Kristiania vraker Westerdals fra logoen - studenter reagerer sterkt

- Vi har både respekt og forståelse for at studentene reagerer, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiania til Kampanje.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist
Øyvind Hofsrud
Dag Robert Jerijervi Journalist

Fire år etter at Høyskolen Kristiania kjøpte Westerdals Oslo Act, fjernes Westerdals-navnet fra skolens merkevare. Det skjer samtidig som skolen går fra seks logoer til én og ruller ut en ny merkevarekampanje. Fremover skal Høyskolen Kristiania rett og slett hete Kristiania.

Stein-Oddvar Evensen
, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiania, forteller til Kampanje at endringen av logoen skjer fordi Kristiania ønsker å styrke posisjonen og forberede seg mot å bli et universitet.  

- Kristiania består av mange tidligere utdanningsinstitusjoner og vi ønsker ved logoendringen å konsolidere merkevaren. Hensikten er å fremstå som ett samlet Kristiania og bli enda tydeligere for omverden, sier Evensen. 

Skolen annonserte endringen i et innlegg på den offisielle Instagram-kontoen til Westerdals mandag. Der kunne skolen samtidig fortelle at Westerdals-kontoen ville legges ned i forbindelse med overgangen.

Beskjeden vekket umiddelbart reaksjoner på det sosiale mediet og de er nesten utelukkende negative. «Ubehagelig, «trist» og «tragisk beslutning» er blant tilbakemeldingene fra følgerne.

- Skikkelig trist

Blant dem som reagerer er Tage Hogness, som studerer Art Direction på andre året. Han synes det er kjipt at de ikke beholder Westerdals-navnet.

- En westerdalsutdanning er et kvalitetsstempel i reklamebransjen som vi som studerer nå mister. Det er også utrolig trist at Putti Westerdal blir glemt, sier han til Kampanje.

Putti Westerdal grunnla Westerdals Reklameskole i 1965.

Annika Eidsgaard studerer tekst og skribent på tredje året. Hun mener Kristiania sakte, men sikkert har «vasket ut» Westerdals-navnet på campus.

- Faktisk er det skikkelig trist. Merkevaren Westerdals er viktig for mange, både studenter som går her nå og tidligere studenter. Det er et fellesskap, både innad på skolen og ikke minst i bransjen. Jeg søkte meg inn i god tro om at jeg fikk en bachelorgrad på Westerdals, men ender opp med å få en på en skole uten identitet som jeg ikke har noen tilhørighet til.

Tar grep:

Stein-Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiania, rendyrker skolens merkevare på veien mot å bli et arbeidslivsuniversitet. Foto: Kristiania

Består som instituttnavn

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen forstår at det kommer reaksjoner, men han understreker at Westerdals-navnet lever videre.

- Vi har både respekt og forståelse for at studentene reagerer, men vi skal fortsette å drive undervisning og vitenskapelig produksjon for det Westerdals er kjent for. Westerdals-navnet består fortsatt i instituttnavnene, Westerdals institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, sier han.

- Det vil fortsatt være fagmiljøer og studietilbud av samme høye kvalitet som før. Men det blir ikke lenger en del av merkearkitekturen. At navnet kommer til å leve gjennom folkemunne og studiene er opplagt. Men å få Kristiania-navnet tydeliggjort har veid tungt med tanke på universitetsambisjonen, sier Evensen. 

Det overbeviser ikke studentene Kampanje har snakket med.

- Instituttnavnet består kanskje, men i praksis spres de forskjellige studieprogrammene innenfor Westerdals ut på forskjellige campus, sier Annika Eidsgaard.

- De gjør også forskjell på studieretningene på Kristiania ved at ikke alle betaler like mye i skolepenger. Studieprogrammene inennfor Westerdals institutt har ikke nødvendigvis samme pris som resten av skolen, poengterer hun.

- Endringsvillig og dynamisk

I forbindelse med at Kristiania nå går fra seks logoer til én, rulles det ut en merkevarekampanje 7. november. I en pressemelding skriver Kristiania at det ligger i deres natur å forandre seg i takt med samfunnsendringene.

- Kristiania er endringsvillig og dynamisk. Vi har alltid vært opptatt av studentene våre og tiden vi lever i. Vi har respekt for det tradisjonelle, men dagens raske samfunnsutvikling krever nytenkning. Derfor er Kristiania ekstremt opptatt av å utdanne mennesker som har den kompetansen arbeidslivet trenger, og å tilføre samfunnet nyttig kunnskap gjennom god forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Evensen videre i meldingen.

Slagordet «Tradisjon for forandring» er derfor med som et bærende element i den kommende merkevarekampanjen hvor fargen rød spiller en sentral rolle.

- Vi bruker historiske og tradisjonelle bilder i svart-hvitt for å vise at Kristiania ikke sitter fast i gamle dager. Så legger vi til rødt, som er vår farge. Den røde tråden i kommunikasjonen er at vår røde strek representerer Kristiania og det moderne, sier Evensen.

Kristiania vraker Westerdals fra logoen - studenter reagerer sterkt