Denne reklamen irriterer flest nordmenn: - Har gjort en for dårlig jobb

Irritasjon er reklamebransjens utslipp, mener mediebyrådirektør. Spesielt én reklame forurenser mer enn noe annen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Nordmenn irriterer seg stadig mer over reklame. Det viser en undersøkelse mediebyrået Mindshare har utført årlig siden 2016. De siste fem årene har andelen nordmenn som oppgir at de ofte irriterer seg over reklame steget fra 31 prosent til 46 prosent.

Dette bør være en stor bekymring for alle som jobber med reklame, mener mediebyrået.

- Dette påvirker jo folk sin generelle holdning til reklame, som vil påvirke mottakeligheten for reklame. Både på kort og langt sikt vil det påvirke evnen til å skape effekt av de kronene som investeres i reklame, sier innsikt- og strategidirektør Christian Nordby Bø i Mindshare.

Han tror det er flere grunner til at andelen har økt kraftig de siste fem årene.

- Vi blir mer og mer digitale, og generelt er det sånn at digitale kanaler scorer høyere på irritasjon. Spesielt online video. Når konsumet vårt blir mer digitalt, så blir vi konfrontert med mer irriterende reklame.

Mange mediebrukere er også blitt vant til å sluke innhold uten reklame, påpeker han.

- Over halvparten av alle nordmenn ser Netflix i løpet av en uke og er vant til at de ikke avbrytes midt i en film eller TV-serie. Nå man går tilbake til lineær-TV og det tar tre timer å se en film, og ikke to, så tror jeg det også påvirker oppfatningen av reklame.

Flere irriterer seg over reklame

Grafen viser hvor stor andel av respondentene som oppgir reklame generelt ofte irriterer. Kilde: Mindshare

 • 31
  2016
 • 33
  2018
 • 37
  2019
 • 40
  2020
 • 46
  2021

- Lite tyder på at det kommer til å gå bedre

Irritasjonen er størst blant de yngste og blir mindre jo eldre man er. Menn er også noe mer irritert enn kvinner. Mindshare mener reklametretthet og irritasjon er reklamebransjens form for «utslipp», men i motsetning til andre typer utslipp, opplever ikke bransjen noen krav om å redusere det.

Når det kommer til de mest irriterende mediekanalene, ser Mindshare en sammenheng mellom bruk og irritasjon. Online video utmerker seg som mediekanalen som irriterer en størst andel av brukerne sine. 79 prosent av dem som ser video på nett, oppgir at de ofte irriterer seg over reklame i denne kanalen. Deretter følger sosiale medier med 56 prosent, mobilspill med 50 prosent og TV med 49 prosent.

Og den aller mest irriterende reklamen? Såkalte «mid-rolls», altså reklame som dukker opp midt i videoen. 71 prosent av de som konsumerer online video peker på dette formatet som spesielt irriterende.

- Er det et tankekors at de mest irriterende mediekanalene blir viktigere og viktigere for annonsørene?

- To av de kanalene som scorer dårligst, online video og sosiale medier, er to kanaler annonsørene vil øke budsjettene sine mest på fremover. Basert på det og at flere unge er irritert, er det lite som tyder på at det komme til å gå bedre fremover.

Det finnes unntak fra regelen. Mindshare trekker frem nettavis som en mediekanal med høy bruk, men der kun 29 prosent oppgir at de ofte irriterer seg over reklamen.

Online video irriterer mest

Andel som ofte irriterer seg over reklame i et utvalg mediekanaler, blant de som bruker kanalen. Kilde: Mindshare

 • 29
  Nettavis
 • 39
  Radio
 • 49
  TV
 • 56
  SoMe
 • 79
  Online video

- Vi synder absolutt også

- Har dere i Mindshare og bransjen gjort en for dårlig jobb, når folk irriterer seg såpass mye over reklamen?

- Jeg tror det er veldig sammensatt, og annonsører, medier, mediebyråer og reklamebyråer, har alle gjort en for dårlig jobb. Inkludert oss. Vi har hatt et veldig stort fokus på dette i mange år, men vi synder absolutt også. Jeg tror ikke ett mediebyrå alene kan redde dette, det handler om at vi som bransje må bli bedre.

For annonsører er det et paradoks at irriterende reklame kan gi effekt på kort sikt ifølge Nordby Bø.

- Vi har jobbet en del med ulike oppmerksomhetsstudier og ser at det å være irriterende påvirker oppmerksomheten i positiv grad. Skriker man litt, så får man lettere oppmerksomhet, men det kan også være skadelig, både for merkevaren og den generelle holdningen til reklame. Så det handler om å finne riktig balanse mellom å være synlig og bli lagt merke til, men samtidig ikke plage folk.

- Hva er veien ut av dette?

- Det er det store spørsmålet. Jeg tror det er noe alle aktørene på ett eller annet nivå må gjøre noe med.

I rapporten peker Mindshare på tre tiltak som kan bedre situasjonen. Velge bort kanaler som skaper høy irritasjon. Utvikle bedre annonseflater som ikke har like høy irritasjon. Tilpasse markedsføringen for å minimere irritasjon.

- Det å styre frekvens, lage bedre innhold og være mindre avbrytende, er eksempler på hva som kan påvirke i positiv retning. Fra et forbrukerperspektiv ville også et mindre varelager blitt opplevd som positivt og redusert den totale irritasjonen, men det tror jeg er ytterst tvilsomt at noen medier vil gå med på.

Google: - Opplever at vi treffer balansen

Kantars offisielle TV-undersøkelse viser at nordmenn i snitt bruker 20 minutter daglig på Youtube, omtrent dobbelt så mye som de bruker på Netflix og NRKs strømmetjeneste. Googles videotjeneste har med andre ord stor påvirkningskraft når det kommer til hvordan nordmenn oppfatter reklamen i denne mediekanalen.

Kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google er således ikke overrasket over funnene.

- Det er nok ikke nytt at reklame er noe man som seer opplever at man først og fremst aksepterer i bytte mot en tjeneste, noe denne rapporten også peker på. Youtube sin annonsestøttede modell gir fri og lik tilgang til både viktig informasjon og underholdning for alle, uansett økonomisk stilling, noe som igjen bidrar til å finansiere mer mangfoldig innhold, skapere, og publikum - all den tid videoskapere får størstedelen av annonseinntektene våre, sier han til Kampanje.

Han påpeker at de også tilbyr brukerne en vei ut av reklamejungelen i form av Youtube Premium, en abonnementstjeneste som luker bort reklamen.

- Så skal disse hensynene selvfølgelig veies opp mot at vi ønsker å lage en så attraktiv plattform som mulig for seerne, og her opplever vi at vi treffer balansen. Hver fjerde nordmann sier at de ville savnet YouTube mer en noen annen konkurrent. Vi skårer også signifikant bedre enn konkurrenter på tvers av en rekke egenskaper, som hvorvidt seere føler at Youtube hjelper dem med å lære, finne og fordype seg i interesser, og oppdage nye typer herlig unikt innhold, sier Ronander.

Denne reklamen irriterer flest nordmenn: - Har gjort en for dårlig jobb