DNB vil at flere kvinner skal eie verden - i reklamebyrået bak filmen er over 90 prosent av eierne menn

Nå stiller DNB nye krav om likestilling til byråene sine. - En klar skjevfordeling, sier Try-sjefen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

«Who Run the World» spør DNB i sin nye reklamekampanje, men i denne versjonen av Beyoncés ikoniske låt er ikke svaret «Girls» som det pleier å være. Menn eier nemlig 80 prosent av de private aksjeverdiene i Norge og norske menn har 1.216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner. Hvis kvinner ikke eier verden, kan de heller ikke styre den, mener DNB.

«Likestillingskampen har snart sikret lik lønn for likt arbeid, men hvorfor er det fortsatt slik at menn sitter på det meste av kapitalen – og makten?» spør DNB-toppene Håkon Hansen og Ingjerd Blekeli Spiten i et innlegg i Aftenposten, som var startskuddet for høstens kampanje.

DNB har i flere år hatt likestilling høyt på agendaen, og i år har det også smittet over til selskapets byråforbindelser. Før sommeren ga de samarbeidspartnerne sine beskjed om at de vil prioritere innkjøp fra byråer som har en strategi for likestilling og som kan vise til synlige resultater når det kommer til å løfte frem flere kvinner.

Deres største samarbeidspartner på reklamesiden er byrået Try. De har også vært sentral i utviklingen av den storstilte reklamefilmen med Beyoncés låt. I dette byrået sitter 25 menn på over 90 prosent av aksjeverdiene, og seks kvinner på resten. Det finnes ingen kvinner blant byråets 16 største aksjonærer, der byråets sjef og grunnlegger Kjetil Try er den desidert største med en eierandel på nesten 22 prosent.

Try-konsernets fire datterselskaper Opt, Apt, Råd og Pol ledes av fire menn.

DNBs markedsdirektør Aina Lemoen Lunde bekrefter at dette er noe de ser på når de vurderer hvor langt samarbeidspartnerne har kommet med likestillingen.

- Partnerskap henger sjelden sammen med investering, men med karrierevei og om det er like muligheter for alle å komme i posisjon til å bli partner, sier hun til Kampanje.

Les også: Alarmklokkene ringte i DNB - gikk til Beyoncé for å få kvinner til å kjøpe aksjer

- Alle vil få muligheten til å endre seg

DNB har blant annet bedt Try svare på andelen kvinner på ulike nivå i virksomheten og hvordan den har utviklet seg de siste fem årene.

- Og så ser vi nå på hvert enkelt byrå om dette er godt nok med tanke på de kravene vi stiller, eller om vi må sette i gang noen tiltak. Vi er ute etter positiv endring og skal ikke arrestere noen. Alle byråer vi opplever ligger bakpå vil få muligheten til å endre seg i riktig retning, sier Lunde.

- Er det paradoksalt at Try har laget denne kampanjen med eierstrukturen i byrået?

- Dette er en satsning DNB har jobbet med i lang tid før noen byråer ble koblet på – og det er DNB som står bak den, inkludert formuleringen av hovedbudskapet «Du kan ikke styre verden uten å eie den». Fordi dette er en satsning på tvers av DNB-konsernet, involverer vi de fleste av byråpartnerne våre. Dette inkluderer Try som har lagd flere, sterke kampanjeelementer, deriblant lanseringsfilmen, og levert med 100 prosent engasjement. Når det gjelder eierstrukturen blir det fulgt opp i forbindelse med de nye leverandørkravene.

- Sier dette noe om hvilke karrieremuligheter kvinner har hatt i Try?

- Jeg vil ikke kommentere på spesifikke byråer før vi har sett på svarene og gitt dem tilbakemelding, men det er klart at noe av grunnen til at vi tar tak i det er at vi tenker det er viktig at vi setter det på agendaen, for dette er et av bærekraftsmålene som DNB har forpliktet seg til å levere på. Da er vi også avhengig av at menneskene vi jobber med tilfredsstiller de samme kravene, sier Aina Lemoen Lunde.

Dersom DNB finner forbedringspotensial hos byråene, vil de inngå en endringsavtale som byråene må levere på.

- Så blir disse endringsavtalene fulgt opp og evaluert etter en viss periode. Da må vi legge ny status og se om tiltakene har gitt effekt.

Har bedt om svar:

DNB vurderer i disse dager hvor langt samarbeidspartnerne har kommet på likestilling og mangfold, eller om de må sette i gang noen tiltak. Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde har blant annet bedt Try svare på andelen kvinner på ulike nivå i virksomheten. Foto: Eivor Eriksen

Vi må bli bedre og det må skje raskere enn i dag Kjetil Try

- Ikke noe vi tenkte på for 21 år siden

Kjetil Try legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett at eierskapet ikke var så mannstungt.

- Vi er selvfølgelig opptatt av likestilling i Try, det skulle da også bare mangle. Men når det kommer til eierskap er det en klar skjevfordeling, sier Try til Kampanje.

