Lite mediebyrå hjelper slitne byråfolk – Thomas Høiby er klar for å jobbe igjen etter å ha møtt veggen

- Det er godt å kjenne at jeg er til nytte for noen igjen, sier den erfarne TV-rådgiveren.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Etter langt tids sykefravær er tidligere Broadcast-sjef i Mindshare, Thomas Høiby (50), klar for å begynne å jobbe igjen, og denne gangen i mediebyrået Enklere Valg som holder til på Kolbotn i Oslo.

- Det er godt å kjenne at jeg er til nytte for noen igjen. For meg er det veldig viktig å føle meg verdsatt for å kunne prestere, sier Høiby til Kampanje.

Men for tre år siden ser det mørkere ut. En operasjon etter en hodeskade tilbake i 2016, flere år med hardt arbeidspress, sykdom i familien og høye selvpålagte kvalitetskrav tærer på og til slutt begynner kroppen til Høiby å få nok. Omorganiseringer i Mindshare og Group M hjelper heller ikke på og han søker seg vekk fra sin arbeidsplass de siste 17 årene høsten 2019.

- Det var en tøff periode og jeg bestemte meg for å gå over i en ny rolle i Carat i TV-avdelingen der. Jeg følte på det tidspunktet at det ville være enklere å slippe avdelingsledeansvar, sier han.

- Var Group M og Mindshare flinke nok til å fange opp signalene om at du var i ferd med å bli utbrent? 

- Ja, de var veldig flinke til det, men jeg var nok for ivrig på å komme tilbake etter operasjonen. Jeg gikk ikke på veggen den gangen, men opplevde noen begrensninger i forhold til arbeidskapasitet, og strakk nok strikken for langt, sier han.

Det er ikke tull det folk sier. Det tar to år å komme tilbake etter at du har gått på veggen. Thomas Høiby, TV-rådgiver

- Under pandemien hadde vi mye å gjøre

Daglig leder i Mindshare, Petter Skippervold, ønsker ikke å gå inn i personalsaker eller gi noen kommentarer på saken som omhandlet Thomas Høiby. 

- Men har det i Mindshare vært et høyt arbeidspress de seneste årene? 

- Hvis du med arbeidspress mener arbeidsmengde per ansatt har ikke den vært høyere enn de seneste årene. Under pandemien hadde vi mye å gjøre, og arbeidsforholdene var jo satt på prøve av flere grunner, så det krevde litt ekstra av oss, alle sammen, sier Skippervold.

- Det nevnes blant annet en periode med omorganiseringer i 2018 og 2019, var det en spesielt tøff tid i byrået? 

- Det er vanskelig for meg å si noe om denne konkrete omorganiseringen, ettersom dette var prosesser som var i gang satt før jeg tok over som daglig leder i byrået. Generelt er det i perioder høyt arbeidspress i bransjen, og vi må hele tiden gjøre endringer for å tilpasse oss en ny hverdag. I årene som har gått har vil jeg si omstilling og omorganisering har blitt en del av vår hverdag og tilbakemeldingene vi får fra våre ansatte er at vi i dag i byrået generelt håndterer endring godt, sier han.

- Hva gjør dere som arbeidsgiver for å fange opp ansatte som er i ferd med å gå tomme og møte veggen og hva kan dere tilby dem?

- De ansatte er den viktigste ressursen vi har, og det vi prioriterer høyest. Det er derfor ekstra viktig for oss å følge opp våre ansatte, og iverksette tiltak så tidlig som mulig når vi fanger opp at folk ikke har det bra på jobb, sier han.

Han viser til tiltak som «jevnlige medarbeiderundersøkelser og arbeidsgrupper som målrettet» på området.

- Det vil i sum gjøre Mindshare til en enda bedre arbeidsplass basert på den informasjonen medarbeiderundersøkelsene gir oss. Vi er stolte av å ha medarbeiderresultater som gir oss svært gode skussmål, dette er viktig for oss. Medarbeidere som har det bra på jobb, er selve utgangspunktet for vår vekst og gode resultater, sier han.

 

«Reddet» av en koronapermittering

Thomas Høiby sier han startet opp i Carat på nyåret i 2020 i et engasjement på ett år i TV-avdelingen til det Dentsu-eide mediebyrået.

