Greenpeace vil ha forbud mot denne reklamen - går etter Fortum, SAS og Lexus for «grønnvasking»

Hverken Fortum eller SAS vil kommentere kampanjen. - Vi støtter ikke virkemidlene som er tatt i bruk, svarer Lexus.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Observante osloborgere kan det siste tiden ha fått øye på «Ingen fossilreklame, takk! Men gjerne mer samfunnsansvar», klistret over reklameplakater for Lexus, SAS/American Express og Fortum, signert miljøorganisasjonen Greenpeace.

Tim Liebenhoff, aktivist i Greenpeace Norge, sier til Kampanje at «stuntet» er en del av en større europeisk kampanje som tar til orde for å forby fossilreklame på EU-nivå. 

- Over 30 andre organisasjoner står bak kampanjen internasjonalt. Et slikt forbud må selvfølgelig innføres i Norge, da vi særlig ser at oljeindustrien driver mye grønnvasking, for eksempel gjennom «Morgendagens helter»- kampanjen til Equinor, sier han. 

- Hvorfor ønsker dere å forby fossilreklame?  

- Fossile energiselskaper, bilprodusenter og flyselskaper bruker reklame og sponsing som en avledningsmanøver fra klimaødeleggende virksomhet, mens de fortsetter å sende oss dypere inn i klima- og menneskerettighetkriser. Dette må det bli slutt på. I 2018 tok luftforurensning fra fossilt brensel livet av 8,7 millioner mennesker på verdensbasis. Når vi vet at fossile brensler forårsaker klimakrise og død, er det ikke akseptabelt at selskapene får ha en offentlig plattform gjennom reklame, sier Liebenhoff.

- Greenpeace etterlyser mer samfunnsansvar. Hvordan kan et bilmerke som Lexus ta mer samfunnsansvar? 

- Det vi etterlyser, er at selskaper som tjener penger på miljøødeleggelse ikke skal få mulighet å påvirke forbrukere med grønnvasking. For Lexus sin del kan det bety å fase ut produksjonen av biler med forbrenningsmotor, og gå over til helelektriske biler. Lexus’ eiere, Toyota, kom dårligst ut i en Greenpeace-rapport om bilprodusenters omstillingsvilje, og Lexus har blitt felt for villedende reklame i Norge før, sier Liebenhoff.

Greenpeace-aktivist:

- Når vi vet at fossile brensler forårsaker klimakrise og død, er det ikke akseptabelt at selskapene får ha en offentlig plattform gjennom reklame, sier Tim Liebenhoff i Greenpeace.

Lexus: - Feil å kritisere

Tom Gullkrona Skoglund er leder for marked og kundebehandling i Lexus. Han sier at de er enige med Greenpeace om «målet med en grønne og mer bærekraftig bilpark».

- Vi støtter ikke virkemidlene som er tatt i bruk, fortsetter han. 

- Er dere enig i at dere ikke tar nok samfunnsansvar? 

- Lexus har ledet an i elektrifiseringen av bilparken. Vår mest solgte modell de siste årene er helelektriske UX 300e, og vi har aldri opplevd større interesse enn rundt vår kommende modell, helelektriske RZ 450e. Samtidig vet vi at dagens helelektriske biler ikke passer for alle kunders behov, men at veien til helelektriske biler for noen, går via plug-in hybrider. Derfor burde Greenpeace heie på aktører som bidrar til positiv endring, sier Skoglund. 

- I 2030 har Lexus som mål å kun selge nullutslippsbiler i Vest-Europa, legger han til. 

Han kjenner seg ikke igjen i at Lexus driver med grønnvasking. 

- Det er et krav fra markedsføringsloven at vi informerer om bilens forbruk og utslipp, og det blir dermed helt feil å kritisere noe slikt for å være grønnvasking. Det vi er mest opptatt av å formidle er bilens fantastiske kjøreegenskaper, avslutter han. 

SAS og Fortrum vil ikke kommentere

Hverken SAS eller Fortrum har svart på Kampanjes spørsmål eller ønsker å kommentere Greenpeace sin kampanje. De to selskapene sender skriftlige uttalelser der de skriver om klimamål selskapene skal nå innen 2050. 

Kristian Myrseth, PR-manager i Fortrum, skriver at selskapets strategi er å drive utviklingen for en renere verden. 

- Vi er allerede den tredje største fossilfrie kraftprodusenten i Europa, og i tråd med EUs ambisjoner og Paris-avtalen har vi mål om karbonnøytralitet senest i 2050, og i vår europeiske flåte allerede innen 2035, skriver han blant annet. 

Jan Eckhoff, pressesjef i SAS, skriver at SAS har som mål å ta et globalt lederskap for bærekraft i luftfarten. Ifølge ham er det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk. 

Les også: Ni av ti markedsførere er bekymret for grønnvasking: - Trist om man ikke tør dele

Det gjøres jo allerede for alkohol og tobakk av hensyn til folkehelsen. Vi mener derfor at det burde være helt ukontroversielt å gjøre tilsvarende for produkter som ødelegger livsgrunnlaget vårt. MDG-politiker Sabina Syed om reklameforbud
Lexus ikke enige med Greenpeace:

- Det er et krav fra markedsføringsloven at vi informerer om bilens forbruk og utslipp, og det blir dermed helt feil å kritisere noe slikt for å være grønnvasking, sier Tom Gullkrona Skoglund i Lexus. Foto: Ragnhild Aarø Njie

Greenpeace får støtte fra MDG

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsker å forby fossilreklame, og har tidligere fått støtte fra SVMDG-politiker Sabina Syed, nestleder i Byutviklingsutvalget i Oslo Bystyre, er positiv til Greenpeace-kampanjen.

- Jeg synes dette er en fin kampanje av Greenpeace, som på en god måte minner innbyggerne om at produktet som markedsføres har negativ påvirkning på klima, sier hun til Kampanje. 

- Er et slikt «stunt» veien å gå for å få oppmerksomhet rundt tematikken?

- Ja, det er nyttig at Greenpeace skaper oppmerksomhet rundt hvordan vi som forbrukere hele tiden påvirkes til å kjøpe produkter som er dårlige for miljøet. Dette viser at vi har strukturer i samfunnet som aktivt motvirker våre ambisjoner om å nå klimamålene, og disse må derfor også løses på samfunnsnivå, og ikke lempes over på den enkelte innbyggeren, sier Syed. 

Hun mener det ikke er kontroversielt at de ønsker å forby reklame av en viss type. 

- Det gjøres jo allerede for alkohol og tobakk av hensyn til folkehelsen. Vi mener derfor at det burde være helt ukontroversielt å gjøre tilsvarende for produkter som ødelegger livsgrunnlaget vårt. Dessverre virker de andre partiene ikke interessert i det, avslutter hun.

Greenpeace vil ha forbud mot denne reklamen - går etter Fortum, SAS og Lexus for «grønnvasking»