Hundrevis av timer går til spille: - Byråene må slutte å hore

Norske reklamebyråer og mediebyråer klager over at de sjelden får kompensert for pitsjer. Men det finnes bransjer som har kompensasjonsmodeller.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Ole Obitsø
Knut Kristian  Hauger
Tobias Fredø Journalist

En ny undersøkelse om den nordiske markedssjefen er ute og mandag morgen kunne bransjebladene Kampanje, svenske Resumé og danske Markedsføring presentere tallene som viser at 70 prosent av de spurte markedssjefene i Sverige, Danmark og Norge er helt enig at byråene bør få betalt for pitsjearbeid. 

Les også: Syv av ti markedssjefer vil betale for byråkonkurranser: - Overrasket over at det er så høyt

Men brutt ned per land, viser det seg at norske markedssjefer er langt mindre villig til å betale for arbeidet byråer legger ned i anbud. Der svarer over 85 prosent av de svenske og danske markedssjefene at de er villig til å kompensere byråene mot 56,1 prosent av de norske markedssjefene. 

Tidligere leder av Byråvalg, Knud Fahrendorff, tror det store skillet kommer av tradisjon. Han har selv også erfaring fra den danske byråbransjen både som kjøper av byråtjenester og som leder av nordiske pitsjer i regi av Byråvalg.

- Det er lite tradisjon i Norge for å betale deltagende byråer i pitsjer. Så er det jo alltid en vurdering om man bør eller ikke, og der er min holdning at det handler om hva man ber byråene om å gjøre i pitsjearbeidet. I utgangspunktet bør pitsjen konstrueres slik at det egentlig ikke er behov for honorarer. 

Fahrendorff mener samtidig at svarene ikke nødvendigvis gjenspeiler at de norske markedssjefene faktisk honorerer byråene. Skal man tro undersøkelsen ønsker over halvparten av de å betale for byråarbeid i pitsjer. 

- En ting er hva man sier, men en annen ting er hva man er villig til når det kommer til stykke. Jeg tror det faktiske tallet er lavere i Norge, og det beløpet man betaler er som regel symbolsk.

Da han drev Byråvalg, forteller Fahrendorff at oppdragsgiverne ikke honorerte byråer i anbud. Fahrendorff var opptatt av å innrette pitsjene slik at det ble minst mulig arbeid for begge parter samtidig som oppdragsgiverne fikk et relevant og godt beslutningsgrunnlag for å kunne ta valget sitt.

- Jeg vet at vår tilnærming og prosesser har spart både annonsører og byråer for mye tid.

Totalt er det 550 nordiske markedssjefer som har svart på undersøkelsen som de tre nordiske bransjepublikasjonene har gjort i samarbeid med Synlighet. Det er andre året på rad Kampanje gjennomfører denne undersøkelsen. 

Norge skiller seg ut:

I The Nordic CMO Survey ber vi annonsørene svare på om de er helt enige eller litt enige i følgende påstander. Her svarene fordelt på de ulike nasjonene.

- Det er ikke svart-hvitt

Byråleder i Morgenstern, Camilla Kim Kielland, forteller at byrået har vært i prosesser der det «har vært innafor å ikke betale på grunn av omfanget».

- Og vi har også vært i prosesser som har betalt, men der beløpet er symbolsk og kun dekker en brøkdel av tiden lagt ned i arbeidet. 

Hun antar at rundt 50 prosent betaler. Kielland mener likevel at en symbolsk betaling «ikke betyr at man kan kjøpe seg fri fra hva som helst».

- Det er ikke svart-hvitt. En tydelig avgrenset prosess uten betaling kan være minst like ryddig som en prosess med ofte symbolsk betaling og x antall runder. Vi elsker å konkurrere, og veldig gjerne også på kreative retninger og skisser. Men det må være et visst samsvar mellom det markedssjefene etterspør og eventuelt betaler – og det som faktisk leveres. 

- Hva skal til for at man skal klare å få betalt for kreative pitsjer - eller i større grad enn det man gjør i dag?

- Åpen og ærlig dialog mellom markedssjefer og byråer, men også byråene imellom. Nå snakker jeg kun på vegne av Morgenstern, men vi opplever at det har blitt enklere å navigere etter at vi fikk KFs 4 bud som et rammeverk vi kan bruke aktivt i prosesser, sier Kielland og henviser til Kreativt Forums guide for anbudsprosesser.

- Men det er et pågående arbeid, og et rammeverk som kan rakne, om byråer og annonsører bryter reglene – intendert eller ikke – eller det blir altfor utydelig hvor grensene om hva som er «innafor» og «utenfor» går. 

Les også: Over 40 byråer går sammen om pitsj-avtale: - Glad vi har landet dette

Får betalt:

Kari Bucher, generalsekretær i Arkitektforbundet, jobber i en bransje der det er normalt å honorere for innsatsen i konkurranser. Foto: NAL.

- Må slutte å hore

En bransje som i større grad honorerer de som deltar i konkurranser og pitsjer er arkitektbransjen. Det skjer som regel ved at Norske Arkitekters Landsforbund legger til rette for konkurransen og konkurransevilkår gjennom en utnevnt konkurransekomite. Disse utnevner en sammensatt og kvalifisert jury og det er denne juryen som vurderer forslagene og innstiller vinneren av konkurransen.

