MBL vil ha møte med Medietilsynet om pressestøtten: - Et stort sprik

- I uforutsigbare tider er det viktig at offentlige rammebetingelser er forutsigbare, sier mediepolitisk fagsjef i MBL.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Mediebedriftenes landsforening (MBL) har bedt om et møte med Medietilsynet etter at årets produksjonstilskudd ble offentliggjort forrige uke. Ifølge en henvendelse Kampanje har fått tilgang til, vil MBL se på muligheter for endringer i informasjonsflyten fra tilsynet for å skape mer forutsigbarhet for avisene.

- Vi ser at det har vært et stort sprik mellom prognosene en del bedrifter har fått og det som er resultatet, sier mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted i MBL til Kampanje.

Som Kampanje tidligere har skrevet, har flere aviser som i sommer lå an til å få vekst i produksjonsstøtten i løpet av høsten fått signaler - omtalt som «hvisketelefoner» av Nationen-redaktør Irene Halvorsen - om at det likevel kan bli kutt.

På Redaktørforeningens høstmøte tidligere i måneden uttrykte hun frustrasjon over prosessen og at de endelige tallene ikke foreligger i november.

- Pressestøtteordningen er rigget på en sånn måte at det ikke lar seg gjøre å få til det overordnede målet i mediestøttemeldingen, nemlig langsiktighet og forutsigbarhet i mediestøtten, har Halvorsen sagt til Kampanje.

Les mer: Medietilsynet svarer redaktører: - Rart at det omtales som «hvisketelefoner»

- Registrerer at noen har fått telefoner

Bjørn Wisted viser til at det også tidligere har vanket store overraskelser i tildelingen, som da i fjor da Dagsavisen gikk på en skikkelig smell da tallene ble kjent.

- Det vi ønsker er en gjennomgang der Medietilsynet redegjør for de ulike trinnene, når ting kommer, og se på mulighetene for å gjøre prosessen mer forutsigbar for bedriftene.

Wisted minner om at mediehusene står i en krevende situasjon om dagen.

- Et viktig budskap fra oss er at i uforutsigbare tider er det viktig at offentlige rammebetingelser er forutsigbare.

- Er dere kritisk til det som er blitt omtalt som «hvisketelefoner» fra Medietilsynet?- Vi er ikke i utgangspunktet kritisk, men vi registrerer at noen har fått telefoner, mens andre ikke har fått. I møtet med tilsynet vil vi høre mer om deres syn på dette.

- Har ikke særlig handlingsrom

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, bekrefter at de har fått en henvendelse fra MBL.

- Vi oppfatter at vi generelt har en god dialog med MBL, og har svart at vi gjerne tar et møte med dem, sier hun.

- Hva slags handlingsrom har Medietilsynet når det kommer til å gi avisene større forutsigbarhet rundt pressestøtten?

- Når det gjelder forutsigbarhet for produksjonstilskuddet, har vi full forståelse for at det er utfordrende for avisene å få sen beskjed om tildeling for gjeldende år. Men så lenge vurderingene av hvilke publikasjoner som fyller kriteriene og beregningen av tilskudd skal gjøres basert på opplysninger fra foregående år, er det ikke særlig handlingsrom for oss her – dette gjelder blant annet regnskapstall, som jo ikke foreligger før på sommeren.

- Er det mulig å gi avisene et bedre bilde av hvordan støtten blir på et tidligere tidspunkt enn dere gjør nå?

- Med hensyn til kommunikasjon, har vi så tidlig som det har vært mulig, kontaktet aviser som vi ser at ligger an til å få betydelige endringer opp mot prognosen, for å gi så god forutsigbarhet som vi har mulighet til. De tilbakemeldingene vi har fått fra aviser som har fått slike beskjeder, er at de har satt pris på denne kommunikasjonen.

MBL vil ha møte med Medietilsynet om pressestøtten: - Et stort sprik