Blodrødt underskudd for Norges største kinokjede tross millionstøtte - varsler nye store tap i 2021

- Det er klart at dette er alvorlig, men vi holder motet oppe og tror på at vi skal komme sterkt tilbake, sier Nordisk Film-sjefen i Norge.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Knut Kristian Hauger

Konsernsjef Steffen Kragh i det danske mediekonsernet Egmont kan glede seg over «et solid resultat» til tross for et svært krevende fjorår. Overskuddet før skatt på 900 millioner kroner og en kraftig resultatforbedring så han ikke for seg for ett år siden da samfunn etter samfunn verden over stengte mer eller mindre ned som en følge av koronapandemien. 

- Nei, som alle andre næringsledere var vi ikke forberedte på hva som skulle komme. Vi hadde ingen idé om at annonsemarkedet skulle falle markant i andre kvartal og om forbrukertilliten ville bli intakt. Vi visste heller ikke at vi kom til å være nedstengt som samfunn så lenge, så det er et solid resultat vi legger frem. Men først og fremst er jeg veldig glad for at vi har lagt bak oss et så sterkt år på innholdssiden med mye god journalistikk og store publikumssuksesser, sier Kragh til Kampanje.   

Egmont-konsernet er et selskap med en rekke ulike virksomheter det være seg film, TV, bøker, magasiner, dataspill og e-handel. Her var det særlig én del av virksomheten som ble rammet spesielt hardt og det var kinodriften samlet i Nordisk Film I resultatrapporten skriver Egmont at de tapte 900 millioner kroner i omsetning på grunn av Covid-19.

- Det er den delen av våre forretninger som har blitt rammet hardest av koronapandemien. Vi har 34.000 kinoseter i Egmont som har vært tvunget til å stå tomme store deler av året med unntak av de periodene hvor vi har vært åpne med rundt en tredel av setene tilgjengelig. Selv etter kompensasjonsordningene vil vi ha et meget stort underskudd på vår kinodrift, sier Kragh.

- Hvor stort underskudd er det snakk om?

- Vi ønsker ikke å gå i detalj, men det er et tresifret millionbeløp, sier Kragh.

Konsernsjefen ser heller ikke spesielt lyst på inneværende år og varsler allerede nå nye underskudd på kinodriften i samme størrelsesorden.

- Meningen med kompensasjonspakkene var at vi skulle ta vare på våre ansatte og komme oss gjennom krisen som kulturbedrift og vi takker for den kompensasjonen vi har fått. Men vi ser allerede nå at vi får et nytt stort underskudd i 2021, sier Kragh.

Les mer: Egmont permitterer 300 personer i Norge - Capa sender ut varsler til nesten alle ansatte

Styrer mot nye tap:

Egmont taper tresifrede millionbeløp på sin nordiske kinodrift. - Vi ser allerede nå at vi får et nytt stort underskudd i år, sier konsernsjef Steffen Kragh.

Tapte over 60 millioner bare i Norge

Det vises i 2020-tallene hos den norske kinogrenen til Egmont, Nordisk Film Kino, som har mottatt omkring 120 millioner kroner  fra staten i forbindelse med pandemien. Det gjør dem til den største mottageren av kompensasjonsstøtte i kultursektoren i Norge. 

- Dette er støtteordninger som dekker deler av våre totale kostnader – i en tid hvor storparten av våre inntekter er forsvunnet, forteller administrerende direktør i Nordisk Film Kino, Jannicke Haugen, til Kampanje.

Norges største kinokjede med 21 kinohus og 10.000 sitteplasser, har blødd kraftig under pandemien. I 2019 hadde kinoselskapet en omsetning på 405 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på rundt 11 millioner.

I 2020 falt omsetningen med 60 prosent, og underskuddet ender på hele 62 millioner kroner.

- Og det er etter at kompensasjonene er inkludert. Det er klart at dette er alvorlig, men vi holder motet oppe og tror på at vi skal komme sterkt tilbake. Men vi er forberedt på at de blodrøde tallene vil fortsette utover i 2021, kommenterer Haugen.

- Kan det bli oppsigelser om ting ikke bedrer seg?

- Nå får vi se hva som skjer i forhold til pandemien og restriksjoner i månedene fremover. Vi kan selvsagt ikke gi garantier med tanke på oppsigelser, slik situasjonen er. Men vi mener at vi skal komme sterkt tilbake.

