Justin Trudeaus digitale strateg skal gi Ap ny kraft i valgkampen

- Dette er en stor forandring for oss.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Arbeiderpartiet har inngått et helt nytt samarbeid med det kanadiske konsulentselskapet Data Sciences om rådgivning på bruk av digital teknologi i de kommende valgkampene. Det er bare fem måneder igjen til høstens kommune- og fylkestingvalg, og bare to og et halvt år til nordmenn igjen skal stemme på en ny regjering.

I spissen av Data Sciences står Tom Pitfield, tidligere digital strateg for Justin Trudaeu, som også omtales som en nær venn av den kanadiske statsministeren. I tillegg til å ha hjulpet Det liberale partiet i Canada gjennom flere valgkamper, tar Data Sciences oppdrag for en rekke andre politiske partier, organisasjoner og selskaper.

For Arbeiderpartiet ble det etter forrige stortingsvalg tydelig at de trengte hjelp.

- Vi hadde en omfattende evaluering etter vår forrige valgkamp og fant ut at vi måtte bli bedre på å snakke med velgerne våre og utvikle relasjonen vår til dem. Vi reiste rundt til progressive politiske partier rundt om i Europa, og da vi kom i kontakt med Tom og selskapet hans, så vi at de kunne hjelpe oss med å løse noen av de utfordringene vi hadde, sier sjef for politisk avdeling i Arbeiderpartiet, Amund Vik, til Kampanje.

- Hva skjedde ved forrige stortingsvalg?

- Vi så at nivået på engasjementet og involveringen av velgerne våre var for lavt. Selv om budskapet alltid er det viktigste, måtte vi forbedre på måten vi kommuniserte på.

Han tar imot Kampanje på Arbeiderpartiets hovedkontor på Youngstorget i Oslo, hvor han også har besøk av sjefen i Data Sciences, Tom Pitfield.

- Jeg er ikke leid inn for å drive en kampanje. Partiet er mer enn kapabel til å gjøre det selv. Jeg er her for å hjelpe dem med å modernisere kampanjen og ta i bruk nye verktøy og ny teknologi, sier Pitfield til Kampanje.

- Velgerne blir stadig vanskeligere å nå og vanskeligere å kommunisere med, støyen øker og det er større konkurranse, ikke bare fra andre politiske partier, men fra tredjepartsbevegelser, selskaper og foreninger. Alle kjemper for å få sin del av oppmerksomheten. Det gjør at du må bli mer effektiv, og hvis du skal bruke de begrensede midlene så effektivt som mulig, må du være der folk er, fortsetter han.

Dette er ikke styrt av en robot, så når alt kommer til alt handler det fortsatt om en leder som står for noe og et team som forsøker å kommunisere politikk eller et standpunkt. Tom Pitfield

- Slående mange likheter

Amund Vik understreker at Arbeiderpartiet har lang erfaring med å invitere publikum inn i valgkampen med lokale kampanjer som «Hva er viktig for deg?» og «Takk Bergen», og at det nye samarbeidet skal utvikle og systematisere dette arbeidet.

- Blir det mindre tid til fysiske møter?

- Det er ikke helt sånn vi ser det. Valgkamp har alltid handlet om å nå ut til velgere, kommunisere med dem og skape et engasjement. Det som er nytt er at man også må jobbe digitalt. Vi skal fortsette å banke på dører og snakke med folk, sier Vik.

- Det er to måter å gjøre dette på, og vi oppfordrer til begge. Den første er mindre sexy; det er å bli bedre på de tingene partiet allerede gjør, som å organisere frivillige, nå ut til medlemmer og kommunisere med velgere. Du må sørge for at du bruker den begrensede tiden du har med velgerne dine til å snakke om de tingene de faktisk har lyst til å snakke om, sier Pitfield.

- Den andre og mer sexy delen er å utvikle politikk og budskapet i en kampanje og sørge for at folk får det med seg. Mesteparten handler om effektivisering. Hvis du bare har et visst antall kroner du skal bruke, og kan bruke dem fire ganger mer effektivt enn før, så har du fire ganger så mye kraft som konkurrentene dine.

Data Sciences så dagens lys som en del av valgkamp-apparatet til Det liberale partiet i Canada. Senere har Data Sciences jobbet med flere europeiske politiske partier, blant annet i Sverige og Storbritannia.

- Årsaken til at dette samarbeidet passer så bra, er at Data Sciences i motsetning til flere amerikanske selskaper jobber i parlamentariske områder, og det er veldig annerledes fra å jobbe i områder med et «ja» eller «nei», eller et venstre og høyre. Det er mye vanskeligere når det er et gråområde i midten. Det er en liten kunst, sier Pitfield.

