Oda vil utvide prisportal - går i samtaler med Konkurransetilsynet

Men tilsynet har tidligere vært skeptisk til konsekvensene av denne typen prissammenligninger.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Øyvind Hofsrud

I september i år lanserte matvarehandelen Oda (tidligere Kolonial) seg selv som en ny lavprisaktør i dagligvaremarkedet, og lovet at de kan garantere like billige priser som konkurrentene. Med en ny og åpen prissammenligningstjeneste på nett, skal Oda sikre at kundene får sammenlignet priser mellom dagligvareaktørene.

Det er også et av grepene Oda nå tar i bruk for å endre forbrukernes oppfatning av Oda som handelsaktør. Det kommer frem i en e-postutveksling mellom Oda og Konkurransetilsynet, der Oda har bedt om veiledning tilknyttet deres utvikling av en prisportal. 

- Målet med siden er å synliggjøre at Oda nå er konkurransedyktige på pris med lavpriskjedene. Som følge av at Oda tidligere har ligget på et høyere prispunkt, og at prispersepsjonen blant forbrukerne er at Oda er dyrere enn fysiske lavpriskjeder, er det et stort behov for å kommunisere og synliggjøre at dette ikke er tilfelle, skriver netthandelen til Konkurransetilsynet. 

I dag presenterer portalen prisene til Oda, Meny og Rema 1000, men nettaktøren har ambisjoner om å inkludere flere kjeder, og også legge til flere funksjoner. Dette mener de vil være bra for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge. 

- Vi er av den oppfatning at prissammenligningssiden vil styrke konkurransen i markedet, slik erfaringen fra blant annet det israelske dagligvaremarkedet tilsier. Oda tilfører heller ikke konkurrenter ny, eller mer utfyllende informasjon, da Odas priser allerede er tilgjengelig på nett. Våre konkurrenter har allerede overvåkning av priser som langt overgår informasjonskvaliteten på nettsiden, fortsetter netthandelsaktøren i e-posten. 

Les også: Oda kaster seg inn i lavpriskrigen: - Første matbutikk på 17 år som utfordrer kjedegigantene

- Vi har gode holdepunkter for at vi styrker konkurransen

Kommersiell direktør i Oda, Tor Erik Aag, bekrefter at de har hatt samtaler med Konkurransetilsynet for veiledning og svar på spørsmål som kan avgrense retningen for deres videre arbed med prisportalen. 

- Vi har hatt et møte med tilsynet på bakgrunn at de tidligere har vært ute og diskutert dette med prissammenligningssider. De er ikke negative til prissammenligninger generelt, det kommer an på forutsetningene man legger til grunn. Vi mener at Odas inntreden i lavprismarkedet, med bruk av prissammenligning, kun kommer konkurransen til gode, sier han til Kampanje. 

Aag vil ikke kommentere konkret hva de har snakket med Konkurransetilsynet om, og peker på at det dreier seg om konkurransesensitiv informasjon. 

I forkant av møtet hadde Oda forberedt fire spørsmål de ville diskutere med tilsynet. Blant annet lurte nettvarehandelen på «hvilke forutsetninger som bør være til stede for at en prisportal antageligvis skal ha positiv innvirkning på konkurransen mellom aktører?»

- Dere mener en prissammenligningsside vil styrke konkurransen i markedet, mens Konkurransetilsynet tidligere har sagt at forskning viser det motsatte?

- Jeg vil understreke at de ikke har sagt noe om at vår prissammenligning for markedet verken er positiv eller negativ. Når jeg sier at vi har gode holdepunkter for at det vi gjør nå styrker konkurransen i markedet, henviser jeg blant annet til en israelsk studie, hvor myndighetene besluttet at alle dagligvarekjeder skulle bli pålagt å tilgjengeliggjøre prisene sine. Studien tar for seg effekten av at det ble lovpålagt, og man har sett at det har hatt en gusting påvirkning på konkurransen. Israel er også et ganske sammenlignbart case med tanke på Norge, som det landet med nest høyest matvarepriser i OECD etter oss.

Han forteller at prissammenligning blir et satsingsområde for Oda fremover, men hva planene innebærer foruten flere kjeder og nye funksjoner, vil han ikke kommentere. 

- Nå har vi satt i gang det her som en lavprisaktør, og da vil vi også snakke om pris fremover. Hvordan vi gjør det kan jeg ikke si noe om. 

- Tror dere dette prisportal-grepet vil hjelpe Oda i å ta opp konkurransen med de andre lavpriskjedene, som har betraktelig større muskler?
 
