Norges Sjømatråd med pris-blemme i nytt reklameanbud: - En liten glipp

La først ut anbudsdokumentet med interne kommentarer der vekting av pris ble diskutert. - Ikke overraskende, sier Kreativt Forum-topp.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

For tre uker siden fyrte Zynk-sjef Guri Størvold av gårde en salve mot konkurrenter i forbindelse med et større offentlig kommunikasjonsanbud. Hun beskyldte konkurrenter for prisdumping og mente offentlige anbud var gjenstand for prispress. I etterkant skrev Jakob Skåltveit i Amidays en kommentar hvor han blant annet påpekte at timesprisen som kreves for å vinne et offentlig anbud har stått nær uendret det siste tiåret.

At pris er ett diskusjonstema i bransjen, kommer også frem i Norges Sjømatråd sitt anbudsdokument til sin nye reklamekonkurranse. I anbudet søkes det etter et byrå som kan levere kreative tjenester til en prislapp på 40 millioner kroner, men ved offentliggjøringen av konkurransen publiserte Sjømatrådet anbudsdokumentet med egne interne kommentarer der prisvekting ble diskutert:

«Vi risikerer at de ikke jobber med å få ned prisen når vi kun vekter det 20 prosent. Hva med 30?», het det i en av kommentarene.

Dokumentet ble senere fjernet og lastet opp på nytt uten interne kommentarer, og markedsdirektør i Sjømatrådet Camilla Beck innrømmer at det har skjedd en glipp, men hun fremholder at vektingen mellom kvalitet og pris aldri ble endret etter at anbudet ble offentliggjort og dokumentet ble publisert. 

- Her har det dessverre skjedd en liten glipp. Vi har publisert et Word-dokument med interne kommentarer, før vi fikk lastet det opp på nytt. Det er i seg selv en unødvendig sak, men det er ufarlig og naturlig at vi har diskusjoner rundt innretningen i et anbud før det går ut, sier hun til Kampanje. 

Les også: Helsevesenet bytter ut samtlige PR-byråer i ny avtale – Zynk anklager konkurrenter for prisdumping

Blir oppdragsgivere for opptatt av timepris isolert sett, så risikerer de å betale for gråstein og ikke gull.  Camilla Kim Kielland

- Forpliktet til å være prisbevisste

Camilla Beck peker på at lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at man gjør gode kjøp, og at pris da må være en del av bildet.

- Vi er forpliktet til å være prisbevisste i våre anskaffelser, som en aktør som skal forvalte den norske sjømatnæringens midler og investere dette på best mulig måte, sier hun.

Beck styrer den samlede markedsføringen av norsk sjømat i utlandet og her hjemme og sitter på et reklame- og mediebudsjett på over 300 millioner kroner finansiert både av fiskeindustrien selv og det offentlige. 

- Vi har samtidig lagt oss lavt når det gjelder vekting av pris, fordi kvaliteten på de kreative tjenestene som leveres er viktigere for denne anskaffelsen. For øvrig ble det ikke gjort endringer i dokumentet da vi lastet opp en versjon uten våre interne kommentarer, sier Beck. 

Les mer: Hun bruker 300 millioner på å markedsføre sjømaten vår: - Det blir aldri nok og vi vil gjerne ha mer

- Vi ødelegger for hverandre og bransjen

Byråleder i reklamebyrået Morgenstern og styreleder i Kreativt Forum, Camilla Kim Kielland, blir ikke overrasket over prisdiskusjonen til Norges Sjømatråd. Hun er samtidig av oppfatningen at det er byråene selv som har størst skyld for prispresset i bransjen.

- Kommentaren fra Norges Sjømatråd, om at de risikerer at byråene ikke jobber med å få ned prisen om de kun vektes 20 prosent, er i og for seg ikke overraskende. At den type diskusjoner skjer på bakrommet er å forvente, så kan vi like det eller ikke. «Alle» vil jo ha mest mulig verdi for pengene, sier hun til Kampanje. 

Hun tar samtidig forbehold om at hun ikke kjenner anbudet inngående, men legger samtidig til at det er «fint å høre at de ikke endret vektingsforholdet mellom pris og kvalitet»

- Den største utfordringen er byråenes frykt for at for høy timepris er det som velter en ellers strålende leveranse og derfor legger mange seg kunstig lavt, sier hun.