- Er det flere likheter mellom Canada og Norge?

- Noen ganger når vi snakker sammen så er det slående hvor mange likheter det er. Landene våre er veldig like. De sitter begge på store ressurser, en sterk sosial infrastruktur, kaldt vær og samfunn som er bygd på samarbeid. Man må lære seg å stole på naboen sin.

Hemmelighetsfull om virkemidler

Når det kommer til hvilke konkrete verktøy Data Sciences skal levere til Arbeierpartiet, ser Data Sciences-sjefen seg nødt til å være litt forsiktig.

- Det er en konkurranseutsatt bransje og Arbeiderpartiet holder fortsatt på å bestemme seg for hvordan de skal tilnærme seg dette, sier han.

Han kan røpe at mye handler om å effektivisere organisasjonen og forstå hvor man får mest igjen for pengene sine.

- Det er veldig viktig. Alle systemene, databasene og online- og offline-plattformene i organisasjonen må snakke sammen, og alt dette skjer internt. Velgerne ser ikke resultatet av dette, men til syvende og sist, så har partiet mer penger å bruke på å nå ut til velgerne.

Han understreker at systemene ikke er automatiserte.

- Dette er ikke styrt av en robot, så når alt kommer til alt handler det fortsatt om en leder som står for noe og et team som forsøker å kommunisere politikk eller et standpunkt. Men du må tilføre et lag med kunnskap. Vi utvikler spesialtilpassede brukergrensesnitt som gir dem et bedre bilde av hvordan slagmarken ser ut, og slagmarken er hele tiden i forandring, sier Pitfield.

- For det tredje så handler dette om å gi mer makt til grasrota. Canada og Norge er begge store land, og selv med moderne teknologi, er det vanskelig å kommunisere med hverandre på tvers av hele landet. Vi vil at hver del av landet skal ha sin egen uavhengighet og kunne bruke sine egne systemer. Det gir dem muligheten til å sanke inn stemmer, dele budskapet sitt og inspirere velgerne.

- Har innføringen av GDPR gjort det vanskeligere å drive valgkamp?

- Vi har vært ekstremt opptatt av å opptre i samsvar med GDPR og av å fortelle velgerne hva vi gjør. Dette er basert på interesse og informasjonen vi samler inn er basert på eksplisitt samtykke, sier Amund Vik.

- Den kanadiske personvernlovgivningen er veldig streng sammenlignet med den amerikanske. Den er mer sammenlignbar med den som finnes i Europa og Norge. Det er noe vi tar veldig alvorlig. Det er vårt hemmelige våpen. Hele poenget med eksplisitt samtykke er å utvikle en relasjon og en tillit. Det er det den politiske prosessen handler om, å sørge for at velgerne forstår deg og at du forstår dem, sånn at når du kommer til en valgkamp, så har du allerede gjort mye av den vanskelige jobben, sier Pitfield.

- Kommer dere til å samle inn mer data om velgerne?

- Som sagt, så vil ingenting hentes inn uten eksplisitt samtykke. Med deres samtykke så vil vi bruke dataen på å bli bedre på å utvikle politikken vår og på å drive valgkamp, sier Vik.

- Hvor raskt får dere dette på plass?

- Vi har et langsiktig perspektiv på dette. Dette er en stor forandring for oss og det handler om å få hele organisasjonen til å snakke sammen. Fokuset vårt er derfor på valget i 2021, men vi kommer til å ha en myk start i høstens valgkamp.

- Problemet med politikk er at du vet ikke alltid hvordan det går før det er over. Hvis du kan utvikle teknologi som gjør at folk føler at de er mer involvert, så er de mye mer tilbøyelig til å komme seg ut og bidra. Hovedpoenget er å gi folk verktøyene de trenger til å drive sine egne kampanjer og se resultatene av det harde arbeidet, sånn at de forstår at deres bidrag gjør en forskjell, sier Pitfield.

- Er dette dyrt for Arbeiderpartiet?

- Jeg går ikke inn på en spesifikk sum, ny teknologi er aldri billig, men den største investeringen vi tar er tiden vi bruker på å transformere organisasjonen vår, sier Vik.

- Og vår erfaring er at systemet mer eller mindre betaler seg selv over tid, sier Pitfield.

Klare for valgkamp:

Med Tom Pitfields hjelp, skal Amund Vik (til venstre) og resten av partiet ruste seg for en valgkamp som blir stadig mer digital. Foto: Eivor Eriksen

Justin Trudeaus digitale strateg skal gi Ap ny kraft i valgkampen