Datatilsynet vil ha enda strengere samtykkekrav i ny «cookie-lov»

- Vårt mål er at folk skal kunne ta egne valg, sier juridisk rådgiver.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Hvordan kan man hente inn et frivillig, informert og aktivt samtykke til innsamling av brukerdata i digitale tjenester? Holder det at brukerne har gitt tillatelse til bruk av informasjonskapsler, også kjent som cookies, i nettleserinnstillingene sine? Nei, mener Datatilsynet, som advarer mot en slik tolkning i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny ekomlov, som nylig har vært ute på høring. 

I paragraf 3-7 i forslaget til ny ekomlov, heter det at et samtykke skal være gitt «frivillig, spesifikk, informert og utvetydig». I merknadene til lovforslaget, kommer det frem at kravet vil anses som oppfylt dersom sluttbrukeren benytter en teknisk innstilling i nettleseren eller en tilsvarende løsning.

En slik tolkning vil være med på å videreføre dagens praksis i Norge, hvor valget blir tatt for oss, mener juridisk rådgicer Kristian Bygnes i Datatilsynet. Han viser til at den norske praksisen skiller seg fra resten av Europa, der samtykket i stor grad hentes inn via ulike samtykkebokser som møter brukerne på ulike nettsteder og i apper. 

En innstilling i nettleseren som regulerer plassering av tredjepartsdata eller andre sporingsteknologier, oppfyller ikke kravene til samtykke slik det praktiseres i EØS-landene, ifølge Datatilsynet. 

- Vårt mål er at folk skal kunne ta egne valg, og at man selv skal kunne velge om man vil bli sporet eller ikke, sier Bygnes.

- Reell fare for utmattelse

Som Kampanje omtalte onsdag, mener Medebedriftenes landsforening (MBL) at forslaget til ny ekomlov vil kunne resultere i en betydelig reduksjon i annonseinntektene til norske medier. De argumenterer for at cookies som brukes for å finansiere journalistikken til redaktørstyrte medier må anses som nødvendige, og dermed unntas kravet om samtykke.

MBL advarer også mot en løsning som gjør den dominerende nettleser-tilbyderen, Google, til en «portvokter» for innhenting av samtykke, og på den måten gi dem enda mer makt i annonsemarkedet.

Les mer: Medie-Norge frykter ny «cookie-lov» - ber regjeringen om unntak fra samtykkekrav 

Men der MBL mener at den nye cookie-loven bør legges på is, mener Datatilsynet at regjeringen må stramme inn samtykkekravet ytterligere. De ser ikke en åpning for at mediebransjen kan unntas kravet med dagens EU-lovgivning.

- Betyr det at vi må forholde oss til samtykkebokser også på norske nettsteder fremover? 

- På de fleste nettsidene man besøker i dag blir man allerede møtt av ulike bokser. Konsekvensene av det Datatilsynet foreslår er at brukere skal få et reelt valg til å takke nei til den omfattende sporingen som i dag blir gjort på norske nettsider. Vi viser også til hva som kreves for at tekniske løsninger kan brukes, og utfordringer ved å benytte nettleserinnstillinger som samtykke, sier Bygnes.

- Hva er alternativet? 

- Per i dag finnes det ingen gode alternativer. Det europeiske personvernrådet har kommet med innspill om at det må utvikles nye løsninger i fremtiden, men så langt har vi ikke kommet i dag.

- Hvordan ser Datatilsynet på faren for utmattelse når man hele tiden må ta stilling til slike samtykkebokser? 

- Det er en reell fare, men på den andre siden står dette mot grunnleggende menneskerettigheter og selvbestemmelse over egne personopplysninger og hvem som skal benytte seg av dem. Vi sier ikke at samtykkebokser er den beste løsningen, men løsningen ivaretar grunnleggende menneskerettigheter bedre enn dagens situasjon.  

Vil ha utvidet ansvarsområde

I høringsbrevet, som Datatilsynet har skrevet sammen med Forbrukertilsynet, foreslår de at Datatilsynet bør få tilsynskompetanse til å håndheve paragraf 3-7 om bruk av informasjonskapsler i den nye ekomloven. I dag kan Datatilsynet kun kontrollere hvordan persondata behandles, ikke hvordan informasjonskapsler som krever samtykke er plassert. Det faller inn under Nasjonal kommunikasjonsmyndighets tilsynskompetanse (Nkom).

- Vi kan ikke sjekke om opplysningene som faller inn under den bestemmelsen er samlet inn på lovlig måte, men må gjøre et stort arbeid for å se hvordan opplysningene blir behandlet i etterkant. Det kan være ganske tidkrevende. 

Datatilsynet får mange henvendelser om dette temaet, forteller Bygnes. 

- Veldig mange kontakter oss når det gjelder plassering av informasjonskapsler, fordi de tenker Datatilsynet har tilsynskompetanse her.   

- Må dere henvise klagene til Nkom? 

- Ja, når det kommer til plasseringene i seg selv, må vi henvise til Nkom. Det skaper ikke bare mer byråkrati, men det blir forvirrende for folk å vite hvor de skal henvende seg. Det oppfattes uklart. 

Kampanje har vært i kontakt med Nkom, som ikke ønsker å kommentere forslaget fra Datatilsynet ennå.

- Nkom har merket seg uttalelsen til Datatilsynet på fremtidig cookie-regulering. Dette er fremmet som del av høringsprosessen på nytt ekomregelverk, og vil derfor bli vurdert sammen med øvrige innspill når departementet nå skal begynne arbeidet med gjennomgang av alle innspill til ny ekomlov, skriver pressekontakt Ragna Marie Henden i Nkom i en e-post til Kampanje.

Datatilsynet vil ha enda strengere samtykkekrav i ny «cookie-lov»