Schibsted dropper Sørlandet i jakten på kunstig intelligens – satser i Trondheim og Bergen

Flere hundre millioner kroner brukes for å ta opp kampen mot big tech-selskapene.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Saken er oppdatert med kommentarer fra Polaris Media.

Kunstig intelligens, algoritmer, maskinlæring og bot’er har lenge vært et hett satsingsområde for mange bransjer og både oljeindustrien, bank og finans og medier har i flere år snust på denne formen for teknologisk utvikling. Torsdag denne uken gikk startskuddet for Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI), et av Norges ledende forskningssenter for AI-drevet industriell innovasjon.

Det nye forskningssenteret er lokalisert på NTNU i Trondheim og har som mål å bli «det nasjonale kraftsenteret» på området og med seg på laget har senteret to av landets største mediekonsern, NRK og Schibsted.

- Tett samarbeid mellom fremtredende forskningsmiljøer, industrien og offentlige forvaltningsorganer har vist seg å være en effektiv modell for innovasjon, sier Sven Størmer Thaulow, som er direktør for data- og teknologi i Schibsted-konsernet.

Thaulow, som kom til Schibsted fra Telenor, ble nylig utnevnt til NorwAIs første styreleder, men selv om senteret ble offisielt åpnet i denne uken har det vært et langt løp for de involverte. 

- De som har jobbet med dette på NTNU har sikkert jobbet med dette i ti år nå og vi i har jobbet strukturert med kunstig intelligens de fire-fem siste årene i Schibsted, sier Thaulow til Kampanje.

Du kan finne engelske tekster i dag hvor det nesten ikke er mulig å skjønne om det er en maskin eller menneske som har skrevet teksten. Sven Størmer Thaulow

Har fått 300 millioner kroner i støtte

Det er en stor satsing det nå legges opp til og totalt er det snakk om 300 millioner kroner over fem år. Senteret på NTNU har sikret seg med støtte fra hovedsakelig Norges Forskningsråd.

- I verdensmålestokk er det ikke en stor sum penger, men i Norge er det stort. Dette blir et stort forskningssenter her hjemme, sier Thaulow.

- Hva er Schibsteds bidrag?

- Vi legger inn et par årsverk i året pluss en mindre pengesum, samt at vi bidrar med styreleder av senteret, sier han.

- Er dette nok til å kappe innpå forsprang til de store big tech-selskapene? 

- Vi må i hvert fall samarbeide skal vi bli mer konkurransedyktig i Norge. Det GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple, red. anm.) som er de store konkurrentene og da må vi til syvende og sist gjøre det i god, norsk samarbeidsånd. Også får vi skille litt snørr og bart på når vi samarbeider og når vi konkurrerer, sier han.

Totalt så estimerer han med at det i dag jobber flere titalls personer i Schibsted med AI og maskinlæring.

- Vi er et sted mellom 12-15 i Data & Tech sentralt, og så sitter det mange ute i rubrikkselskapene og Next-satsingene våre, sier han.

Satser også i Bergen – men droppet Sørlandet

For i tillegg til Schibsted og NRK, er også Retriever, Telenor, DNB og flere andre selskaper innen blant annet energi og olje med på satsingen. I tillegg er Schibsted også med på et tilsvarende senter i Bergen kalt MediaFutures også det finansiert av Norges forskningsråd. Senteret kommer til å fokusere enda mer på norske nyhetsmedier og medietech-bransjen. Her er også TV 2 og Amedia inne sammen med NRK.

- Det er veldig gøy at begge våre SFI-søknader ble godkjent av Forskningsrådet, og at vi nå kan starte dette viktige og langsiktige arbeidet. Innovasjon er en del av Schibsteds DNA, og vi ønsker å bidra med utvikling av teknologi og kunstig intelligens nasjonalt. Samtidig får vi spennende innsikt som kan brukes i vårt arbeid med å utvikle nye fremtidsrettede teknologier og tjenester, sier Thaulow.

Dermed valgte Schibsted å droppe et tilsvarende prosjekt i Agder på Sørlandet der blant annet den tidligere Schibsted-avisen. Fædrelandsvennen var involvert.

- Det var ett av flere miljøer som ble vurdert på den tiden, men så valgte man å gå videre med andre prosjekter, sier ansvarlig redaktør i mediehuset Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, som nå ikke lenger er en del av Schibsted.

Les også: Schibsted fyller på med kunstig intelligens: - Det er litt tungt for en avismann, dette

Det handlet ikke om å ikke ville satse på Sørlandet, men NTNU er det åpenbart tyngste miljøet på AI.