Mørkt for Egmont-kinoer: Det er en god stund siden sist den røde løperen var ute foran Colosseum, spydpissen til Nordisk Film Kino, som gikk med et underskudd på over 60 millioner kroner i 2020. Foto: NTB

Er trygg på at kinoen vil komme sterkt tilbake

At norske kinoer har sett bedre dager, underbygges av Kantars besøkstall for kinomarkedet. De viser at antall årlige kinobesøk falt fra over 11 millioner besøk i 2019 til under fem millioner årlige besøk i 2020. Det er mer enn en halvering fra et besøkstall som har ligget nokså stabilt omkring 10-13 millioner de siste 20 årene. 

I «normale» år har Haugen og Nordisk Film Kino hatt omtrent tre millioner besøkende. 

- Tror du besøkstallene vil komme tilbake på tidligere nivå når samfunnet åpner opp igjen?

- Det er vanskelig å si i dagens situasjon, men vi er trygge på at kino som kulturbærer vil komme sterkt tilbake når folk kan treffes igjen for fullt, svarer Haugen.

Den danske Egmont-sjefen er derimot litt mer optimistisk, og peker på tidligere erfaringer ved gjenåpninger under pandemien:

- Når vi ikke lenger må arbeide hjemme så kommer vi til å se at alt av out of home-aktiviteter vil ta seg seg opp det være seg restaurantbesøk og kinobesøk. Kulturområdet er viktig for oss som mennesker og da vi åpnet opp kinoene i Danmark i fjor høst så at publikum kom raskt tilbake og det uten at vi hadde de store amerikanske filmene på programmet men mye godt lokal innhold, sier Steffen Kragh til Kampanje. 

Kinobesøket stuper:

På en digital Kantar-konferanse nylig om «Medietrender» kunne markedsdirektør Ingvar Sandvik legge frem denne foilen som viser hvordan kinobransjen har stått imot det meste av utfordringer, med unntak av koronakrisen. Antall kinobesøk i 2020 falt med 6,4 millioner sammenlignet med 2019. Kilde: Kantar.

- Konkurransen blir større og større

Nordisk Film hadde en rekordhøy markedsandel på 28 prosent av det samlede nordiske kinomarkedet i 2020, og distribuerte blant annet filmer som Thomas Vinterbergs «Druk», «Klovn: The Final», svenske «Charter» og norske filmer som «Gledelig Jul», «Tunnellen» og Flukten over Grensen.»

Samtidig så har koronapandemien skutt fart i en utvikling som er dårlig nytt for kinodriften. Stadig flere av de store, amerikanske Hollywood-studioene som Warner Bros og Disney, slipper nå sine nyeste storfilmer på egne strømmetjenester som HBO Max og Disney+.

Tidligere i mars ble familiefilmen Raya and the Last Dragon sluppet samtidig på kino i Norge som på Disney+ under det de kaller premier access.

- Er det en utfordring?

- Det er bare et faktum at konkurransen mellom strømmetjenestene blir større og større, men forbrukerne vil gjerne ha kinoen og visningene er fortsatt en viktig inntektskilde for hele filmens verdikjede, sier Kragh.

Men selv om kinodriften i Nordisk Film rammes av nedstenginger og lockdowns, så er det andre områder av Egmonts forretninger som går bedre.

- Vår strategi om å satse mer på strømming har truffet riktig så godt og vi ser det både hos TV 2 og i vår forlagsdrift der vi strømmer stadig flere bøker. Egmont har i dag en av verdens største rettighetsbanker på digitale bøker med over 80.000 titler. Hver time så strømmes det tre nye digitale bøker, sier Kragh.

Konsernsjefen sier han er mer optimistisk med tanke på det nye året selv om koronaviruset fortsatt ikke har sluppet taket.

- Kinodriften kommer fortsatt til være hardt rammet, men vi har god vekst i alle våre digitale virksomheter og det kommer til å fortsette i 2021. Jeg er stolt av alle våre ansatte, våre innholdsproduksjoner og den strategiske utviklingen vår som er med på å utfylle samfunnsoppdraget vårt, sier Kragh.

Her kan du se alle tallene til Egmont-konsernet for 2020. Alle tall i MNOK. Egmont-konsernet tjener fortsatt godt med penger

Egmont-konsernet 2020 2021 Endring i %
Omsetning 16.503 16.563 0
Driftsresultat 2.404 2.458 - 2
Resultat før skatt 908 790 + 14

Blodrødt underskudd for Norges største kinokjede tross millionstøtte - varsler nye store tap i 2021