Mer fart i reklamemarkedet

Avis ligger an til å tape nye 250 millioner kroner i 2015.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediebyråforeningen er klar med årets første reklametall, og de viser at etter årets to første måneder er tilbakelagt vokser markedet med snaue tre prosent. Tallene viser utviklingen i mediebyråenes reklameinvesteringer for perioden januar og februar.

- Hovedinntrykket er at det er få store overraskelser, men en vekst på tre prosent så langt i år er i det øvre sjiktet av man hadde regnet med, sier forhandlingsdirektør i Omnicom, Jonas Buskop, til Kampanje.

Totalt så la reklamekjøperne igjen 1,45 milliarder kroner i mediene i denne perioden og det var altså en oppgang på drøye 41 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  Buskop sier forventningene til utviklingen i reklamemarkedet ved inngangen til 2015 var «liten til moderat vekst» etter at markedet i 2014 kun vokste med marginale 1,7 prosent, hvilket i praksis vil si en helt flat utvikling justert for konsumprisindeksen.

Starten på 2015 var også vesentlig bedre enn starten på 2014 som endte ned med litt under 2,5 prosent.

- Ja, det er også en bedre start på året enn det var i fjor. Den gangen var det et veldig fokus på alt som var negativt og vi hadde også et OL som var positivt for TV 2 men ikke nødvendigvis for mediemarkedet sett under ett, sier han.

Her kan du laste ned hele tabellen!

Smell i regionavisene
Går en ned på enkeltkanaler er det tydelig at avis fortsetter den svake utviklingen som man har sett de siste årene og totalt for denne mediekategorien er tilbakegangen på 17,3 prosent. Dersom denne negative utviklingen fortsetter gjennom hele 2015 ligger avis an til å tape ytterligere 250 millioner kroner.  På to år vil dermed mediebyråene kuttet en halv milliard kroner i avisbudsjettene.

Les også: Avis taper 260 reklamemillioner

Nytt av året er også at abonnementsavisene i region- og lokalmarkedet får en skikkelig annonsesmell og på linje med det riksavisene har hatt det den siste tiden. Region- og lokalavisene går tilbake med hele 22,5 prosent

- Det er et enormt fall og tyngdekraften gjør at det går fortere og fortere.  Sammenligner du med internettkategorien så var nettet nesten dobbelt så stort som avis i 2014. Ved starten av 2015 så nærmer vi nettet seg å være tre ganger så stort, sier Buskop.

– Det er litt mer momentum i markedet enn tilfellet var på samme tid i fjor.

Dermed er det få lyspunkter i sikte for avishusene som alle rapporterte om ganske så svake 2014-tall.

- Det er overraskende at dagspresse faller så mye som de gjør. En nedgang på over 20 prosent er en akselerasjon i nedgangen i forhold til fjoråret, som samlet endte på rundt 17 prosent ned. Det er også påfallende at det nå er regions- og lokalavisene som faller mest, de har jo til nå klart seg relativt bra, mens det er riksavisene som har blødd mest, sier den nye forhandlingssjef i Aegis, Harald Eide-Fredriksen.   

- God fart på tv
For der annonsørene fortsetter å rømme fra printkanalen, synes oppslutningen om tv å holde seg med en vekst på fire prosent sammenlignet med fjoråret. Nærmere 570 millioner kroner la mediebyråene igjen på kommersielt tv i januar og februar og det til tross for at NRK har vært svært dominerende i tv-markedet ved starten av året. Også radio hadde en god utvikling i januar og februar.

- Veksten på tv og radio er mer som forventet. Det er likevel sterke tall for tv, når man tenker på at NRK stakk av med veldig mye av seingen under Ski-VM i februar, sier Eide-Fredriksen.

Fire av ti mediekroner investert går nå til tv og denne mediekanalen har nå en markedsandel på 39,1 prosent. Tv styrker dermed sin fra før av allerede sterke markedsposisjon. For 2014 var markedsandelen 37,3.

- Det er god fart på tv. Men fire prosent vekst er nok noe høyere enn forventet og høyere enn det vi har trodd for året sette under ett, sier Buskop.

Internett-veksten avtar
Gruppen internett øker med 20 prosent mot perioden januar og februar i 2014, og omsatte for 411 millioner. Internett har nå en markedsandel på 28,2 prosent. Det er 3,8 prosentpoeng bedre enn i januar og februar i 2014.. For 2014 totalt var markedsandelen på 26,2 prosent.

- Det er fortsatt friskt vekst på det digitale selv om det er en avtagende vekst i prosent. Men vi snakker fortsatt betydelig med penger i kroner og øre, sier Buskop.

Økningen i kroner er på rundt 66 millioner mot 78 millioner i fjor og totalt så omsetter denne kanalen for hele 411 millioner kroner. Display er fortsatt den langt største kategorien innenfor internett med hele 64 prosent av totalen på internett, mens søk tar 15 prosent, mobil 14 prosent og web-tv med syv prosent

- Innenfor det digitale er det mobilen som vokser mest, men det kanskje overraskende at display vokser mer i kroner øre enn mobil selv om prosenten er lavere, sier Buskop.

- Mer penger fra programmatic
Bakgrunnen for den kanskje overraskende veksten i displayannonsering mener Buskop kan ha sammenheng med satsingen på programmatic.

- Vi på byråsiden har lenge hevdet at programmatic ikke vil bidra til mindre penger inn i markedet, men mer penger inn i displaymarkedet. Det blir effektivt og en ser bedre resultatene enn hva som man annonsør kunnen gjøre tidligere, sier Buskop.

Harald Eide-Fredriksen «konstaterer at internett fremdeles er vinneren» på mediemarkedet.

- Men veksttakten der går ned. «Bare» 19 prosent er fremdeles en solid vekst, spesielt når omsetningstallene blir store, men kanalen klarer ikke lenger holde veksttempoet oppe. Særlig er det web-tv som stagnerer, men dette kan ha med både utsolgtgrad å gjøre, samt at dette er en ung mediekanal som ennå ikke helt har funnet sin form, sier Eide-Fredriksen.

MediebarometeretMedieomsetning fordelt på kanaler i januar og februar 2015

Mediekanal 2015 2014

Endring i %

Avis 164.562 296.799 -20,4
Ukepresse   28.040  23.815 17,7
Fagpresse    6.306   7.773 - 18,9
Tv 569.706 547.912 4,0
Radio  58.566  54.890 +,6,7
Internett 411.133 345.463 19,0
Kino   9.347   8.850 5,6
Utendørs 54.401  55.248 -1,5
DM 142.177 155.216 -8,4
Totalt 1.455.533 1.414.366 2,9

 Alle tall i MNOK.

Mer fart i reklamemarkedet