Lønnskutt og permitteringer i mediebyråene: - Må være definisjonen på den perfekte stormen

Flere mediebyrå-topper belager seg på et krevende 2020.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det er ikke bare i mediehusene, eventbyråene, kinoselskapene og i utendørsselskapene at koronokrisen nå rammer med hard hånd. Også i landets største mediebyråer er krisen et faktum og et utvalg mediebyråleder fra henholdsvis Publicis, Dentsu, Mediacom og i Omnicom melder om ulike kostnadstiltak, det være seg permitteringer og lønnskutt.

Til sammen omsetter disse fire byrågrupperingene for nærmere ni milliarder i reklame i løpet av et år. Tirsdag denne uken kunne Kampanje omtale en undersøkelse fra landets annonsører som viste at så mange som seks av ti nå kutter i markedsføringen på grunn av unntakstilstanden både i Norge og resten av verden.

- Som de fleste kunder og næringslivet generelt, merker vi selvsagt krisen. De fleste kundene reduserer sine investeringer, men det slår litt ulikt inn på våre byråer - og det gjelder heldigvis ikke alle. Ingen vet hvor lenge krisen vil vare, og det viktigste nå er naturligvis å få stoppet spredningen og verne om folks helse, sier toppsjefen i Publicis-konsernet i Norge, Peder Mittet, til Kampanje.

Les også: Skred av korona-permitteringer i eventbransjen: - Det rammer oss fryktelig hardt

Vi gjør et generelt kutt på 20 prosent på lederne, og det gjelder selvsagt meg også. Peder Mittet, Publicis Norge

Kutter egen lønn

Publicis huser mediebyråer som Starcom, Zenith og reklamebyrået Kitchen og betjener kunder som Samsung, Mercedes Benz, Circle K og Telenor.

- Nå prioriterer vi først våre ansatte, våre kunder og tenker deretter på økonomi. Det tror vi tar oss best gjennom krisen, sier Mittet.

- Hvor hardt vil krisen ramme?

- De økonomiske følgene tror jeg dessverre vi vil merke i lang tid fremover. Heldigvis har vi som gruppe solide kunder, flere ben å stå på forretningsmessig og robust økonomi både lokalt og globalt, så dette skal vi jobbe oss gjennom, sier han.

Publicis-sjefen sier selskapet ser over kostnadene samtidig som ledelsen tar et lønnskutt for å møte krisen.  

- Når det gjelder tiltak, så er det så langt besluttet at ledelsen tar frivillig lønnskutt samt at vi kutter alt av kostnader som ikke er kritiske for våre kundeleveranser. Øvrige tiltak skal vi gå gjennom med ansatte i løpet av uken, så jeg kan dessverre ikke gi noen ytterligere kommentarer til dette nå, annet enn at vi står i dette sammen.

- Hvor stort lønnskutt er det snakk om?

- Vi gjør et generelt kutt på 20 prosent på lederne, og det gjelder selvsagt meg også, sier Mittet.

Jeg er urolig for byråer som stod svakt allerede før denne krisen. Paal Fure, Denstu Aegis Norge

- Permitteringer er aktuelt

Hos landets største byrågruppering, som teller store mediebyråer som Carat, Vizeum og Red Dentsu X, sier konsernsjef Paal Fure at situasjonene landet nå befinner seg i «dessverre, men naturlig nok også rammer en virksomhet som Dentsu Aegis Norway». Selskapet har en omsetning som før krisen lå på rundt 3,5 milliarder kroner og er eid av det globale, japanske kommunikasjonskonsernet Dentsu.

- Dentsu Aegis’ virksomhet i Norge er veldig solid. Vi har en god posisjon, god konkurransekraft og vi har langsiktige og solide eiere som bidrar til at vi ikke har en krise. Men vi får naturlig nok utfordringer når samfunnet rundt oss, næringslivet og dermed mange av våre kunder får store utfordringer som en følge av koronakrisen, sier Paal Fure til Kampanje.

Unntakstilstanden som Norge nå befinner seg i, treffer et selskap som Dentsu Aegis på forskjellig vis.

- I våre mange forskjellige virksomheter innenfor mediebyråene, performance-miljøene og marketing technology, oppleves denne situasjonen svært ulikt. Selv bare blant våre mediebyråene spiller dette seg ut veldig ulikt, sier Fure.

Fure sier man så langt ikke har gått til det skritt å permittere i Dentsu-konsernet i Norge, men at permitteringer «er aktuelt i flere av våre byråer». I Dentsu jobber det rundt 350 ansatte.

- I en situasjon som dette vil alle ledere måtte vurdere alle virkemidler som kompenserer for det inntektsfrafallet vi ser i markedet nå. Også permitteringer, sier han. 

Lærdom fra tidligere kriser:

Konsernsjefen i Dentsu Aegis Norge, Paal Fure, mener både finanskrisen og dotcom-krisen var kriser som varte lenger og hadde et større omfang enn det man trodde. - Det ligger noe lærdom i det, sier han.

- Vi har sett utfordringene i Norge og Norden lenge

Fure er styreleder i alle selskapene i byrågruppen og understreker at det er opptil ledelsen i de enkelte selskapene «å agere på den reduserte etterspørselen etter arbeidskraft».

- Hva vil du anslå permitterings-prosenten på for konsernets mange ansatte?

- Vi er ikke ferdig i de vurderingene og her jobber vi også tett med verneombudene i de respektive selskapene. Dette vil speile det forbigående frafallet av etterspørsel etter noen av våre tjenester, men jeg kan strekke meg til å si at det ikke vil omfatte majoriteten av de ansatte i Dentsu i Norge.

