First House med svakeste resultat på fem år: - Flyttekostnader og investeringer

Men PR-byråets søsterselskaper i Bridge-gruppen dobler byråinntekten til over 50 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

2023-tallene for Norges største PR-byrå, First House, og deres investeringsselskap Bridge Advise er nå klare og de viser at First House isolert sett opplever fallende inntekter, mens byrågruppen sett over ett øker. PR-byrået First House tjener som alltid gode penger, men byrået leverer sitt svakeste driftsresultat siden 2018. 24 millioner kroner står igjen på bunnlinjen i 2023 mot 30 millioner kroner året før. 

- Resultatet er noe lavere enn året før, i all hovedsak på grunn av flyttekostnader og investeringer i økt rådgivningskapasitet, sier daglig leder i First House og Bridge Advise, Per Høiby, til Kampanje.

Han peker samtidig på at First House og de øvrige selskapene opplevde god etterspørsel i 2023, men at «høy inflasjon førte til at kunder gjorde tiltak for å redusere kostnader».

- Uforutsigbare rammebetingelser for næringslivet førte dessuten til at flere prosjekter ble utsatt. Dette påvirket etterspørselen i andre halvår. Totalt for året har det likevel vært god etterspørsel etter tjenester knyttet til både investorkommunikasjon, krisehåndtering, restrukturering, strategi- og endringsprosesser og analyse av og tilpasning til politiske rammebetingelser, sier Høiby.

Les også: PR-topp skal sikre Norges første alpin-VM: - Var ikke vanskelig å be

- Fornøyd med resultatet gitt markedsutviklingen

Byråinntekten til First House ender i 2023 på 128 millioner kroner, og faller dermed med fire millioner kroner sett opp mot 2022. Høiby forklarer også nedgangen med at noen av inntektene som før ble bokført hos First House, «fra 2023 av ligger i et par av de nye selskapene, der de hører hjemme».

- Vi er omtrent på samme nivå som i 2022 og vi er fornøyd med resultatet gitt markedsutviklingen i siste halvdel av 2023, kommenterer han. 

- Hvordan har det sett ut hittil for First House isolert sett de første fem månedene av 2024?

- Vi har hatt en fin start på året, og det gjelder også de øvrige selskapene.

Les også: Landets største PR-byrå fortsetter veksten – samtidig utvider First House byråfamilien med nye selskaper

Her kan du se alle regnskapstallene til First House for 2022. Alle tall i MNOK.Tilbakegang for First House

First House 2023 2022 Endring i prosent
Byråinntekt 128,0 132,0 - 3,0
Driftsresultat 24,0 30,3 - 20,8
Resultat før skatt 24,0 30,6 - 21,6

Sikter mot 200 mill. i byråinntekt

Da Kampanje omtalte First House sine 2022-tall i fjor, ble det klart at byrået skulle flytte inn i nye lokaler i Øvre Vollgate i Oslo sentrum, og at byråfamilien vokste. PR-byrået har hatt bærekraftsbyrået Sustainability, managementselskapet Vektor Consulting og det KI-baserte kommunikasjonsanalyseselskapet Hastings i porteføljen, men i 2023 kom også det kreative markedsbyrået Hekt til verden i tillegg til rådgivnings- og eventselskapet Scandsports. 

First Houses søsterselskaper, som i fjor fikk ny konsernstruktur under eierskap av investeringsselskapet Bridge Avise, hadde en samlet byråinntekt på 53 millioner kroner i 2023, og et driftsresultat på minus tre millioner kroner. 

Byråinntekten er en dobling sammenlignet med tilsvarende tall i 2022.

 - Tallene for 2023 reflekterer at vi fortsatt er helt i startfasen, men omsetningen viser at det har vært riktig for oss å vokse inn i nye markedssegmenter. Både Vektor Consulting og Sustainability begynner å få god styrefart, og alt i alt er vi foran skjema, kommenterer Høiby. 

Han forteller samtidig at det er Vektor Consulting som har kommet lengst i utviklingen av de nye satsingene. Høiby utelukker ikke at det vil komme flere satsinger, men sier «det får vi komme tilbake til når det eventuelt skjer.»

I 2022 hadde de tre selskapene Sustainability, Vektor Consulting og Hastings en samlet byråinntekt på 26,7 millioner kroner, og med de to nysatsingene har dermed byrågruppen Bridge doblet sine inntekter i 2023. Samlet sett endte omsetningen til Bridge-selskapene på 83 millioner kroner i 2023.

- Du har tidligere uttalt at dere skal klare 200 millioner i byråinntekt for hele gruppen inkludert First House. Er det i rekkevidde innen 2024?

- Ambisjonen står naturligvis ved lag. Om det blir allerede i 2024 får vi komme tilbake til, sier Høiby, som er 20 millioner kroner unna målet.

I 2023 hadde alle selskapene en samlet byråinntekt på 181 millioner kroner, og en omsetning på 220 millioner. Det samlede driftsresultatet endte på 21 millioner kroner.

Nye lokaler:

Per Høiby i First House har tatt med seg hele familien av selskaper til nye lokaler i Oslo Sentrum. Her Høiby i trappen mellom de tre etasjene PR-byrået har tatt i gården i Øvre Vollgate.Foto: Knut Kristian Hauger.

First House med svakeste resultat på fem år: - Flyttekostnader og investeringer