Kan være slutt for en av Norges mest populære merkevarer: - En grunn til at folk betaler dobbelt så mye for samme billett

Flytogets merkevare har stått sterkt i flere år og blir jevnlig brukt som «benchmark». - Det er det motsatte med Vy, sier merkevare-rådgiver.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Nylig ble det klart at Vy vinner frem og tar hele togtilbudet på Østlandet, mens Flytoget må bite i det sure eplet etter en prosess de overfor Kampanje beskriver som «veldig uryddig». Nå kan det gå mot endestopp for Flytoget når konsesjonen på å drifte strekningen til Oslo Lufthavn utløper i 2028.

- Det vi vet er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles, sa administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde, til VG etter det ble kjent at de tapte anbudsrunden.

Det kan med andre ord bli slutt på det som i årevis har vært én av Norges – og ikke minst tranportsektorens – best likte merkevarer. I tillegg til at konsesjonstiden utløper i 2028 har Vy vært positive til en mulig løsning der Flytoget blir en del av Vy, slik samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har åpnet for.

- Vi er veldig overrasket over nyheten som kom på fredag og synes først og fremst det er utrolig syn for norske togkunder at de nå går glipp av det som kunne gitt et etterlengtet kjempeløft på jernbanen. Flytoget stod klare til å gi reisende på Østlandet det togtibludet de fortjener, men vi ble dessverre offer for en veldig uryddig prosess, forteller markedssjef i Flytoget, Lotte Mathilde Queru, til Kampanje. 

Til tross for tilbakeslaget understreker hun at de vil fortsette å investere i markedsaktiviteter og i å utvikle merkevaren Flytoget fremover. Hun avviser samtidig at Flytogets relativt ferske kommunikasjonsavtaler med Atyp og Try vil bli berørt av den seneste utviklingen.

- Vi liker oss dårlig i offerrollen og reiser oss selvfølgelig raskt opp igjen. I 25 år har vi jobbet for å flytte reisende fra bil til tog. Vi har sørget for at flyplassreisende velger toget ikke fordi de må, men fordi det er det beste alternativet. Dette skal vi fortsette med uansett om det blir fem, femten eller tjuefem år til, fortsetter Queru.

Kampanje har forelagt Flytogets beskrivelse av anbudsprosessen som «veldig uryddig» til Jernbanedirektoratet. Direktoratet svarer ikke direkte på kritikken, men skriver blant annet at de «føler seg trygg på at Vy vil levere en god kvalitet til togkundene i Østlandet».

- Dragkampen mellom Vy og Flytoget har pågått i mange år

Hittil har togselskapet holdt stand i 25 år, og det er ingen tvil om at det har blitt lagt et godt stykke arbeid i å bygge Flytogets merkevare siden togselskapet oppsto i 1992. De figurerer ofte i toppen av merkevareundersøkelser og har også samarbeidet med flere av de største og sterkeste reklame-miljøene i Norge.

- Det er en grunn til at folk betaler mer enn dobbelt så mye for samme billett som tar deg til flyplassen ett minutt raskere. Det er fordi folk har tillit til Flytoget sin merkevare og den opplevelsen de får av å reise med dem, mener strategirådgiver og daglig leder i merkevareselskapet The Brand Project, Robert Leinders-Krog.

Han forteller at Flytoget har blitt brukt som en «benchmark» på sterke merkevarer lenge, og påpeker at togselskapet har vært helhetlig i måten de har bygget opp merkevaren sin. Ifølge ham har de bragt tilbake elementer fra «good old airline service».

- Alt er myntet på kundens behov på vei til flyplassen, og det å klare å skape et navn kun på det er ganske interessant. De har blitt et lite mini-ikon i norsk merkevare-sammenheng. Rent faglig sett så har de kombinert det kommersielle og emosjonelle og bundet det sammen til noe som skaper verdi for både seg selv og for kundene, sier Robert før han også sender et stikk i retning Vy:

- Folk er generelt positive til Flytoget, og det er det motsatte med Vy, og den dragkampen der har pågått i mange år mellom de to togselskapene, sier han.

- Et mini-ikon:

Slik karakteriserer strategirådgiver og daglig leder i merkevare-byrået The Brand Project, Robert Leinders-Krog, Flytoget i norsk merkevaresammenheng.

- Et populært, veldrevet og lønnsomt togselskap

At konkurrentene Flytoget og Vy spriker i omdømme og merkevarestyrke kommer ofte til syne i målinger. Under Apelands årlige omdømmeundersøkelse Traction fra 2022 kommer Vy på en 42. plass av femti norske selskaper som er målt av PR-byrået. På den samme listen kommer Flytoget på en fjerdeplass.

Også YouGovs Brandindex tegner et bilde av to selskaper som skinner med ulik styrke. Flytoget har nær dobbel score av Vy det siste halvåret i den kontinuerlige merkevare-målingen. At Flytoget scorer bedre enn Vy har vært trenden siden YouGov startet sin måling i 2008.

Seniorrådgiver i Kantar, Anders Hovde, som også måler omdømmet til både Flytoget og Vy påpeker at det er snakk om to vesentlig forskjellige selskaper, og det fører også til utslag i målinger.

- Vy betjener jo vesentlig flere linjer og har en vesentlig mer kompleks drift enn det Flytoget har, som gjør sakene sine godt på den ene retningen de har. Det gjør utslag i omdømmemålinger fordi punktligheten til Vy varierer fra strekning til strekning, og særlig i befolkningstette strøk sliter Vy og Bane Nor mer enn på andre strekker, hvor Vy kanskje leverer sine tjenester optimalt, sier han til Kampanje.

