Tidligere medietopper jakter nytt Schibsted-styre - lederen skal være klar

Valgkomiteen som skal finne de nye eksterne styremedlemmene til Schibsted Media består av flere gamle Schibsted-profiler. Nå skal de finne fire eksterne styremedlemmer.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Klokken tikker med tanke å formalisere en avtale mellom Schibsted og eieren Tinius-stiftelsen om kjøpet og overtagelsen av mediedelen til Schibsted. Under en større mediekonferanse i Stockholm i dag kunne Siv Juvik Tveitnes, som blir den som skal lede det nye selskapet, fortelle at en avtale vil være på plass «ganske snart» og i løpet av de neste to ukene. 

Samtidig så jobbes det med å finne et nytt styre til det nye selskapet som vil bestå av mediehusene VG, Aftonbladet, Aftenposten, PodMe og de øvrige abonnementsavisene.

- Hvordan kommer styret i Schibsted Media til å se ut?

- Sammensetningen av styret er det en valgkomité stiftelsen har nedsatt som bestemmer. Vi har gitt våre innspill om hva som er viktig for oss, og det er den norske og den svenske dimensjonen og å få inn kompetanse i styret som er viktig for at vi skal videreutvikle oss som medieselskap. Det handler om å forstå medienes rolle, medieutvikling og teknologiutvikling. Jeg er helt sikker på at det settes sammen et spennende og godt styre for oss, sier Tveitnes til Kampanje.

Valgkomiteen som skal finne de nye styremedlemmene, ledes av tidligere Schibsted-styreleder og i dag styreleder i den nye Schibsted-eieren, Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde.

- Dette er work in progress, men det er riktig at det er nedsatt valgkomité som er godt i gang med arbeidet, sier Sunde til Kampanje.

Totalt så ligger det an til å bli rundt åtte styremedlemmer i det nye Schibsted-styret og her kan den nye eieren Tinius kreve én til to plasser. I tillegg skal styret fylles opp av tre representanter fra de ansatte, også skal det være fire eksterne styremedlemmer. Det eneste som skal være klart, etter det Kampanje kjenner til, er at styrelederjobben er tiltenkt administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum.

Det er en annen oppgave å sitte i et styre, enn det er å være eier. Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius

Gamle Schibsted-kjenninger

Med seg i valgkomiteen har Sunde fått med seg to personer, og det er to stykker Sunde kjenner godt til fra tiden som styreleder i Schibsted. Sunde var styreleder i Schibsted fra 2002 til 2022.

De to andre blir tidligere Schibsted Norge-sjef Didrik Munch og tidligere Schibsted Sverige-sjef, Raoul Grünthal. Her har sjefredaktørene i Schibsted pekt ut Munch som deres medlem i valgkomiteen, mens svenske Grünthak er hentet inn av eieren Tinius-stiftelsen. 

- Ja. Det er jo hyggelig å bli spurt. Jeg har fortsatt mange venner i Schibsted. Nå skal vi jobbe med finne kandidater, sier Munch til Kampanje.

- Tror du blir lett å finne noen gode eksterne kandidater?

- Ja, jeg tror det skal bli fullt mulig å finne gode og kompetente kandidater, sier Munch.

Med rundt åtte styremedlemmer vil det i henhold til norsk lov være et krav om minst 40 prosent kjønnsbalanse. Med tanke på å få opp kvinneandelen i norske styrer er det et nytt lovkrav som trådte i kraft fra første januar i år.

- Det kommer vi til å prioritere og vi tror det skal bli fullt mulig å finne gode kandidater også her, sier han

- Vil Didrik Munch spille inn seg selv som kandidat til ekstern styrerepresentant?

- Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, sier han.

Tar styrelederjobben:

Som eier av nye Schibsted vil det være naturlig at Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Stiftelsen Tinius, tar jobben som styreleder i Schibsted etter oppsplittingen.

- Det er god interesse for å sitte i dette styret

Leder av valgkomiteen og styreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, som altså blir Schibsteds eneste eier når denne delen av selskapet tas av børs, sier «det nye styret skal være en god partner for administrasjonen.»

- Vi tenker derfor primært eksterne medlemmer som ikke er en del av stiftelsen eller Blommenholm Industrier, sier han.

- Du har selv lang erfaring som styreleder i Schibsted, kunne det være aktuelt for deg å gå inn i det nye styret?  

- Jeg fortsetter som leder i stiftelsesstyret og det ser jeg på som en viktig og ansvarsfull jobb. Det gjør at jeg ikke skal sitte i driftsstyret, sier Sunde.

- Hvorfor er det viktig at det er eksterne styremedlemmer?

- Det er en annen oppgave å sitte i et styre, enn det er å være eier. Dette styret skal ha det strategiske og operative ansvaret for driften og det er en annen rolle enn det er å forvalte eierskapet, sier Sunde.

- Har dere mange navn på blokka?

- La meg si det slik. Det er god interesse for å sitte i dette styret, sier Sunde.

Tidligere medietopper jakter nytt Schibsted-styre - lederen skal være klar