TV 2 er vinnere i ny tillitsundersøkelse - VG straffes fortsatt av leserne

- Gledelig at satsingen på journalistikk gir resultater, sier TV 2-sjefen. Se hvilke medier som vinner og taper tillit her.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi og Ragnhild Aarø Njie

Mer enn åtte av ti svarer at «norske medier i hovedsak er til å stole på» i en ny undersøkelse gjennomført av Kantar Media på oppdrag fra Medietilsynet. Bare 13 prosent er uenige i påstanden. Dette er første gang Medietilsynet gjør denne undersøkelsen og den inngår i en større rapport om kritisk medieforståelse i befolkningen.

- Undersøkelsen viser at nordmenn jevnt over har tillit til norske medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Professor Hallvar Moe ved Universitetet i Bergen er likevel glad for at tilliten ikke er på 100 prosent. Han har samarbeidet med Medietilsynet og Kantar Media på undrsøkelsen.

- Generelt uttrykker den norske befolkningen høy tillit til etablerte nyhetsmedier, men det ville ikke være et godt tegn hvis alle i spørreundersøkelsen uttrykte fullstendig tillit til alle norske medier. Det ville ikke ha signalisert kritisk medieforståelse, sier han til Kampanje.

Aller mest tillit har befolkningen til NRK1. Åtte av ti sier de har høy eller svært eller ganske høy tillit til statskanalen. Neste mediehus på listen, og den som kan vise til størst vekst i perioden har Medietilsynet har målt, er TV 2.

Da Medietilsynet spurte om folks tillit til TV 2 i april, svarte 56 prosent at de hadde høy tillit til TV 2. I september svarte 68 prosent det samme. Ingen andre mediehus i undersøkelsen er i nærheten av en lignende vekst.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er glad for tilbakemeldingen fra publikum.

- Vi lever i en tid med mye støy, fake news og konspirasjonsteorier, og det er viktig at redaktørstyrte mediehus når frem. Vi jobber hele tiden for at folk skal kunne stole på oss, sier Solbrække til Kampanje.

TV 2-sjef Olav Sandnes setter veksten i sammenheng med oppbemanningen de har gjort på redaksjonell side.

- Det vi helt konkret har gjort er å øke bemanningen. Vi har flere journalister på jobb og vi satser på journalistikk. Det er gledelig at det gir resultater. Også er vi ydmyke overfor utfordringene det moderne samfunnet har med tanke på tillit, sier han.

- Vi lager mer og bedre journalistikk og vi har jobbet hardt med å sette en tydelig nyhetsretning. Vi har dempet noe av klikk-journalistikken på TV 2.no, og så vil det alltid være en miks av sport, nyheter og underholdning, legger Solbrække til.

TV 2 øker mest

Spørsmålet «Hvor høy tillit har du til nyhetene fra/på…?» er stilt befolkningen på tre ulike tidspunkt i 2019: mars, april og september. Dette er andelen som svarer «svært-» eller «ganske høy tillit».

Tillitskrasj for VG etter Bar Vulkan-sak

Medietilsynet har undersøkt tilliten til de ulike mediene i tre omganger. Først i mars og deretter i april, etter at TV 2 hadde avdekket at VG gjorde feil i dekningen av dansevideoen med Trond Giske på Bar Vulkan. Den tredje og siste runden ble foretatt i september.

Tilliten til TV 2 falt fra mars til april (fra 61 til 56 prosent), før den gjorde et byks til 68 prosent i september. Samtidig falt tilliten til VG som en stein fra 43 til 30 prosent i april, og den ligger nesten uforandret på 32 prosent i september.

TV 2-sjefen synes det er vanskelig å si noe om hvordan Bar Vulkan-saken har påvirket tilliten folk har til dem.

- Jeg tror ikke dette har bare med den saken å gjøre. Jeg er mest opptatt av at redaktørstyrte medier har høy tillit, og jeg er ikke skadefro på VGs vegne. De lager mye god og viktig journalistikk og kommer til å øke, sier Sandnes.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG ser positivt på funnene i undersøkelsen.