- Prisportalen er kun en liten brikke i en større marketing-mix, som skal bidra til at dagligvarekundene får øynene opp for at man nå får dagligvarene hjemlevert til samme pris som hos lavpriskjedene, avslutter Aag.
 

- Vi har delt våre bekymringer

Oda er ikke først ute med å forsøke å stable en prisportal for dagligvaremarkedet på beina. I 2015 ba Stortinget regjeringen om å etablere en dagligvareportal for prissammenligning. Det var Forbrukerrådet som fikk i ansvar å bygge opp en slik løsning, men i 2018 valgte regjeringen å skrote planene.

Tjenesten ble møtt med massiv kritikk fra flere av dagligvareaktørene om metoden bak sammenligningen, og Konkurransetilsynet var selv ute og delte sine bekymringer for en slik prisportal. 

Dette ble også tema for møtet mellom Konkurransetilsynet og Oda. 

- Tilsynet gir kun generell veiledning, og vi har delt våre vurderinger på lignende saker, samt våre bekymringer med tanke på en dagligvareportal som var foreslått tidligere fra Forbrukerrådet. Det bygger på mengden informasjon som deles, og hvor ofte den blir oppdatert og publisert. Vi la vekt på at en sånn portal skal gi kundene informasjon og ikke konkurrentene, i den grad det er mulig. Saken er litt annerledes her med tanke på at Oda er et foretak, og er selv ansvarlig for at de holder seg innenfor konkurranseloven, sier rådgiver ved avdeling for mat og handel i Konkurransetilsynet, Petter Krogh Nilsen, til Kampanje.

- Gjelder de samme bekymringer dere hadde knyttet til Forbrukerrådets portal for Odas portal?

- Ja, det er generelle bekymringer knyttet til økt transparens i markedet. Det vil være en konkret vurdering i hver enkelt sak om hvor mye en slik portal medfører, og om hvilken informasjon som publiseres der.

Nilsen peker på at deres bekymringer følger økonomisk teori og litteratur om at pristransparens kan være skadelig for konkurransen i markedet. Ifølge Konkurransetilsynet kan økt transparens i markedet gjøre det enklere for aktørene å tilrettelegge for koordinering.

Han ønsker ikke kommentere hva de tenker om at en privat aktør nå på egen hånd bygger ut en slik portal. Såfremt Oda holder seg innenfor konkurranseloven er det ingen grunn til at de må legge ned med det første. 

- Hva må de unngå?

- Konkurranseloven sier ikke noe om prisportaler spesifikt, men den sier noe om utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Selve loven er ikke utformet sånn at den konkret regulerer alle former for atferd som kan være brudd på konkurranseloven. Det vil være en konkret vurdering i hver enkelt sak.

- Viser at de er transparente og konkurransedyktige

Til tross for at Konkurransetilsynet har bekymringer omkring økt transparens i dagligvaremarkedet, har professor ved NHH, Tor Andreassen, vanskelig for å se et motargument til Odas nye prisportal. 

- Det eneste motargumentet jeg klarer å tenke ut er at det må være en frykt for prissamarbeid gjennom signalisering på plattformen. Altså at når en aktør øker eller senker prisen opp på varene, så signaliserer de til de andre som kan følge etter. Som det fungerer med renter. DNB er ofte de første til å sette de opp, og de siste til å senke dem. Så det kan invitere til en avansert signaliseringsstrategi til de andre bankene. Det som gjør dette scenariet usannsynlig er at det ville blitt avdekket av Forbrukertilsynet som raskt ville se et mønster, sier Andreassen til Kampanje. 

Han er full av lovord om Odas lansering som lavprisaktør og deres nye prisportal. 

- Oda gjør en jobb på vegne av kunden. Prissjekking er jo noe jeg kan gjøre selv, men istedenfor går jeg til Oda og får oversikten med en gang. Dermed sparer jeg tid til å gjøre noe annet produktivt. Og når jeg er hos Oda, kan jeg like gjerne handle der også. Det er mye enklere for kunden som fort finner ut av som er billigst. Oda viser på denne måten at de er transparente og konkurransedyktige i forhold til de andre butikkene

Han peker også på at prissjekken er med på å bygge Odas merkenavn som kundevennlig.

- Sammenligner vi det med Amazon, så begynner de fleste kundene hos Amazon, før man går videre noe annet sted. Men de aller fleste handler på Amazon. Den samme logikken er hos Oda. Man har portalen for dagligvarepriser, så handler man også på samme sted.

Oda vil utvide prisportal - går i samtaler med Konkurransetilsynet