Egmont henter 500 millioner kroner fra TV 2 Gruppen

TV 2-eieren avviser at utbyttet kan ses i sammenheng med kostnadskuttet på 400 millioner kroner i mediehuset.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

TV 2 Gruppen er heleid av Egmont-konsernet og fungerer som holdingselskap for flere store norske medieselskaper, inkludert TV 2 og RiksTV, samt en rekke teknologiselskaper. TV 2 Gruppen forvalter også varemerket til TV 2.

Salgsinntektene i TV 2 Gruppen er på 69,3 millioner kroner og består blant annet av royalty-inntekter fra egne datterselskaper for bruk av TV 2-varemerket.

Holdingselskapet hadde et resultat før skatt på 178 millioner kroner i 2023. Det utgjør en vekst på 132 prosent fra året før.

Ifølge årsberetningen skyldes resultatveksten i hovedsak økte finansinntekter fra datterselskapene. Totalt henter TV 2 Gruppen 109,5 millioner kroner i finansinntekter fra datterselskapene sine.

- Egenkapitalen har kommet opp på et høyt nivå

I beretningen kommer det også frem at eierne tar ut et utbytte på en halv milliard kroner fra TV 2 Gruppen. Det utgjør rundt en tredjedel av egenkapitalen, som er på 1.039.455 kroner etter utbyttet.

Kampanje har vært i kontakt med den danske ledelsen i Egmont for kommentarer til dette og har fått svar fra kommunikasjonsdirektør Amanda Justesen. Hun mener utbyttet må ses på som en intern kapitalallokering.

- Utbyttet fra TV 2 Gruppen AS gjenspeiler at egenkapitalen over en årrekke har kommet opp på et veldig høyt nivå. Etter utbyttebetalingen har TV 2 Gruppen AS en egenkapital på over én milliard kroner og en egenkapitalandel på 60 prosent. Dette vurderes som mer enn tilstrekkelig for at selskapet og TV 2 kan investere og utvikle seg videre, sier hun i en e-post til Kampanje.

TV 2 har som kjent vært gjennom en stor kuttprosess der 400 millioner kroner i kostnader og 120 årsverk er fjernet.

- Hvorfor er det likevel rom for et utbytte på 500 millioner kroner?

- Det er ingen sammenheng mellom utbyttebetalingen og kostnadsreduksjonene i TV 2, som dessverre var nødvendige for å kunne sikre en bæredyktig virksomhet.

TV 2 satte ny omsetningsrekord

Ifølge årsberetningen tjener nesten alle selskapene i TV 2 Gruppen penger, med unntak av TV 2 Invest, Electric Friends og Wolftech Broadcast Solutions.

TV 2 - som er det største selskapet i TV 2 Gruppen - la tidligere i år frem egne tall som viste at det norske mediekonsernet omsatte for 7,3 milliarder kroner i 2023. Det er ny omsetningsrekord.

Driftsresultatet, inkludert resultat av tilknyttede selskaper og operasjonelle finansposter, endte på 186 millioner kroner, mot 79 millioner i 2022.

Administrerende direktør Olav T. Sandnes er likevel ikke fornøyd med lønnsomheten.

- Det som møtte oss i 2023 var en fortsatt sterk inflasjon, tøffere reklamemarkeder, valutasvingninger og momseffekten. Alt dette slo inn. Men samtidig var vi veldig, veldig, kostnadsbevisste gjennom hele 2023 og derfor ser det ikke verre ut enn det gjør, sa Sandnes til Kampanje tidligere i år.

Les mer: TV 2 tjener 2,5 kroner per hundrelapp: - Må ha bedre lønnsomhet

Egmont henter 500 millioner kroner fra TV 2 Gruppen