I Kantar sin omdømmemåling er Flytoget på Topp-25 blant de 66 selskapene Kantar måler, mens Vy er blant de 25 svakeste selskapene. Hovde forteller at Flytoget også er best på deres målinger innen offentlig kommunikasjon og transportselskaper. Der måler de Sporveien, Ruter, Sas, Vy og Norwegian.

 - Av de vi måler er Flytoget signifikant bedre, kommenterer han.

Vy: - Flytoget har vært offensive og synlige

Men det er ikke bare målinger og «fornøyde kunder» som får med seg arbeidet til Flytoget. Det gjør også konkurrenten Vy. De erkjenner at de lar seg inspirere. 

- Flytoget har vært offensive og veldig synlige i mange medier, særlig etter pandemien. De har hele tiden klart å få frem sine budskap om god service på en tydelig og sjarmerende måte. Flytogets evne til å finne og kommunisere gode, enkle løsninger for kundene lar vi oss helt klart inspirere av, sier kommunikasjonssjef for persontog i Vy, Siv Egger Westin, til Kampanje.

Samtidig påpeker Westin slik som Anders Hovde i Kantar, at forutsetningene for tilbudene som Vy og Flytoget leverer, er helt forskjellige. 

- Vi forstår at folk flest sammenligner Vy sitt tilbud med Flytogets, men det blir ikke en riktig sammenligning, sier hun. 

Westin forteller at punktlighet, frekvens, komfort ombord, pris og kundeservice er de viktigste driverne for togselskapenes kundetilfredshet.

- Og det påvirker naturlivis omdømmet. Både Vy og Flytogets personale får gode skussmål, men på de andre områdene som f.eks. punktlighet og komfort om bord, er forutsetningene helt forskjellige avhengig av hvilke skinner vi kjører på og hvor fulle togene er.

- Om det eventuelt skulle skje at Vy tar over Flytogets strekning i 2028 og Flytoget som selskap - hvordan tenker dere at det skal se ut? Vil merkevaren Flytoget fortsatt leve eller skal alt sluses inn i Vy? 

- Når det gjelder en eventuell fusjon er det altfor tidlig å si noe om merkevarestrategi. Samferdselsdepartementet ser på en eventuell sammenslåing av Vy og Flytoget. Vy mener en sammenslåing vil gi oss et sterkt togselskap med større konkurransekraft mot store utenlandske togselskap i framtidige konkurranser. En eventuell sammenslåing må bygge på det beste av begge selskapene.

Liker ikke tanken på sammenslåing

Til tross for at Samferdselsdepartementet ser på en mulig sammenslåing av de to selskapene – og til tross for at dette er noe Vy er positive til – hopper ikke Flytog-sjefen i taket av tanken om at Flytogets «sterke merkevare» kan bli slukt av Vy.

Nicolai Bryde mener det er en «ekstremt dårlig idé» å slå sammen de to selskapene, slik samfredselsministeren har åpnet opp for. 

- Flytoget er noe så sjeldent som et populært, veldrevet og lønnsomt togselskap. Og la det ikke være noen tvil: Flytogets kundefokus, merkevarestyrke, innovasjonsevne og unike kultur, vil bli slukt av Vy som er et konsern med 10.000 ansatte. Det er dårlig nytt for norsk jernbane og ikke minst for norske togkunder, mener Bryde.

Til tross for at Flytoget fremsto slukøret med tanke på egen fremtid da anbudsseieren til Vy ble kunngjort sist uke, sier Bryde at rammebetingelser endrer seg raskt og at de «føler seg trygge på at historien om Flytoget har mange kapitler igjen».

Nå ønsker han mer klarthet omkring anbudsprosessen.

- Nå jobber vi parallelt med å få klarhet i hvorfor prosessen plutselig snudde, hvordan vi skal sikre at Norges mest populære togselskap får fortsette også de neste 25 årene – og med å ta vare på både folka og kundene våre, avslutter Bryde.

- Ikke fått signaler på endring i samarbeidet

Byråleder i hybridbyrået Atyp, Hågen Pettersen, stiller seg undrende til Flytogets anbudsnederlag og de konsekvensene det kan få. Atyp signerte en mediebyråavtale med Flytoget til en verdi av 100 millioner kroner i 2021, og som skal vare ut 2028. 

- Å legge ned et av landets, kanskje Europas mest punktlige og pålitelige transportselskap, med reisegaranti, høres ut som en dårlig spøk, sier han til Kampanje.

- Har dere vært i kontakt med Flytoget etter forrige ukes nedslående beskjed?

- Vi har daglig kontakt med Flytoget, men vi har ikke så vidt meg bekjent snakket noe om dette, og vi forholder oss til kontrakten inntil vi får en annen beskjed, svarer Pettersen.

Nylig byttet også Flytoget ut reklamebyrå da reklamekontoen skiftet hender fra Anorak til Try, som skal produsere reklamefilmer for togselskapet frem til 2028.  Kundeansvarlig for Flytoget hos Try Reklame, Helge Gjertveit, minner på at de har avtale med Flytoget frem til 2028.

- Og vi har ikke fått noen signaler på endring i samarbeidet. Vårt inntrykk er at selskapet fortsatt skal jobbe for å styrke en av Norges sterkeste merkevarer, med nye tog og stadig nye tilbud som forenkler reisen til og fra Oslo Lufthavn, sier Gjertveit til Kampanje. 

Kan være slutt for en av Norges mest populære merkevarer: - En grunn til at folk betaler dobbelt så mye for samme billett