- Etter et par uker skjønner jeg at dette går bare ikke. Alt stopper opp og alt er et slit. Hukommelsen og konsentrasjonen er borte, og det er null energi. Kombinasjonen av sykdom i familien, bytte av jobb og det at man faktisk har gått på veggen er ikke god. Samtidig blir man veldig irrasjonell, og strekker seg langt for å prøve å få alt til å fungere, sier han.

Etter å ha snakket med sjefen sin i Carat og fortalt at dette går ikke, blir de enige om at Høiby skal sykemelde seg for så å prøve å komme tilbake etter noen uker i en 50 prosent stilling. Men i midten mars stenger Norge ned som en følge av korona og Høiby blir «reddet av en permittering».

- Etter et halvt å hjemme trodde jeg det var nok og at jeg var klar igjen. Men det er ikke tull det folk sier om at det tar to år å komme tilbake etter at du har gått på veggen. Jeg skjønte det ikke da, eller jeg ville ikke skjønne det, så jeg fortsatte å prøve, sier han.

 - Opplevede du at det var en ryddig prosess i Carat og at de tok dette alvorlig? 

- Ja, jeg opplevde den som veldig ryddig og de var veldig forståelsesfulle. Det var nok heller meg som ikke helt skjønte hva som var i ferd med å skje.

Ny sykemelding følger og mot slutten av 2020 bestemmer Carat og Høiby seg for at engasjementet, som i utgangspunktet var et vikariat, ikke forlenges.

- Jeg er sykemeldt, og ganske redusert i hele 2021. På grunn av min sykdomshistorikk og tidligere hodeskade får jeg tilbud om å delta på et kursopplegg på Sunnaas, med fokus på kognitiv rehabilitering. Jeg følte i utgangspunktet ikke at jeg var syk nok til å være med på dette, men takker likevel ja. Og det er jeg veldig glad for i dag. Der opplever jeg stor forståelse, og får mye hjelp og god oppfølging. De er enige i at kombinasjonene av den gamle skaden og det å ha dratt strikken for langt nok var det som utløste dette, sier han.

- Hva må man som arbeidsgiver gjøre for å fange opp dette synes du?

- Lederne må være ute blant folka sine og høre om de har det bra, stille spørsmål og ta det som blir tatt opp seriøst, sier han.

- Ansatte må føle seg vel:

Roger Rosbach i Enklere Valg sier han gjerne går litt ned på lønnsomheten enkelte perioder for å få de ansatte til å føle seg vel. - Hvis man får folk til å trives, føle mestring og utvikling, kommer resultatene, sier han. Her sammen med sin nye TV-sjef, Thomas Høiby.

- Må få livshjulet til å gå rundt

Etter oppholdet på Sunnaas ved årsskifte i fjor kommer Høiby i kontakt med det som blir den tidligere utbrente TV-rådgiverens vei tilbake til arbeidslivet og byråbransjen, nemlig mediebyrået Enklere Valg.  Daglig leder, svenske Roger Rosbach (52), sier til Kampanje at han er svært opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø «der de ansatte føler mestring og glede» og som også evner «å ta vare på den enkeltes psykiske helse.» 

- Det viktigste en bedrift har er sine ansatte. Hvis man får folk til å trives, føle mestring og utvikling, kommer resultatene. Vi er et lite byrå, men vi har en sterk faglig gjeng som brenner for å skape resultater til våre kunder, slår Rosbach fast.

Enklere Valg er et relativt lite byrå som teller nærmere 30 ansatte. Selskapet er i kraftig vekst og ifølge Rosbach lander byrået en omsetning på over 100 millioner kroner i 2021, nesten en dobling av 2020-tallene. Pilene for de neste årene peker mot 200 millioner kroner, kan byrålederen fortelle.

Han sier han etter et langt liv i bransjen er oppmerksom på hvilke feller et byrå kan gå i med tanke på å pushe folk for langt. 

- Hvis folk konstant må jobbe overtid er det ikke feil på leveringen, men oppsettet i byrået du jobber.  Da må byrået endre arbeidsmetodikken sin. Til syvende og sist bruker vi mer tid på jobb enn hjemme, og da er det viktig at vi legger til rette for våre ansatte slik at de kan ha det bra hjemme og få livshjulet til å gå rundt, sier han.

