis de faktisk stiller seg bak prinsipprogrammet til Rødt, da må de være tøffe nok til å stå i det og si det. Jeg synes det er ganske dramatisk å lefle med en sånn type ideologi. De lefler med en ideologi som har skapt enorme problemer og lidelser.

- Hva skal oppdragsgiveren gjøre med denne informasjonen? 

- Sånn som jeg ser det, har Rødt moderert seg ganske mye i forhold til AKP i sin tid, men de er fortsatt et kommunistisk parti. Det i seg selv mener jeg er såpass alvorlig, og jeg er ikke helt sikker på at de som stemmer Rødt skjønner hvor alvorlig det er. 

- Haakon Dahl mener du bidrar til eskalering av meningskonflikter i bransjen, hva tenker du om det? 

- Det er jeg helt uenig i. Meningskonflikten skapes av de som stemmer Rødt. Jeg peker på dette. Rødt har fem prosent av stemmene. Det er andre partier som også har en viss oppslutning, som Demokratene, som også er et ganske ekstremt parti. Rødt har nå blitt så store at jeg synes søkelyset på hva de egentlig står for må komme frem.

Bendixen legger til at hans poeng ikke er at folk ikke skal ha lov til å stemme Rødt.

- Men jeg skjønner ikke at det går an å stemme på et parti som skal avskaffe det kapitalistiske systemet når du jobber i reklamebransjen. Hvis det er en diskusjon bransjen ikke tåler, synes jeg det er rart.

Ser Rødt:

- Jeg synes det er ganske dramatisk å lefle med en sånn type ideologi, sier Alf Bendixen om Rødt. Han er partner i konsulentselskapet NSB – marketing best practices. Foto: Eivor Erisken

- Hører hjemme i mer totalitære regimer

Rådgiver Lina Aas-Eng i reklamebyrået Pol er også blant dem som har reagert på uttalelsene.

- Dette er holdninger som hører til en liten gruppe med menn, og noen damer, i bransjen vår som er vant til å bli hørt og som kanskje ikke er så vant til å bli motsagt. De må forholde seg til at det kommer en generasjon kvinner og menn med andre perspektiver, det må respekteres, sier hun til Kampanje.

Hun mener oppfordringen om å opplyse oppdragsgivere om hva man stemmer på er meningsløs.

- Det blir nærmest komisk når du langer ut på Facebook med beskyldinger om at andre er illiberale, samtidig som man tar til orde for at partifargen din skal «rapporteres» til arbeidsgiver. Implisitt tolker jeg dette som det burde få konsekvenser hvis partifargen er «feil». Dette hører hjemme i mer totalitære regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Andre støtter Bendixen, som byråleder i Oslo Reklamebyrå, Michael Risnes.

- Vi har samarbeidet i snart ti år og jeg kjenner han veldig godt. Jeg tenker at det er helt fint at han er tydelig og mener det han vil. Det bør være et åpent ordskifte, sier han til Kampanje.

På Facebook er også Risnes tydelig:

«Å stemme Rødt og jobbe i reklamebyrå er litt som å være med i antikrigsbevegelsen samtidig som du jobber på Raufoss Ammunisjonsfabrikk», skriver han.

- Du er ikke redd for å ekskludere noen av de som jobber hos dere? 

- Nei, absolutt ikke. I Oslo Reklamebyrå er vi veldig opptatt av å ansette kommersielle kreatører som skjønner business, sier Risnes og legger til:

- Hvis man gir sympatistemme til Rødt uten å være kommunist og jobber i reklamebyrå så kan det selvsagt fungere bra. Er man derimot hardcore kommunist, tror jeg det i mange tilfeller kan være problematisk å jobbe i et kommersielt reklamebyrå. Vi er i mange tilfeller, for å sette det litt på spissen, taleskriverne til kapitalistene, sier Risnes.

Dette vil Rødt: Vil erstatte kapitalismen - på sikt

 • I sitt prinsipprogram skriver Rødt at de vil erstatte kapitalismen med et økonomisk system som kan fungere uten økonomisk vekst og en sosialistisk og demokratisk økonomi som sørger for en reduksjon i forbruk og utslipp.
 • Det innebærer at flere varer og tjenester skal tas ut av markedet og gjøres om til gratis velferdstilbud, som kollektivtransport, tannlegetjenester, advokathjelp og kunst- og kulturopplevelser. Samfunnsvitale virksomheter som helse, utdanning, bank- og finansvesen, infrastruktur, transport og naturressurser skal også være i offentlig eierskap.

 • I arbeidsprogrammet sitt - som dekker neste stortingsperiode - går ikke partiet like langt. Her går Rødt blant annet inn for:
 • Forbud mot reklame for forbrukslån

   

 • Trekke Oljefondet ut av selskaper som reklamerer for alkohol

   

 • At uadressert reklame kun kan sendes til folk som har gitt aktivt samtykke

   

 • Arbeide for reell merking av retusjert reklame

   

 • Forby betalt politisk reklame

Går hardt ut mot reklamefolk som stemmer Rødt: - Et parti som vil avskaffe dem