Mistet oppdrag for 60.000 på to dager: - Vi har ingen rettigheter

Frilansere er bekymret for fremtiden når koronakrisen rammer mediebransjen.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Via en pressekonferanse fredag presenterte statsminister Erna Solberg regjeringens tiltak for å motvirke de økonomiske utfordringene skapt av korona-pandemien. 

- Vi vil igangsette strakstiltak og ytterlige konkrete tiltak for hardt rammede bransjer og næringslivet, og tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien dersom det blir nødvendig, sa Solberg. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende, som ikke har samme rettigheter som vanlige arbeidstagere, ble ikke nevnt under pressekonferansen. 

Selvstendig næringsdrivende journalist og fotograf Ingvild Festervoll Melien sier til Kampanje at hun har mistet tre arbeidsoppdrag til en verdi av nærmere 60.000 kroner de siste dagene. 

- Siden i går har jeg mistet to oppdrag som har vært veldig inntektsbringende. Jeg vil tro ting kommer til å fortsette litt sånn.

Melien har livnært seg som selvstendig næringsdrivende for flere titalls arbeidsgivere siden 2013. Blant de større oppdragsgiverne hennes er Universitetet i Bergen, Schibsted-avisene og Redd Barna, i tillegg til en rekke magasiner og organisasjoner. Førstnevnte er blant dem som nå har vært tvunget til å avlyse oppdrag. 

- Hennes oppdrag ble kansellert i forbindelse med at vi kansellerte et internasjonalt symposium med 200 deltagere på Solstrand Hotell. Det er veldig synd både for hotellet og for Ingvild, men her kommer hensynet til samfunnsikkerhet, sykehusdrift og da spesielt risikogruppene først, sier administrativ leder ved Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved Universitetet i Bergen, Geir Olav Løken.

Til tross for at Melien allerede har tapt store summer, tror hun ikke at hun er blant de selvstendig næringsdrivende og frilanserne som er hardest rammet. 

- Jeg kan jo også kan jobbe hjemmefra og gjøre telefonintervjuer. Det som kan redde meg, er at jeg leverer både bilder og tekst. Er man «kun» fotograf som frilanser eller er selvstendig næringsdrivende nå, så ser ting veldig mørkt ut. Det er veldig tydelig at det er mange innenfor medie- og kulturlivet som nå står i fare for å miste alt, sier Melien.

- Mange som kommer til å gå nedenom og hjem

Melien sier hun de siste dagene har «vridd og vrengt hodet» for å komme på nye typer oppdrag hun kan utføre. Hun sier hun er heldig fordi hun leverer til en rekke oppdragsgivere, ikke én stor.

- Jeg landet akkurat et oppdrag isted. Samtidig blir jeg ganske stressa, fordi jeg akkurat er tilbake i arbeid fra mammapermisjon, men nå er hjemme med to små barn som er hjemme fra barnehagen, forklarer hun.

- Hvis tiltakene fra regjeringen blir langvarige – hvilke alternativer har du da?

- Ikke mange. Jeg er nødt til å jobbe hjemmefra de neste to ukene uansett, på grunn av stengte barnehager. Jeg ser at flere av kontaktene mine er tatt ut av jobb, men jeg håper at grunnlaget jeg har opparbeidet fortsatt kan brukes når man kan jobbe som normalt igjen, sier Melien. 

Samtidig har frilansere og selvstendig næringsdrivende noen ekstra bekymringer som fast ansatte eller ansatte via kontrakt slipper.

- Vi har ingen rettigheter når det kommer til dagpenger eller noe som helst, og det bekymrer meg litt, sier Melien.

Melien er organisert i Norsk Journalistlag (NJ) og sier hun er ekstra opptatt av at de nå ivaretar dem som mister inntektsmulighetene fullstendig.

- NJ må bare stå på krava, eller så er det mange som kommer til å gå nedenom og hjem. Regjeringen snakker om pakker som skal redde det etablerte næringslivet, noe som er veldig bra, men de samme pakkene må lages for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Etterlyser tiltak rettet mot frilansere:

NJ Frilans-leder Brian Cliff Olguin (avbildet) og NJ-leder Lisbet Jære har sammen med Norsk Kritikerlag sendt brev til myndighetene, der de krever økonomiske tiltak for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Foto: Privat.

NJ mener myndighetene må gripe inn

Nestleder i NJ Frilans Brian Cliff Olguin sier til Kampanje at NJ er blitt kontaktet av et titalls bekymrede frilansere og selvstendig næringsdrivende de siste dagene. De er spesielt bekymret for at mange oppdragsgivere nå avlyser eller utsetter oppdrag. 

- De er bekymret over tapte oppdrag og om de kan kreve en avgift for kansellerte oppdrag. Og som selvstendig næringsdrivende, noe de fleste er, så avhenger det av hvilken type avtale man har inngått. Noen har en praksis om avbestillingsavgifter eller «kill fees», men mange har ikke det. NJ har også en rammeavtale med Mediebedriftenes Landsforening, som kan hjelpe med tanke på kansellert stoff.

Olguin er ikke tvil om at perioden vi nå går inn i kommer til å gå hardt utover frilansere økonomisk. 

- Vi i NJ Frilans har inntrykk at spesielt frilansere som jobber med å dekke kulturlivet kommer til å få utfordringer. Det er naturlig nå som innendørsarrangementer over 500 tilskuere er forbudt.

- Hvilke rettigheter har de?

- Vår største utfordring er at næringsdrivende frilansere ikke er berettiget til dagpenger når inntektsgrunnlaget bortfaller. Det bør myndighetene under rådende omstendigheter gjøre noe med.

Sammen med NJ-leder Lisbet Jære og Norsk Kritikerlag, har Olguin i dag sendt brev til myndighetene der de krever økonomiske tiltak for frilansere og selvstendig næringsdrivende, noe Medier 24 meldte tidligere i dag

- Tar seg ikke råd til sykeavbruddsforsikring

Olguin understreker at selvstendig næringsdrivende frilansere er langt mer sårbare enn fast ansatte. 

- De er selv ansvarlig for å ha på plass sykeforsikringer og står personlig ansvarlig for driftsresultatet av næringen sin. Dersom de er organisert som AS, er de ikke personlige ansvarlige. I teorien betyr dette at hvis en frilanser går personlig konkurs så vil myndighetene kunne gå etter hennes eiendeler, og i verste fall bolig. Men dette er teoretisk, selvfølgelig. 

Olguin sier en del frilansere, inklusive ham selv, har en bufferkonto, «som kan komme til nytte i slike situasjoner». Ifølge Olugin bør en slik konto gjerne tilsvare to måneders inntekt - noe en del frilansere ikke har hatt råd til å sette til side. 

- Noen undersøkelser viser at det dessverre er slik at mange frilansere tjener svært dårlig, og at mange heller ikke tar seg råd til sykeavbruddsforsikring, til tross for at NJ har noen gode avtaler med våre partnere.

- Er det grunn til å være bekymret for at frilansere stiller på jobb selv om de er syke, fordi de vegrer seg for å si nei?

- Frilansere må på samme måte som alle andre oppsøke medisinsk ekspertise for å sjekke helsetilstanden. Hvis vi settes i karantene er vi berettiget til sykepenger, om enn i begrenset utstrekning om det ikke er tegnet frivillig tilleggstrygd, avslutter Olguin.

Mistet oppdrag for 60.000 på to dager: - Vi har ingen rettigheter