TV-produsenter skuffet over Raja-pakke: - Vi trenger 900 millioner kroner til kulturlivet alene

Nye anslag tyder på at mellom 30-40 produksjonselskaper vil bli nødt til å permittere.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Tiltakene regjeringen har satt i gang for å bekjempe spredningen av koronaviruset har rammet kinobransjen dramatisk og som Kampanje skrev tidligere i dag onsdag går Egmonts filmselskapet nå til det skritt å permittere 300 ansatte. Også i reklamefilmselskapet Capa er det sendt ut permitteringsvarsel til nesten samtlige 40 ansatte.

Les også: Egmont permitterer 300 personer i Norge – Capa sender ut varsler til nesten alle ansatte

Nå sprøyter kulturminister Abid Raja inn 900 millioner kroner i en krisepakke til kultursektoren og alle de som må stenge virksomhet som handler om forestillinger og konserter, men for den produserende delen av norsk film- og TV-bransje er lederne av Virke Produsentforening og Norsk filminstitutt ikke betrygget.

- Nei, det ser ikke slik ut, og det bekymrer meg. For det første er krisepakka altfor snau i seg selv, med bare 300 mill til kultur. Vi trenger 900 millioner til kulturlivet alene, hvis vi skal sikre at det er arbeidsplasser å gå tilbake til. For det andre er det ikke noe her som indikerer at film- og TV-bransjen er omfattet. Det tydeliggjøres av at Kulturrådet skal forvalte krisepakkemidlene, mens Norsk filminstitutt, som på lik linje er KUDs forvaltningsorgan, ikke skal forvalte noe av krisepakkemidlene. Jeg regner derfor med at vi kan forvente en krisepakke 2 om kort tid, der også vår del av kulturnæringen er omfattet, sier Åse Kringstad.

Les også: Krisepakke på 900 millioner til kulturlivet, idretten og frivilligheten

Varsler skred av permitteringer

En rekke TV-produksjonsselskaper opplever nå tøffe arbeidsdager med både permitteringer og innspillinger som utsettes som en følge av korona-krisen. Kampanje har tidligere omtalt Monster som måtte permittere. Kringstad sier mange av hennes medlemmer nå vurderer det samme

- Mange av dem jeg har snakket med vurderer å permittere. Vi kjører ukentlige medlemsundersøkelser fra Virke, og den siste viser tydelig økning i antall permitterte innenfor film- og TV-produksjon. Men siden ikke alle har besvart undersøkelsen, er nok de tallene vi sitter på for minimumstall å regne. Anslaget er at foreløpig på at mer enn 20-30 prosent av selskapene har måttet ty til permitteringer, og videre melder et stort flertall at de løpende vurderer om de må permittere. Jeg har ikke et eksakt antall på hvor mange arbeidstakere som er permittert, men vi har kanskje mer pålitelige tall her til neste uke, sier Kringstad.

Virke har over 120 uavhengige produksjonsselskaper innenfor film, tv og spillproduksjon som medlemmer og et av produksjonsselskapene som rammes er Monster, som er eid av Nordic Entertainment Group. Det ble kjent allerede fredag før helgen. 

- Vi tar en risikovurdering på alle produksjoner og ser på om det er produksjoner som må pauses eller produksjoner som ikke blir noe av, sa Monster-sjef Ingvild Daae til Kampanje da. 

Monster sendte ut sitt første permitteringsvarsel til 26 personer for «What happened in Oslo», som er en samproduksjon mellom TV 2 og Netflix, hvor også det israelske produksjonsselskapet Drama Team er involvert.

Les også: TV-produksjoner rammes av korona-tiltak - har sendt ut permitteringsvarsel

Dagens kulturpakke løser ikke de akutte problemene som produserende bransje står i.

Tilbakemeldingen fra den nye direktøren i Norsk filminstitutt mener det er arrangørene som vil nyte godt av Rajas krisepakke.

- Dagens kulturpakke vil hjelpe festivaler, private kinoeiere, distributører og andre som direkte taper billettinntekter på at alt er stengt, men de løser ikke de akutte problemene som produserende bransje står i, med stoppede produksjoner og sviktende likviditet, sier Kjersti Mo.

Hun sier Filminstituttet vil fortsette å holde dialogen med departementet.

- Vi i Norsk Filminstitutt jobber videre med Kulturdepartementet for å finne løsninger som kan hjelpe på denne situasjonen, som uten tiltak potensielt kan gi store og langvarige konsekvenser for hele filmbransjen, sier Kjersti Mo.

Les også: - Norsk filmbransje trenger krisehjelp for å overleve

Raja: - Vurderer ytterligere tiltak

Ordningen til Abid Raja er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. I en melding onsdag formiddag viste kultur- og likestillingsministeren at det nå er veldig krevende tider for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren.

- Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier Raja.

Raja utelukker heller ikke at det kommer ytterligere tiltak.

- Vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak, sier Raja.

TV-produsenter skuffet over Raja-pakke: - Vi trenger 900 millioner kroner til kulturlivet alene