Refser mediene i klimasaken: - Norsk presse er blitt nyttige redskaper for kraftbransjen

Under den store mediekonferansen i Bergen var klimadekningen i norske medier ett av stridstemaene.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Fredag ble den store «Medieundersøkelsen» lagt frem under Nordiske Mediedager i Bergen og der kom det frem at det var et stort klimagap mellom nordmenn og journalister og at én av fire mener mediene skaper unødig engstelse.

- Forskere, pressen og store deler av publikum er enige om det aller meste i den nye medieundersøkelsen, inkludert at vi står overfor en menneskeskapt klimakrise. Men spørsmålet om hvordan krisen skal formidles er langt fra klar, sier forsker Erik Knudsen ved UiB som la frem noen funn fra årets undersøkelse på Nordiske Mediedager fredag.

Den norske journalisten i Dag og Tid, Jon Ottar Hustad, er en tydelig stemme i norsk offentlighet når det gjelder forskningsformidling og har blant annet arbeidet i Klassekampen og vært forskningsredaktør i Morgenbladet. I klimaspørsmålet er ikke Hustad i den leieren som tror det går lukt til helvete, men at det kommer til å gå ille.

- Jeg er mest interessert i hva vi gjør. Men formidlingen får et slags performance-preg. Ja, dette går veldig ille og det er det mange som sier. Men da må vi se på hva som er gjort, og sannheten er at veldig lite blir gjort og da hjelper det ikke hele tiden å legge vekt på alvoret og hvor galt det går når det er lite som tyder på at det i politikken er noen som vil gjøre noe, sier Hustad.

Les også: Klimagap mellom nordmenn og journalister - én av fire mener mediene skaper unødig engstelse

Det hjelper det ikke å si at det går til helvete når folk ser at det ikke blir gjort noe. Jon Hustad, Dag og Tid-skribent

- Nyttige redskaper for kraftbransjen

Dag og Tid-skribenten Jon Hustad kom også med en liten kraftsalve til journaliststanden og mediene.

- Det som er ille med norsk presse er at de er blitt nyttige redskaper for industrien, kraftbransjen og NHO som har ansatt mange hundre mennesker som er der for å påvirke mediene til å satse på det som kraftselskapene vil ha som flere kabler og havvind, som de påstår er grønt. Men det vil også føre til økt bruk av ressurser og det igjen fører til økte utslipp, sier Hustad til Kampanje.

Han viste under debatten til blant annet EUs vindsatsing som vil medføre produkjson av 50 millioner tonn stål, et konstruksjonsmateriale som i all hovedsak er produsert med kull.

- Det er forbruket som må ned, men da politikerne må bruke mindre penger. Det budskapet er ikke mediene spesielt gode på, sier han.

- Hva kan mediene gjøre?

- Jeg har sagt det før at hvis du får et tips fra kommunikasjonsbransjen så bør det stå i artikkelen. Dette burde vært nedfelt i Vær Varsom-plakaten, men det er ikke mediene villige til og jeg er imponert over enkelte journalister som våger å ha tre bylines på en dag på tre ulike saker, og store saker til dels, og da vet jeg de har fått det fra Geelmuyden Kiese og First House og lignenede.  Jeg er nesten litt fortvilet over dette fordi det går på integriteten løs, sier Hustad.

- Det er mange ønsker å påvirke

Sjefredaktøren i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, sier de ikke har ressurser til å følge opp og undersøke alt som kommer fra industrilobbyistene.

- Men det er en fordel at vi har dedikerte klimajournalister som klarer å navigere i lobbyvirvaret og ikke hopper på feil saker. For det er tilfeller. Det er mange som presser på og ønsker å påvirke her, sier Gudbrandsen.

BT-redaktøren har tidligere uttalt at klimasaken «er en sak med voldsom politisk sprengkraft» og har styrket klimajournalistikken de seneste årene. Selv om klima aldri ble den store saken under valgkampen slik mange hadde trodd på forhånd, så laget regionavisen flere saker om klima under valgkampen enn VG.

- Det er et kjempeviktig tema, så er det ofte vanskelig å diskutere «hvordan snakker vi om klima». Man havner veldig lett ned i hvilke tiltak skal vi gå for, sier Gudbrandsen til Kampanje.  

Skårer dårlig på klimabeskrivelser

I den store «Medieundersøkelsen» som ble presentert fredag kom det frem at publikum har mye mindre tillit til journalisters beskrivelser av klimaendringene enn for eksempel klimapanelet til FN og klimaforskerne. Som Kampanje skrev tidligere så faller tilliten drastisk når publikum blir spurt om de har tillit til norske journalister beskriver klimaendringene slik de faktisk er. Da svarer bare 37 prosent at de har ganske eller svært høy tillit til journalistene.  Til sammenligning har over syv av ti nordmenn høy tillit til at norske forskere og FNs klimapanel beskriver klimaendringene slik de faktisk er.

Gudbrandsen sier det er vanskelig å ta stilling til tallene i medieundersøkelsen som viser at seks av ti nordmenn sier de «har lav tillit til at norske journalister beskriver klimaendringer slik de faktisk er.»

- Er det skremmende lavt? 

- Det er litt vanskelig å kommentere når jeg ikke har sett tallene, men det understreker poenget om at det er viktig å bruke journalister som kan jobbe med klima over tid, for da kan de formidle det på en god måte. Men det overrasker meg litt. Det er egentlig ikke den oppfatningen jeg har når jeg snakker med publikum om det. 

- Hva kan norske journalister gjøre for å få mer tillit? 

- Man må hele tiden jobbe med kildebredde, journalistene har kompetanse nok. Akkurat det samme som i andre saker – man må lage kvalitetsjournalistikk, sier hun.

Dag og Tid-skribent Jon Hustad synes ikke tallene overrasker.

- Nei, de gjør ikke det. Jeg tror folk ser at journalister er veldig aktivistiske på visse felt. Jens Stoltenberg sa en gang at den største utfordringen med den norske velferdsmodellen er innvandring, men det ble ikke formidlet i særlig stor grad i pressen. Men med klima er vi veldig ivrige. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg tror folk ser at det er veldig stemningspreget og det liker ikke folk, sier Hustad.

Respons Analyse stilte spørsmålet «i hvilken grad har du tillit til at følgende kilder beskriver klimaendringene slik de faktisk er?» Svaret er nedslående for journalister og ikke minst olje- og gassektoren.

Olje- oga gassektoren sliter på målingen

Aller lavest tillit i spørsmålet tillit til klimaendringer er det olje- og gassektoren som nyter eller ikke nyter. Kun 19 prosent har høy tillit til deres beskrivelse av klimaendringene. Det er flere som har høy tillit til venner og bekjente (24 prosent) enn til olje- og gassektoren.

- Det er bra at det er så mange som har høy tillit til at norske forskere og FNs klimapanel beskriver klimaendringene slik de faktisk er. Det har Norsk olje- og gassbransje også, og vi forholder oss til gjeldene klimaforskning., sier direktør klima og miljø Benedicte Solaas i interessorganisasjonen Norsk olje og gass til Kampanje.

Hun forteller at de har satt seg et mål om å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og nærmere null i 2050.

- Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Refser mediene i klimasaken: - Norsk presse er blitt nyttige redskaper for kraftbransjen