Han mener koronapandemien ble spesielt tung for mange byråansatte.

- Det snakkes om byråer som permitterte ansatte under korona, men beholdt kundeavtaler med nær samme arbeidsmengde. Det gjorde at flere ansatte måtte arbeide «dobbelt». Men du må ta vare dine ansatte hele tiden, og legge ned mye energi på at folk har det bra, sier han. 

- Hva tenkte du om å ta inn en ansatt som hadde vært utbrent og var åpen om det?

 - Det at Thomas er åpen om sin tidligere utbrenthet er jeg sterkt imponert over. Det er noe vi skal oppmuntre til i bransjen. Det gjør det mye lettere for ledere å lære av våre feil. Vi må prøve, skjønne, lære og utvikle. Hvordan skal jeg kunne legge til rette for at Thomas lykkes, om jeg ikke skjønner han. 

Jeg har forståelse for at enkelte synes dette er vanskelig og ikke tør å si fra, men for meg har det vært riktig. Thomas Høiby, TV-rådgiver

Et enklere valg

Thomas Høiby legger ikke skjul på at de siste par årene borte fra arbeidslivet har vært tøffe.

- Det var ikke mitt eget valg, det var kroppen min som tok valget for meg. At jeg måtte ta en pause, gikk hardt ut over egen mestringsfølelse. Nettopp dette ble avgjørende for valg av ny arbeidsgiver, forteller Høiby.

Når han nå gjør et comeback i byråbransjen etter to års pause som TV-direktør i mediebyrået Enklere Valg, er han «mer motivert enn noen gang.»  Det gir han også sin nye arbeidsgiver mye av æren for. 

- I Enklere Valg er det et kompetent miljø som har alle muligheter. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene og jobbe i en utfordrerposisjon sammen med hyggelige kolleger mot et felles mål: Å løfte kundens resultater, forteller Høiby.

Han er sikker på at egne personlige erfaringer er en styrke han nå tar med seg inn i arbeidslivet igjen. Høiby jobbet før han kom til Mindshare i byråer som Bates og Zentih.

- Jeg ønsker å bruke min erfaring og kompetanse på et sted der det er folk med hjerte som har en brennende interesse for faget. Og som ønsker å se på muligheter til å utvikle kompetansen sammen. Jeg har tidligere vært i mindre miljøer og bygd opp kompetansemiljøer, og da under sterke, gode ledere som har tilrettelagt og hjulpet meg med å få til dette. Det ser jeg også frem til hos Enklere Valg, sier han.

- Føler jeg er litt tøff

Han står i dag i en 30 prosent stilling der planen er «sakte, men sikkert å øke prosenten» hos sin nye arbeidsgiver.

- Fungerer det bedre for deg nå?

- Ja, det fungerer veldig bra på alle måter, mye takket være Roger som har et veldig stort fokus på det menneskelige. Byråbransjen er en tøff bransje og da er det viktig å se folkene dine og passe på at alle har det bra.

Han sier han fulgte debatten på Kampanje om slitne byråfolk og historiene om rovdriften på ansatte.

- Det er en tøff bransje. Jeg kan ikke uttale meg om andre bransjer, men i mediebransjen er det kontinuerlig tall som må rapporteres og revideres, priser som blir presset og et konstant jag etter effektivisering. Vi er også blant de første til å møte innovasjonen, så man er på skolebenken hver dag, hele tiden. Det er jo dette som gjør det interessant, men samtidig er det krevende å følge med på det som skjer før det skjer, sier han.

- I ettertid har du vært flink nok til å si fra om utfordringene til dine sjefer?

- Ja, jeg føler det. Man må lære seg å kjenne sine begrensninger. Det høres ut som en floskel, men det er så viktig å tørre å være ærlig. Jeg har forståelse for at enkelte synes dette er vanskelig og ikke tør å si fra, men for meg har det vært riktig. Jeg føler at jeg er litt tøff som er så åpen om dette, sier Høiby.

Lite mediebyrå hjelper slitne byråfolk – Thomas Høiby er klar for å jobbe igjen etter å ha møtt veggen