GK trakk seg fra kirkens byråkonkurranse - tidligere Vårt Land-redaktør dro seieren i land for Try

Geelmuyden Kieses tidligere «drømmekunde» har valgt Try og Tante Randi som sine nye byråer.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I sommer åpnet Den norske krirken dørene for nye byråsamarbeid og inviterte til konkurranse om én reklame- og én rådgivningskontrakt til en totalverdi av 15 millioner kroner. Syv byråer meldte sin interesse for hver av de to rammeavtalene, inkludert Geelmuyden Kiese (GK) som har vært kirkens PR- og reklamebyrå til nå.

Den norske kirke ble definert som en av drømmekundene i et prosjekt i GK for fire år siden og byrået satte alle kluter inn for å stable et samarbeid på beina. Nå bekrefter partner og seniorrådgiver Geir Ove Harnes at de trakk seg fra kampen om rådgivngskontrakten i siste runde.

Årsaken er at Kirkerådet delte dagens avtalen i flere deler og at GK bare har kapasitet til et visst antall offentlige kunder, forteller han.

- Vi valgte å ikke levere på den. Det skyldes en totalvurdering vi har gjort internt på kapasitet, samtidig som vi ser at stadig flere offentlige aktører skal ha flere byråer inne. Vi har vært alene om å jobbe med kirken de siste årene, det har vært en fordel for kunden og for oss, sier Harnes til Kampanje.

Han mener også det er uheldig at flere offentlige aktører ber om omfattende og tidskrevende tilbud når de er på byråjakt.

- Ikke bare skal man levere tilbud til kampanjene, man skal også levere kreative konsepter. Det går vanvittig mye ressurser til å pitsje, sier han.

- Ligger det en kritikk mot anbudsprosessen til Kirkerådet og omfanget av den her?

- Nei, men vi ser at veldig mange offentlige aktører ønsker flere byråer inne i pitsjene sine og skal ha stadig mer ferdig utviklede ideer. Det er en uheldig utvikling.

Samler avtalene hos Try

GK står blant annet bak det kreative konseptet «Rom for deg». Samtidig fortsetter de et samarbeid med kirken på innholdsmarkedsføring. Dette er et samarbeid som blant annet har sikret dem nominasjoner til Content Marketing Awards.

- Vi har hatt et godt samarbeid med GK i flere år. At de nå valgte å ikke levere tilbud, er selvfølgelig opp til dem, sier kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig

Nå er det Try som tar over stafettpinnen. Ikke bare blir de Kirkerådets nye PR-byrå, de har også sikret seg rammeavtalen for reklametjenester, som de deler med byrået Tante Randi.

- Dette er en veldig spennende kunde som vil kreve det beste av oss. Kirken står sterkt i folks bevissthet, folk er veldig opptatt av den kristne kulturarven og kirken er hyppig fremme i det offentlige ordskiftet. At folkekirken er viktig for mange som et sted for å feire viktige ritualer og som samlingsplass, det så vi blant annet under 22. juli, sier seniorrådgiver Åshild Mathisen i Try Råd, som er kommunikasjonshuset PR-satsing.

Samtidig møter kirken noen veldig sammensatte utfordringer, mener hun.

- Vi er blitt et flerreligiøst samfunn, og det er polarisering internt i kristendommen mellom konservative og liberale. For oss som byrå er det veldig viktig å forstå at dette er en viktig samfunnsaktør, men det er også et trossamfunn. Vi er ydmyke for at det er en sammensatt rolle kirken har, både som organisasjon og aktør.

Åshild Mathisen har blant annet bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Kristelig folkeparti (KrF) og var sjefredaktør i den kristne avisen Vårt Land fra 2016 til 2018. Hun begynte i Try Råd i september 2019.

- Hvor viktig var din bakgrunn for å lande denne kontrakten?

- Det er riktig at jeg har jobbet mye med Kristen-Norge i ulike roller og i mange år. Men kirken er en meget sammensatt organisasjon med komplekse prosesser, og krevende strategiske utfordringer, og det har derfor vært mange i Try  i sving i forbindelse med dette anbudet.

Satte mangfoldskrav etter Geelmuyden-uttalelser

I sommer skapte eier og styreleder i kirkens avtroppende PR-byrå, Hans Geelmuyden, furore med sine uttalelser om mangfold i byråbransjen.

Det gikk heller ikke upåaktet hen i kirken, og som en konsekvens la Kirkerådet inn et tydelig mangfoldskriterium i sommerens anbudskonkurranse.

- Vi har vært opptatt av å vise mangfold lenge, både via språk, visuelle uttrykk og i holdninger generelt. Men GK-saken aktualiserte at dette også er viktig å konkretisere i denne type anbud og derfor la vi det inn som et kriterium. Det vil vi fortsette med, sa Ingeborg Dybvig i Kirkerådet i sommer.

Les mer: Kirken på byråjakt - stiller nytt krav om mangfold etter Geelmuyden-uttalelser

På spørsmål om hvordan dette kriteriet har slått ut i konkurransen, forteller Dybvig at Den norsk kirke i all sin kommunikasjon forsøker å speile mangfoldet i samfunnet. 

- Alle byråene som var inne i prosessen fortalte om hvordan de selv jobber med mangfold i «egen leir» og hvordan de tenkte seg at vi kunne arbeide med dette. Dette gikk inn i kvalitetskriteriet og ble altså ikke vurdert med en egen score.

Åshild Mathisen i Try Råd anser mangfold som helt avgjørende for å lykkes som byrå.

- Vi har også satt sammen et mangfoldig team som skal jobbe med kirken, og speiler alt fra ulike deler av landet, til ulik livssituasjon og politisk bakgrunn. Vi har tidligere Krf- og Ap-folk, tidligere lestadianere, fra Frelsesarmeen og den norske kirke representert i teamet, sier hun.

- Samtidig har kirken selv utfordringer med mangfold. Ifølge en rapport som Vårt Land omtaler, har én av fem LHBT-ansatte i Den norske kirke opplevd diskriminering. Hvordan kan dere jobbe med dette perspektivet?

- Jeg opplever at kirken tar dette på veldig stort alvor, og jobber veldig godt med problemstillingen. Jeg tror at mye av vår jobb blir å fortelle omverdenen om den jobben som gjøres for en mangfoldig og inkluderende kirke.

Opptakten til kirkevalget i 2023 der 3,7 millioner medlemmer har stemmerett vil utgjøre være en stor del av arbeidet som skal leveres av Try og Tante Randi, forteller Ingeborg Dybvig i Kirkerådet.

- En stor kommunikasjonsjobb fremover er forberedelsene til kirkevalget i 2023, og at enda flere oppdager mer av det kirken byr på. Fra barnedåp, konfirmasjon og bryllup til konserter, sjelesorg og engasjement for en bedre verden. Nå skal vi inngå rammeavtaler med ett kommunikasjonsbyrå og to reklamebyrå som Kirkerådet kan koble på ved behov, sier hun.

 

GK trakk seg fra kirkens byråkonkurranse - tidligere Vårt Land-redaktør dro seieren i land for Try