Omsetningen i eventbransjen er halvert - Gyro-sjefen har brukt krisen til å tenke helt nytt

Sponsor- og eventforeningen legger frem nye tall før torsdagens heldigitale fagdag. Både foreningen og byråene gjennomgått store endringer det siste året.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Ferske tall fra Sponsor- og eventforeningen viser at norske event- og messeselskaper mistet 82 prosent av oppdragene sine i 2020 som følge av koronapandemien. Samtidig sank omsetningen med 57 prosent.

- Bransjen sliter fortsatt, spesielt underleverandørene til messe og eventbransjen. Det er ganske tydelig at kompensasjonsordningene ikke hjelper disse bransjene på samme måte som andre bransjer når man ser at kun 13 prosent av tap er dekket, sier leder av Sponsor- og eventforeningen, Janette Haukland.

Tallene er hentet inn av Sponsor Insight for foreningen i forkant av torsdagens fagdag som har fått navnet «Refresh». Svarene kommer fra 30 event- og messeselskaper og ni leverandører til disse.

- Foreningen jobber fortsatt med å bedre eksisterende ordninger og akkurat nå er det underleverandører som har størst utfordringer. De er lagt under Omstillingsordningen, men det er vanskelig å drive omstilling når du er nisjebedrift med prosjektbasert økonomi. Her må det ses på andre ordninger som kan treffe disse bedre. Vi er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet for å se på dette, sier Haukland.

Bedriftene som har svart på undersøkelsen hadde en samlet omsetning på 1,667 milliarder kroner i 2019 og representerer dermed en stor del av bransjen. 97 prosent av selskapene måtte gå til nedbemanning i 2020, og 72 prosent forventer nedbemanning i 2021.

Satser alt på digitale TV-sendinger

Lederen i et av bransjens største eventbyrået, Gyro, tror det er store forskjeller mellom de ulike aktørene i bransjen. Hun tror de største selskapene har klart seg bedre enn de små.

- For Gyros del har vi klart å flytte over virksomheten på digitale flater, sier Trine Weidal til Kampanje.

De har brukt koronakrisen til å lansere to nye produkter som de har kalt BusinessTV og Live Broadcast, som er henholdsvis forhåndsinnspilte og direktesendte TV-sendinger for kundene deres.

- Selv om omsetningen vår har falt dramatisk, så har ikke inamntjeninge vår gjort det. Vi hadd en business som i stor grad var basert på innkjøp av alt fra teknikk, til lokale, mat og drikke, og det er en inntektsstrøm som er helt borte. Nå har vi flyttet nesten hele omsetningen «inhouse» og våre medarbeidere produserer nesten alt vi gjør selv, sier hun.

Gyro legger bak seg et år med et «edruelig overskudd» og et første kvartal i 2021 med mye aktivitet. Det er altså ikke snakk om et selskap i krisemodus.

- Men vi er i beredskap. Det er mye psykologi i dette nå og vi følger utviklingen nøye.

Gyro er ikke det eneste selskapet som satser på digitale TV-produksjoner for å komme gjennom krisen. Som Kampanje tidligere har skrevet, har JCP Event etablert tre «fullverdige TV-studioer» samt et podkast-studio som de drifter i egne lokaler. Z Event klinker til med fire fysiske TV-studioer i lokalene sine.

Satser på digital fagdag

Også Sponsor- og eventforeningen har brukt koronakrisen til å modernisere seg selv, forteller Janette Haukland.

- Vi er blitt tvunget til å ta noen grep både kunnskapsmessig og digitalt. Generelt har vi måtte finne helt nye måter å tenke på som en konsekvens av pandemien, sier hun.

Det bærer også torsdagens fagdag «Refresh» preg av. Der venter foreningen blant annet politiske innslag fra både statsminister Erna Solberg og Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik.

- Vi har måttet tilegne oss ny kunnskap innenfor næringslivspolitikk og pressearbeid for å bli hørt i kampen om kompensasjonsordninger. Det har vært en bratt læringskurve, men en nødvendighet, sier Janette Haukland.

Hun frister også med foredragsholdere som Petter Stordalen, Isabelle Ringnes og Rhiannon Edwards på fagdagen som er blitt heldigital. Foreningen måtte skrinlegge planene om å lage et hybridarrangement med noe fysisk oppmøte.

I september planlegger de imidlertid for fest i anledning foreningens 20 årsjubileum.

- Jeg håper og tror at flest mulig av oss er vaksinert til det, slik at vi kan ta oss en real fest. For det trenger vi etter unntaksåret som har vært, sier hun.

Fortsatt tungt:

- Bransjen sliter fortsatt, spesielt underleverandørene til messe og eventbransjen, sier Janette Haukland i Sponsor- og eventforeningen.

Omsetningen i eventbransjen er halvert - Gyro-sjefen har brukt krisen til å tenke helt nytt