- Hvis Schibsted mener avtalen er gullkantet, er det fullt mulig å melde seg på

TV 2-topp Sarah C. J. Willand svarer på kritikken fra Schibsted, Aller Media og Polaris.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Når organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2 blir forelagt kritikken fra sine konkurrenter knyttet til den nye avtalen for kommersiell allmennkringkasting, peker hun på at det er et bredt flertall på Stortinget som ønsker en videreføring av ordningen og at Medietilsynet har evaluert både dagens avtaleinnretting og TV 2s leveranse.

- Konklusjonen fra Medietilsynet er at avtalen bidrar til å oppfylle mediepolitikken og dens formål. Vi mener det er et viktig oppdrag vi leverer på, og at det har en verdi for samfunnet, sier Willand til Kampanje.

Les også: Medietopper går til kamp mot ny TV 2-avtale: - De har gjort en fantastisk lobbyjobb

Hun legger til at diskusjoner og engasjement alltid er godt for utviklingen av mediepolitikken, og påpeker samtidig at avtalen «faktisk bidrar til et bredere mediemangfold».

- Hva synes TV 2 om de endringene i avtalen som er skissert opp hittil - er dere fornøyde?

- Vi vet enda ikke helt nøyaktig hvordan endelig utlysning vil se ut og ønsker derfor ikke kommentere på detaljer før vi har sett helheten. Det er klart at for oss så vil en økt avtalelengde gi mer forutsigbarhet, men på den andre siden må avtalen også være fleksibel nok til at vi kan tilpasse oss den medieutviklingen og de medievanene som kommer i årene fremover. Vi er opptatt av at de to hensynene blir godt balansert. Jeg antar at det også vil gjelde andre potensielle aktører som ønsker å søke om å bli allmennkringkaster.

- Trine Eilertsen i Aftenposten sier dere har gjort en fantastisk lobby-jobb, når dere langt på vei har fått til en så gullkantet avtale. Hva tenker dere om det?

- Det beste som kan skje er at flere engasjerer seg og søker på ett såpass viktig oppdrag, så om Schibsted og Eilertsen mener at den er gullkantet, er det fullt mulig å melde seg på og søke på avtalen.

- Har dere jobbet hardt for endringer i den nye avtalen?

- I forbindelse med Medietilsynets oppdrag om evaluering av dagens avtale, ble vi bedt om å levere innspill, og det gjorde vi basert på de erfaringene vi har gjort oss gjennom de siste årene som allmennkringkaster. Vi ser at Medietilsynet har tatt med noen av våre forslag, men flere har de ikke tatt til følge. Det er som forventet, og vi har vært opptatt av å dele de erfaringene vi har hatt og levere på det vi er bedt om fra Medietilsynet.

Vil ha støtte til innhold på strømmetjenesten

I mars luftet TV 2 sine ønsker og krav til Medietilsynet, da de ble bedt om å gi innspill til en ny avtale. I en e-post Kampanje har fått innsyn i peker juridisk direktør i TV 2, Thomas Myrbostad, på at publikum har økte krav til løpende nyhestdekning gjennom døgnet, og at «kveldssendinger på lineær-TV (...) ikke kan oppfylle disse forventningene».

- Vi tror en bredere nyhetsdekning er avgjørende for å nå yngre målgrunner og oppfylle samfunnsoppdraget og formålet med AKO (allmennkringkasteroppdraget, red. anm.). Å tilby nyheter i strømmetjenesten på en god måte krever omfattende utvikling og innovasjon, både redaksjonelt og teknologisk, og større fleksibilitet i bruk av ressurser på tvers (lineært vs. on-demand/strømming), skriver Myrbostad til Medietilsynet før han konkluderer:

- En rent lineær AK-avtale gir ikke nødvendige insentiver og fleksibilitet til å utvikle nyhetsprodukter for en strømmet fremtid. Naturlig konsekvens av en utvidelse er at hele den audiovisuelle nyhetsproduksjonen kan inngå i oppdraget.

I samme brev ber TV 2 også om at distriktskontorer skal holdes utenfor lokaliseringskravet. 

- Slik lokaliseringskravet nå er formulert, har man i praksis negative insentiver til å satse i distriktene, fordi disse stillingene trekker i motsatt retning mot majoritetskravet. Dette bør justeres slik at distriktskontorene i det minste holdes utenfor ved beregningen av lokaliseringskravet, skriver Myrbostad.

- Betyr dette at dere vil satse mer på lokal- og distriktsorientert nyhetsjournalistikk om dere får tilslag på ønsket?

- TV 2 er åpne for en bredere dekning av hele Norge og distriktene og vi har gitt tilbakemelding om at dagens rammer gjør det vanskelig å ansette flere journalister på våre lokalkontorer, svarer Willand.

- Frykter dere at de kommersielle medietoppene som skal møte kulturministeren vil utvanne forslagene som foreligger?

- Vi forholder oss til at Stortinget er for en slik avtale, at det står i regjeringsplattformen og at dette har vært etablert mediepolitikk i mange år.

- Hvis Schibsted mener avtalen er gullkantet, er det fullt mulig å melde seg på