Vy drar kraftig i reklame-bremsen - inngår ny avtale med maksramme på 125 millioner

- Sier seg selv at vi brukte og bruker mindre penger enn planlagt, sier merkevaresjef i Vy.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

For Vy-gruppen har deres første hele kalenderår under nytt navn og banner blitt et annerledes ett, med nye utenlansdke konkurrenter på togskinnene og med korona-pandemien, som har satt en skikkelig brems på reiseaktiviteten til nordmenn.

Ifølge Vys årsrapport har antall reiser med tog og ekspressbusser blitt redusert med henholdsvis 50 og 59 prosent i 2020. Atpåtil viser tall fra Nielsens reklamestatistikk, som viser selskapers brutto reklameinvesteringer før fremforhandlede rabatter, at transportsselskapets markedsføringstrykk nærmest halverte seg i 2020 sett opp mot 2019. 

- Faktum er at 2020 ble et veldig annerledes år med tanke på reiser, og reisemarkedet stoppet jo opp i mars da myndighetene ba oss om å ikke reise. Da sier det seg selv at vi brukte og bruker mindre penger enn planlagt på markedsføring og kampanjer. Det er derfor 2020 ble såpass annerledes, det har ingenting med konkurrenter å gjøre, de merket det på samme måte som oss, forteller sjef for merkevare og markedsstrategi i Vy, Eirik Harildstad, til Kampanje. 

Harildstad har ikke noe klart svar på om de vil øke reklametrykket i 2021, og peker på at de må ta en dag av gangen. 

- Det kommer litt an på utviklingen i reisemarkedet, vi følger til enhver tid rådene som myndighetene gir oss og samfunnet rundt, også vil vi justere vårt trykk deretter. Dette har kanskje historisk sett vært det vanskeligste året å planlegge, og vi følger de endringene som måtte komme, sier han. 

Her kan du se reklameinvesteringene togselskapene i 2020. Alle tall i MNOK. Vy og Flytoget kuttet kraftig

Selskap 2020 2019 Endring i prosent
Vy 23,6 45,9 - 48,6
Flytoget 30,8 46,9 - 35
Go Ahead Norge 2,4 1,3 + 84
SJ AB 6,9 0  

*Alle tall er hentet fra Nielsens reklamestatistikk og viser selskapenes brutto reklameinvesteringer før fremforhandlede rabatter. 

Mindre å rutte med:

Eirik Harildstad i Vy har mindre penger å rutte med mye på grunn av pandemien. Her sammen med Mona Lorenzi i forbindelse med konkurransen Årets markedsfører for noen år siden. Foto: Eivor Eriksen.

Tar ikke opsjon på helårsforlengelse med Phd

Transportselskapet er i disse dager ute med en ny anbudsrunde for mediebyrå med en maksramme på 125 millioner kroner for to år og en opsjon på ytterligere tre år, som skal inneholde både honorar og mediespending. 

Fra før av har Vy en avtale gående med PHD, som de signerte med vinteren 2018. I stedet for å forlenge med et helt år, slik de hadde opsjon på, har Vy valgt en forkortet forlengelse med byrået. 

- Vi utløste opsjonen med fire måneder i stedet for et helt år. Vi er veldig fornøyd med PHD, og bakgrunnen for at vi tok en kortere opsjon er at vi ikke ønsker å sitte med denne mediebyrårunden til høsten.

- Hvordan tok PHD det?

- Vi har god dialog med PHD, og vi har ikke fått noen reaksjoner på det. Vi har dialog hele tiden og det har ikke vært noe problem i det hele tatt.

Den nyutlyste kontrakten har en verdi på rett i overkant av 30 millioner kroner i året. Dette skal være et lavere nivå enn det Vy har brukt tidligere.

- Det handler kanskje mest om at vi bruker mindre massekommunikasjon i våre kampanjer, og mye om å være målrettet i de digitale flatene, og da bruker vi mindre på mediekjøp.

Da Vy signerte med PHD i 2018, signerte de samtidig med Pol som reklamebyrå og Geelmuyden Kiese som innholdsbyrå og som bidragsyter på «øvrige kommunikasjonstjenester». Den sistnevnte avtalen ble ikke forlenget i 2020. 

- Vi besluttet å løse den med interne krefter, men jeg vil samtidig legge til at vi var godt fornøyd med byrået selv om vi ikke utløste den opsjonen. Vi lyser ut den andre kontrakten (avtalen med Pol, red.anm) i god tid før kontraktsperioden utløper og kommer tilbake når det blir aktuelt, kommenterer Harildstad. 

Forstår Vys valg:

- Vi opplever det som helt naturlig at de ønsket en slik løsning, forteller administrerende direktør i Phd, Marie-Louise Alvær, om at Vy kun forlenget med de i fire måneder istedet for ut året.

- Det har vært en drømmeoppgave

Administrerende direktør i PHD, Marie-Louise Alvær, avviser at det ligger noe dramatikk bak den forkortede forlengelsen. 

- Nei, ikke i det hele tatt, og det er forståelig med tanke på praktiske hensyn. Vi opplever det som helt naturlig at de ønsket en slik løsning.

- Har dere tenkt å være med i den nye anbudsrunden?

- Vi er veldig glade for å ha arbeidet med Vy og vi har hatt et fint samarbeid, så det er veldig sannsynlig at vi deltar i den nye anbudsrunden.

Til tross for at det ble mindre kampanjekativitet fra Vy i 2020, forteller Alvær at det fortsatt har vært nok å gjøre på kundekontoen til Vy. 

- Det har vært naturlige grunner for at de har hatt litt mindre kampanjer enn vanligvis, men så har det samtidig vært veldig viktig å være rask på ballen og tilpasse seg de ulike reglene som gjelder. Vy har vært opptatt av å være raskt ute med relevant informasjon til enhver tid, så det har absolutt vært vel så mye og gjøre, og et minst like tett samarbeid i 2020 som i 2019.

Da PHD signerte med Vy het de fortsatt NSB. Året etter satte transportselskapet igang en storstilt og omdiskutert omprofilering til en prislapp på 280 millioner kroner. Den reisen er Alvær glad for at de fikk være med på. 

- Det har vært en drømmeoppgave å være med på den reisen å ta NSB til Vy, og vi har følt oss utrolig heldige som har fått være en del av det. Det har vært veldig  interessant, lærerikt og spennende, og vi har føler vi har fått tatt del i norsk markedsføringshistorie, avslutter hun 

Vy drar kraftig i reklame-bremsen - inngår ny avtale med maksramme på 125 millioner