- Det står så mye spill og mange aktører som kommer til oss for bistand i arkitektkonkurranser som kan være svært kompliserte. De er opptatt av å få bredest mulig tilfang av forslag, de er opptatt av høy kvalitet, og selvsagt også å gjennomføre konkurransen på en måte som er bra for alle parter. Konkurranser er ofte utsatt for kritikk i etterkant, derfor er det viktig at konkurranser blir gjennomført på en så bra måte som mulig, sier Kari Bucher, generalsekretær i Arkitektforbundet til Kampanje.

Hun sier honoreringen ligger i størrelsesorden rundt en halv million kroner når et arkitektkontor deltar i konkurranser og at forbundet er involvert i omtrent 20-25 konkurranser i året.

 - Det er ikke fet business for kontorene og de tjener ikke på det, men vi opplever at mange er opptatt av gode konkurransevilkår, sier hun om ordningen.

Kari Bucher, som kjenner den norske markedsføringsbransjen godt etter blant annet ha vært leder av Oslo Markedsføringsforening, sier ordningen til arkitektforbundet er godt etablert, både de som skal utlyse konkurransene og de som deltar. Etter at konkurransene er over, blir også juryrapportene tilgjengelig informasjon for bransjen med tanke på kompetanseheving.

- Hvordan skal norske reklamebyråer komme dit arkitektene er i dag?

 - De må slutte å hore for å si det rett ut, og slutte å jobbe gratis som en byråleder en gang sa. Man blir fort beskyldt for å drive med kartellvirksomhet hvis man avtaler priser, men en må etablere noen etiske retningslinjer og slutte å jobbe gratis. Man må si nei. Hvis en som bransje ikke gir den motstanden, ødelegger man for seg selv og markedet og underminerer sin egen verdi for arbeidet. En må ta seg betalt for verdiskapningen. Samtidig så tror jeg en må slutte å levere kreative ideer i en konkurranse og det som det er knyttet et opphav til uten betaling. Det må være bransjestandarden, sier hun.

IKEA snur og vil tilby kompensasjon

Kampanje har tidligere skrevet om annonsører som ikke betaler for pitsjer og innsatsen byråene legger ned i konkurranser. En av dem er Ikea som for noen år siden gjennomførte en større konkurranse uten betaling. I dag opplyser Ikeas norske markedssjef at de nå tilbyr kompensasjon.

- Vi erkjenner at deltakelse i pitsjeprosesser kan være både tidkrevende og ressurskrevende for byråer. Derfor har vi implementert en tilnærming som søker å minimere denne belastningen. Vi har innført innledende kjemirunder for å identifisere de byråene som best matcher våre behov og verdier før vi går videre til den mer omfattende brieffasen. Videre, for å kompensere de byråene som ikke går til siste fase, tilbyr vi en passende kompensasjon. Dette gjør det mer rettferdig og respektfullt overfor alle involverte parter, sier den norske markedssjefen i Ikea, Celin Kjenslie.

Hun sier Ikea i dag har et supert samarbeid med sine byråer, men at hun ikke er kjent med hvordan Ikea har praktisert pitsjer tidligere eller hvordan dette gjøres i de andre nordiske landene.

- Men det er positivt å se at flere av mine kolleger erkjenner den betydelige tids- og ressursinvesteringen som er involvert i pitsjprosesser, sier hun.

Les også: Ikea dropper pitsj-betaling: - Byråledere er altfor lite flinke til å sette ned foten

Lover betaling:

Celin Kjenslie er markedssjef for Ikea i Norge. Ikea har tidligere ikke betalt for pitsjeinnsatsen, men lover nå mer honorarer. Foto: IKEA.

- Jeg har pitsjet i 35 år

Men selv om mange markedssjefer gjerne vil betale for pitsjer slik det kommer frem «The Nordic CMO Survey», er det ikke sikkert det fungerer sånn i virkeligheten. Administrerende direktør i det kreative byrået Robert/Boisen & Like-minded, Kim Boisen, var i mange år leder for byråenes bransjeorganisasjon Kreativitet & Kommunikation i Danmark. Han sier at han ikke kjenner igjen tallene om at syv av ti vil betale for pitsjer i Norden.

- Det er under ti prosent av alle konkurranser der jeg opplever at det er en form for betaling, sier Boisen.

- Men det er også under ti prosent av alle konkurranser i dag der jeg opplever at lager en klassisk pitsj der man skal levere et kreativt produkt. Brorparten av alle prosesser foregår på en fornuftig og ordentlig måte der man velger en partner på bakgrunn av kjemimøter og bruk av tid, sier han.

Boisen mener at de typiske byråkonkurransene bør skrotes.

- Jeg har pitsjet i 35 år og det vi i utgangspunktet prøver å få kundene til å forstå, er at konkurranser er en gal måte å velge en byråpartner på, sier han.

- Mitt beste råd er å unngå pitsjen. Det sier vi fordi pitsjing er en kunstig prosess man setter opp, men som slett ikke avspeiler den virkelige interaksjonen mellom byrå og kunde, sier han.

Hundrevis av timer går til spille: - Byråene må slutte å hore