- Du sier dere iverksetter nødvendige tiltak, agerer du raskt nok når vi allerede er to uker ut i krisen?

- Ja, det vil jeg absolutt si. For vår del har vi sett utfordringene i Norge og Norden lenge og er allerede fire uker inn i krisen for vår del. Vi har også iverksatt mange tiltak allerede som ikke handler om permitteringer, sier han.

- Definisjonen på den perfekte stormen

Han kategoriserer den reduserte etterspørselen i flere ulike kategorier det være seg «event marketingarrangementer det ikke lenger er lov til å gjennomføre», «implementeringsprosesser som settes på vent», «strategiprosesser som pauses», «reduserte kampanjeaktiviteter» og mer «generell endringsrådgiving».

- Situasjonen er veldig uoversiktlig nå. Men vi har en fordel i å være sett på som en strategisk samarbeidspartner som også i tider som dette har mye relevant og viktig innsikt som kundene etterspør, sier han.

- Hvor langt frem i tid planlegger du for at dette vil strekke seg?

- Dette er en situasjon hvor alt er 100 prosent usikkert både hva gjelder varigheten og omfang. Vår horisont er at dette kommer til å bli mer krevende i april og enda mer i mai, men så vet vi ikke om dette strekker seg inn i sommeren, resten av 2020 eller til og med inn i 2021. Blir det resesjon med fire til seks kvartaler med negativ BNP-utvikling, blir vi nødt til å revurdere begrepet «forbigående», sier Fure. 

- Du har opplevd både finanskrisen og dotcom-krisen, hva tenker du om koronakrisen?

- De to foregående krisen varte begge lenger og hadde et større omfang enn det man trodde. Det ligger noe lærdom i det. Jeg tror de aktørene som er tidlig ute med tydelig grep er de som står seg best igjennom dette, sier han.

- Hvor hardt kommer denne krisen til å treffe byråene?

- Jeg er urolig for byråer som stod svakt allerede før denne krisen. Mange vil få store utfordringer primært med tanke på likviditet til å betjene sine forpliktelser. Det er ingenting som tyder på at dette ikke vil ramme konsulent- og byråvirksomheten hardt. Skalaen her går fra hardt til enda hardere. Det er heller ikke bare Covid 19-effekten. På toppen av det hele har vi fallet i oljeprisen og valutasituasjonen. Dette må være definisjonen på den perfekte stormen, sier Fure.

Mediacom permitterer: - Det faller bort inntekter

I mediebyrået Mediacom sier administrerende direktør, Britt Skjeppestad, at hun er imponert over måten byrået og de mange ansatte har klart å takle omstillinger knyttet til den nye arbeidshverdagen med hjemmekontorer og digitale møteplasser.

- Det er store ting som skjer rundt oss og som påvirker oss, men omstendighetene til tross går møtevirksomheten med både nettverket vårt og kundene som før. Vi ser at det fungerer og det er utrolig viktig, sier Skjeppestad.

Hun sier at det fortsatt er mye å gjøre med tanke på å «endre og tilpasse budskapene til kundene og omplassere kampanjeaktiviteter» selv om mange kunder rammes av de mange tiltakene som nå innføre i Norge.  I en undersøkelse fra Anfo i dag kunne blant annet seks av ti annonsører fortelle at de reduserer reklameinvesteringene.

- Blir det permitteringer i Mediacom?

- Ja, det gjør det. Det faller bort inntekter og da blir det hele tiden en løpende vurdering av hva vi skal gjøre. Samtidig er jeg mest opptatt av at vi alle har en arbeidsplass å komme tilbake. Vi må derfor evne å tenke langsiktig og handle kortsiktig, sier hun.

2020 blir et krevende år for de aller, aller fleste og det må vi ta innover oss.

Skjeppestad vil ikke gå ut med konkrete tall på antall permitteringer, men sier «ingen permitteres 100 prosent».

- Vi er opptatt av at vi skal alle ha en jobb å gå til og at det sikres stabilitet i alle kunderelasjoner. Vi prøver å gjøre gode vurderinger og sikre at kundene ikke skal føle at de hele tiden møter nye rådgivere og ansatte, sier hun.

- Blir det flere eller færre enn halvparten av dine ansatte som blir berørt av permitteringene?

- Det er under halvparten, men dette er et bilde som forandrer seg og vi må hele tiden se på hvordan dette utvikler seg, sier hun.

- Hvordan tror du som leder av Mediacom koronakrisen vil prege 2020?

- 2020 blir et krevende år for de aller, aller fleste og det må vi ta innover oss. Det blir et veldig, veldig spesielt år. Det var ingen som så dette komme og jeg tror heller ingen forstod helt alvoret. Ingen kjenner derfor helt konsekvensene av dette enda, men vi må bare gjøre fornuftige valg også må vi beholde det langsiktige perspektivet, sier Skjeppestad.

I mediebyråkonsernet Omnicom sier konsernsjef Espen Klepper at det jobbes på høygir med å få kontroll på situasjonen.

- Vi jobber helt klart hardt om dagen med å hjelpe kundene våre med å tilpasse seg i denne krevende situasjonen. Som de fleste andre jobber vi derfor fortløpende med å få best mulig oversikt både på kort og lengre sikt. Helt hvor lenge dette vil vedvare, er det dessverre så og si helt umulig å mene noe om, sier han.

- Hvilke tiltak jobbes det med?

- Når det gjelder omsetningstall og personal så har vi dessverre ikke anledning til å kommentere dette som del av et børsnotert konsern, sier Klepper.

 

Lønnskutt og permitteringer i mediebyråene: - Må være definisjonen på den perfekte stormen