Hun peker på at man i våres har sett eksempler på byråer som har levert timepriser på rundt 1.100 kroner i offentlige anbud. Blant annet i anbudet til helsevesenet, som nylig ble avsluttet, leverte vinneren Try Råd en timespris på 1.150 kroner og det var i den anbudskonkurransen Zynk anklaget konkurrentene for prisdumping.

- Resultatet er at vi ødelegger for hverandre og bransjen, lønnsomhetsmessig og omdømmemessig, med timepriser som ikke gjenspeiler kvaliteten på leveransen, sier Kielland.

I fjor gikk Kreativt Forum (KF) ut med en statistikk som viste at snittprisene i bransjen hadde beveget seg svært lite de siste 20 årene, og lå godt bak veksten i konsumprisindeksen i samme periode. Ifølge KF lå snittprisen i bransjen i 2022 på 1.377 kroner.

Les også: Slår alarm om reklamebyråenes lønnsomhet: - Ikke bærekraftig

Beklager glippen:

Markedsdirektør i Sjømatrådet Camilla Beck bruker flere hundre millioner kroner i året på markedsføring. I et nytt reklamanbud innrømmer hun at det skjedde en beklagelig glipp.

- Reglene for anskaffelse må moderniseres

Byråleder i Amidays, Jakob Skåltveit, synes det har vært knyst fra bransjen omkring prispress. Han tok for seg sine egne bekymringer omkring prispress og offentlige anbud i en kommentar hos Kampanje i kjølvannet av Norsk Helsenett sin anbudskonkurranse.  Glippen til Sjømatrådet synes han er «en liten sak».

- Og det bør ikke overraske noen. Det interessante her hadde vært om Sjømatrådet brukte anledningen til å gå i dialog med bransjeforeninger for å få gode råd og erfaringer til hvordan utlysningen kunne designes og hvilke kriterier som burde vektlegges for nettopp å sikre en best mulig innkjøpsprosess, sier Skåltveit til Kampanje. 

Han mener samtidig at reglene for anskaffelse bør moderniseres.

- Om offentlige innkjøpsavdelinger hadde tatt utgangspunkt i hvilken verdi og resultater ulike samarbeidspartnere kunne bistå dem med å skape innenfor en gitt budsjettramme fremfor å stirre på lavest mulig timepris, ville skattekronene våre blitt brukt vesentlig smartere og mer effektivt, mener Skåltveit. 

Til tross for at han mener reglene bør gjennomgås, peker han på at det er holdningsendringer som må til først. 

- Jeg tror jobben starter med holdninger og mindset på innkjøpssiden og mer guts til å belyse denne problemstillingen fra bransjen vår, sier SKåltveit. 

Han mener det offentlige har mye å vinne på å la byråene drive sunn butikk. 

- De vil ikke bare få bedre leveranser, verdi og resultater. Det offentlige vil da også bidra til at dyktige, selvstendige miljøer i større grad klarer å skape arbeidsplasser, betale skatt og drive nødvendig innovasjon, som alle er tjent med, avslutter han. 

Les også: - Har byrået ditt vunnet en offentlig kunde? Da bør du våkne!

- Man må forholde seg til virkheligheten

Kunderådgiver i Try Sven Jensen sitter i dag på avtalen som Sjømatrådet har utlyst. Den har de sittet på i over ti år. Jensen forteller de ikke har fått med seg dokument-glippen til Sjømatrådet, og at de «forholder seg til det som ligger ute».

- Opplever du at prisene står stille mens kostnadene øker slik konkurrenter i bransjen peker på?

- Det er tøff konkurranse og man må forholde seg til virkeligheten og samtidig kunne sørge for å levere. Det er ikke bare pris det står på, det er alltid en kombinasjon av pris, kvalitet og kompetanse, svarer Jensen og fortsetter:

- Det er et dynamisk marked som endrer seg, så for alle anbudsprosesser gjelder det å synliggjøre den verdien man kan tilføre og å ha konkurransedyktig pris. 

Han innrømmer samtidig at prispress «godt kan være en bransjeutfordring». 

- Dette er en større diskusjon, og jeg ønsker ikke å kommentere på det utenom at vi forholder oss til konkurranse og etterspørsel, og at vi selv etterstreber å være konkurransedyktige, sier han.

Jensen er samtidig klar på at de vil søke om fornyet tillit i den nye konkurransen. 

- Det er en veldig spennende og viktig kunde, som vi har hatt stor glede av å jobbe med, som vi synes vi har gjort mye fint for og som vi håper at vi kan gjøre mer for i fremtiden, avslutter han.

 

Norges Sjømatråd med pris-blemme i nytt reklameanbud: - En liten glipp