Fædrelandsvennen ble i fjor høst en del av det trønderske mediekonsernet Polaris Media, men Fevennen-redaktøren sier eierskapet ikke spilte inn på beslutningen. Sven Thaulow sier følgende om begrunnelsen for å gå for Trondheim og Bergen i det videre løpet innenfor utvikling av løsninger basert på AI-teknologi, og ikke Sørlandet og Agder.

- Hvorfor ville dere ikke satse på Sørlandet

- Det handlet ikke om å ikke ville satse på Sørlandet, men NTNU er det åpenbart tyngste miljøet på AI og i Bergen er BT aktive - så det var naturlig å delta i de to søknadene.

 - Hvorfor er ikke Polaris Media med på satsingen i Trondheim?

- Det må du nesten spørre Per Axel Koch om, sier Thaulow. 

Hos Polaris Media sier direktør for forreteningsutvikling, Håvard Kvalheim, sier mediekonsernet ser med spenning frem til hva den nye SFI'en for kunstig intelligens ved NTNU vil få til.

- Dette er en satsning vi heier på, og vi er veldig fornøyd med at mediene er en viktig del av AI-senteret med Schibsted i front. Vi har fulgt initiativet underveis gjennom bl.a. NxtMedia som har vært en av flere pådrivere, og hvor Adresseavisen har en fremtredende rolle. Vi har også et godt samarbeid med NTNU på flere områder, og vil følge denne satsningen tett i det videre, sier Kvalheim. 

Må trene opp algoritmene på norsk

Målet er å få frem innovasjoner som kan settes ut i produksjon og komme leserne og brukerne av Schibsteds mange aviser eller rubrikktjenester som Finn.

- Hva har vært utfordringene med tanke å få opp nye løsninger?

- En av utfordringene er at vi ikke har en god nok, norsk språkmodell som gjør at maskiner kan prosessere eller generere norsk tekst som brukerne ikke opplever er skrevet av en robot, sier han.

Han ser for seg at Schibsted og mediehus eksempelvis kan rapportere fra fotballkamper, men i et mer levende språk.

- Et typisk eksempel vil være hvordan man gjennom maskiner kan produsere et sammendrag fra en tredjedivisjonskamp i fotball og skrive det mer fargerikt - gjerne personalisert for deg utfra hvilket lag du liker og hva slags språk som treffer deg. Men da trenger vi en god språkmodell og det har vi ikke i dag på norsk. Du kan finne engelske tekster i dag hvor det nesten ikke er mulig å skjønne om det er en maskin eller menneske som har skrevet teksten.

- Hvordan lager manen god språkmodell?

- Forenklet sagt går det på å kaste alt innholdet vårt, Schibsteds, NRKs, Retriever osv inn i en enorm datalake eller brønn og så trene en algoritme på dette datasettet slik at vi kan få en norsk språkalgoritme. Dette kan igjen brukes til enormt med "use-case" - f.eks. til å skrie fotballreferatet som nevnt over eller i en chatbot som banker ofte bruker i dag.

- Er AI-teknologien først og fremst tenkt brukt innenfor nyhetsproduksjon?

- Nei, det er mange bruksområder. F.eks. å styrke vår utvikling av kontekstuelle annonser. Personalisering er annet åpenbart område i tillegg til alt vi ser for oss av automatisering av arbeid som journalistene bruker unødvendig tid på i dag.

- Har arbeidet med personalisering stanset litt opp?

- Nei, ikke i det hele tatt. Vi har bygget opp modulen vår Cuate og den virker på forsiden av flere av avisene våre. Toppsaken er redkasjonelt styrt mens sakene lenger er personaliserte, sier han.

Ett annet bruksområde kan ifølge data- og teknologisjefen i Schibsted være moderering av kommentarfelt på avissidene for å fjerne «nettroll og sjikanerende språk» eller gjennom bildegjenkjenningsteknologi fjerne annonser for våpen og seksuelle tjenester på rubrikksidene.

- Her klarer vi allerede i dag å luke ut noe, men i tvilstilfeller der vi ikke klarer å gjøre det helt nøyaktig så vil det sitte noen mennesker å ta valgene, sier han.

Professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU blir leder for det nye senteret NorwAI.

- Bruk av kunstig intelligens krever reelle data i virkelig store mengder. Når vi nå får et samarbeid på tvers av bransjer og sektorer som vi ser i NorwAI, kan de ulike aktørene samtidig få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskningen, men også hjelpe industrien å bygge nye verktøy og forretningsmodeller, sier han.

Schibsted dropper Sørlandet i jakten på kunstig intelligens – satser i Trondheim og Bergen