- Én av grunnene til at det er sånn er helt opplagt; dette er et byrå som ble startet opp av to menn (Kjetil Try og Einar Fjøsne, red. anm). Det betyr at en veldig stor aksjepott blir liggende hos de to mennene. Hadde to kvinner startet Try, ville resultatet antagelig vært veldig annerledes. Men målet er å rette opp dette. Derfor har vi endret rekrutteringsprosessene våre. Vi vet at menn har en tendens til å ansette menn. Det var ikke noe vi tenkte på da vi startet byrået for 21 år siden, men de siste årene er dette noe vi har satt fokus på, sier han

Han mener en kvinnelig eierandel på rundt ni prosent ikke reflekterer at de har veldig mange dyktige kvinner i Try.

- Veien til å få aksjer for flere kvinner, må være å at vi finner enda flere flinke og ansette dem i nøkkel- og lederposisjoner. De medarbeiderene som gjør seg umistelige i et reklamebyrå, er ofte de som får tilbud når aksjonærer slutter og selger seg ut.

Mye har blitt bedre de siste årene, ifølge Try-sjefen. Det kommer blant annet til syne i byråets driftsmøter.

- For fem år siden satt det fire menn i disse møtene. I dag sitter det tolv mennesker der, syv kvinner og fem menn. Det er fordi vi på alle nye forretningsområder, som CRM og våre nye storsatsinger Try Innhold og Try Design, har ansatt dyktige kvinner som ledere.

- Fikk et spark i leggen

Nå er regelen i Try at det skal være kvinner involvert i alle ansettelsesprosesser.

- I både Try Råd, Try Apt og Try Opt har vi fått nestledere som alle er kvinner. Det gjør at det skal være vanskeligere å ansette en mann og lettere å ansette en kvinne. I tillegg oppfordrer vi ofte kvinner til å søke stillinger. I utgangspunktet er det lettere å ansette menn fordi det er flere av dem som sier «her er jeg» og de er i stor grad mer selvsikre på egen fortreffelighet. På noen stillingsområder må man lete lenger etter kvinner, blant annet når det gjelder rådgivere.

Try-sjefen legger til at de to siste rådgiverne Try har ansatt er kvinner.

- Vi var på god vei med dette, men vi fikk ikke noe mindre fokus på likestilling da DNB sparket oss hardt, men vennlig i leggen før sommeren. Vi ser jo at vi må bli bedre og at det må skje raskere enn i dag.

- Oppfattet du det som et spark fra DNBs side?

- Ja, det er klart, når DNB går ut og sier at de vil se på hvordan samarbeidspartnerne deres jobber med mangfold og likestilling, så gjør det inntrykk. DNB har målsetning om 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene. Det har vi blitt inspirert av og bestemt at vi skal minst ha det samme på våre to øverste ledernivåer. Der har vi nå passert 50 prosent kvinneandel og den bør vi holde på. Men vi må speede opp prosessen. Og en viktig bit av denne er å få en riktig kjønnsbalanse i de øverste nøkkel- og lederroller.

- Men alle datterselskapene til Try ledes av menn. Hvordan havnet dere der?

- Vi ser forretningsområder som det viktigste. Men vi har som mål at minst et av våre aksjeselskaper skal ledes av en kvinne i løpet av få år. Det kan også godt hende at Try Design og Try Innhold blir egne aksjeselskaper. Vi lager stadig nye forretningsområder, og da skal vi være bevisst på likestilling og mangfold. Ikke bare fordi det er viktig i seg selv, men fordi vi også tror det gir best resultater. De er ikke mindre viktige satsinger fordi de ikke er egne selskaper i dag, men vi har vært litt ambivalente for å ha for mange aksjeselskaper.

- Men eierskapet i Try endrer seg vel ikke på kort sikt?

- Vi kan ikke snu aksjonærene opp-ned og dra ut neglene på dem for å få dem til å selge, men jeg tror dette kommer til å endre seg over tid med de tiltakene vi nå har gjort. Flere av de største aksjonærene har passert 60 år, og den dagen de slutter vil det bli mange aksjer tilgjengelig. De blir helt sikkert fordelt med en annen nøkkel enn i dag. Aksjer vil fortsatt bli tilbudt til de som har gode resultater og mye ansvar, men når vi nå satser på likestilling i lederposisjoner vil det naturlige resultatet være at flere kvinner også blir aksjonærer.

- Frykter du at dere skal miste DNB som kunde fordi dere ikke er kommet lengre?

- DNB er opptatt av resultater og fremgang. Det kan vi vise til og vi har latt oss inspirere av DNB sine egne målsetninger på dette området. Vi har vist fremgang og at vi mener alvor. Dette er jo dessverre ikke et spesifikt problem for Try, men for størstedelen av det private næringslivet, du trenger ikke gå lenger enn til din egen arbeidsplass, Kampanje, så ser du en bedrift som har større skjevdeling enn Try, sier han.

Kampanje er i dag eid 100 prosent av ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger etter at de to andre gründerne Hilde Nyman og Erlend Fossbakken solgte seg ut i sommer. 

- Må bli bedre:

Kjetil Try mener en kvinnelig eierandel på rundt ni prosent ikke reflekterer de mange dyktige kvinnene som jobber i Try. - Vi ser jo at vi må bli bedre og at det må skje raskere enn i dag. Foto: Ingrid Styrkestad

DNB vil at flere kvinner skal eie verden - i reklamebyrået bak filmen er over 90 prosent av eierne menn