- Det er godt nytt at trenden er positiv. Det er ingen nyhet at det som skjedde i mars med Bar Vulkan påvirket tilliten til VG, det er omtalt en rekke ganger tidligere. Det denne undersøkelsen indikerer er at tilliten er på vei opp igjen. Andelen som har lav tillit til VG har minsket signifikant og andelen som har høy tillit øker, sier Steiro til Kampanje.

- Men tilliten til VG har bare økt med to prosentpoeng fra april til september. Går dette så raskt som du skulle ønske?

- Jeg har hele tiden sagt at det kom til å ta tid å bygge opp tilliten. Men det denne undersøkelsen viser, i likhet med interne tall, er at vi er på riktig vei.

- TV 2s tillit har en kraftig vekst. Tror du det kan ha en sammenheng med at det var de som avdekket at VG hadde gjort feil i dekningen av Bar Vulkan-saken?

- Det har jeg ingen formening om. Jeg tror det er mange faktorer som kan spille inn. Det blir for snevert å forklare utviklingen i tilliten til mediene generelt med denne saken ene og alene.

Tre av ti har høy tillit til VG

Spørsmålet «Hvor høy tillit har du til nyhetene fra VG?» er stilt befolkningen på tre ulike tidspunkt i 2019: mars, april og september. Dette er andelen som svarer «svært-» eller «ganske høy tillit».

Straffes fortsatt:

VGs sjefredaktør Gard Steiro har mistet betydelig tillit hos leserne det siste halvåret. Fortsatt sier kun 32 prosent at de har høy tillit til avisen, men andelen som sier de har lav tillit til avisen har falt fra 32 til 23 prosent siden april. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

- Positivt for den kritiske medieforståelsen

Professor Hallvar Moe ved Universitetet i Bergen kan ikke utelukke at den økte tilliten til TV 2 har sammenheng med at det var de som avslørte at VG hadde begått feil i dekningen av dansevideoen med Trond Giske.

- Det kan ha noe med det å gjøre, men det vet vi ikke. Det som vil være interessant, er å se hvordan dette utvikler seg over lengre tid, sier han.

Han understreker at slike spørreundersøkelser, som gjøres med korte tidsintervaller, forbindes med stor usikkerhet.

- Når det er sagt, er det ikke overraskende at de finner en nedgang i tilliten til VG. Hvis folk faktisk uttrykker mindre grad av tillit til VG i denne perioden, så er det positivt for den kritiske medieforståelsen, sier han.

Etter NRK og TV 2, er det Aftenposten som har høyest tillit hos folk med en andel på 59 prosent. Den har vært stabil gjennom perioden. «Din lokal/regionavis» har en andel på 58 prosent.

I andre enden av skalaen, og med lavere andel enn VG, finner vi Klassekampen og P4 med 26 prosent. Begge har falt fra mars til september, men ikke like mye som VG. Medietilsynet har også målt Document.no, for å inkludere medier som represterer et annet politisk ståsted. Fem prosent sier de har høy tillit til dette mediet. Det er ett prosentpoeng mer enn Facebook.

Professoren understreker at tilliten folk har til de ulike mediehusene ikke alltid står i stil med kvaliteten eller nytten de har av innholdet i mediene.

- Dette trenger ikke å samsvare med lesertall eller inntektsstrømmer, sier han.

- Så at Facebook har lav tillit hos folk, betyr ikke at folk kommer til å rømme Facebook?

- Nei, det tror jeg er riktig. I enda større grad enn for aviser, bruker folk Facebook av andre årsaker enn for å få tillitsvekkende nyhetssaker.

NRK har mest tillit

Spørsmålet «Hvor høy tillit har du til nyhetene fra/på…?» er stilt befolkningen på tre ulike tidspunkt i 2019: mars, april og september. Dette er andelen som svarer «svært-» eller «ganske høy tillit».

TV 2 er vinnere i ny tillitsundersøkelse - VG straffes fortsatt av leserne