OsloMet trenger PR-hjelp til mediehåndtering - BCW Oslo må forsvare avtalen

- Vi ønsker å bli enda mer synlig i det offentlige ordskiftet, sier kommunikasjonsdirektør ved OsloMet.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø, Jacob Andersen og Dag Robert Jerijervi

Storbyuniversitetet OsloMet er på jakt etter et PR-byrå. Rammeavtalen de har lagt på anbud har en anslått verdi på 3,1 millioner kroner over fire år og omfatter både kommunikasjonsrådgivning i enkeltsaker, innleie av kommunikasjonsrådgivere, kurs for ledere og ansatte, og krisekommunikasjon.

OsloMet har som mål «å utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten», og det er først og fremst her PR-byrået skal bidra. I anbudet skriver OsloMet at de trenger bistand til medietrening, intervjuteknikk, debattrening og presentasjonsteknikk for ledere i fellesadministrasjonen, og ledere på fakultets‐ og instituttnivå, i tillegg til kurs i forskningsformidling.

- OsloMet er opptatt av at våre forskere skal delta og sette agenda i samfunnsdebatten og å formidle forskning ut til et større publikum. Dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Vi har satset mye på forskningsformidling de siste årene, og ønsker å bli enda mer synlig i det offentlige ordskiftet, sier Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør ved OsloMet.

- Hvorfor trenger et av Norges beste studiesteder for mediefag, inkludert journalistikk, ekstern hjelp til blant annet trening innen mediehåndtering?

- Våre dyktige fagfolk ved institutt for journalistikk og mediefag har en viktig og tidkrevende oppgave i å utdanne studenter, forske og formidle. Denne rammeavtalen skal i hovedsak hjelpe oss med å utvikle og gjennomføre diverse kursopplegg innen medietrening og presentasjonsteknikk, slik at flest mulige forskere ved OsloMet får formidlet forskningen sin. I tillegg vil kommunikasjonsbyrået kunne hjelpe oss med andre kommunikasjonsoppgaver ved behov og ekstra høyt arbeidstrykk.

BCW Oslo i forsvarsposisjon

Den nye avtalen erstatter dagens avtale, som OsloMet har inngått med Burson Cohn & Wolfe (BCW Oslo). 

Administrerende direktør Kristian Sarastuen har alle intensjoner om å beholde kunden.

- Vil dere delta i en ny konkurranse?

- Ja, det vil vi, sier han til Kampanje.

- Er det en viktig kunde å ha for dere?

- De siste årene har vi jobbet strategisk med svært mange av de store universitetene og høgskolene i Norge og opparbeidet dyp innsikt i en type virksomhet som nå står overfor store – og spennende endringer. Rekrutteringskampanjene vi har kjørt de siste årene har gitt signifikant flere søkere enn hos konkurrerende universitet. For OsloMet er vi særlig fornøyd med prosjektet vi har kjørt innenfor forskningsformidling. Det er ikke tilfeldig at nyhetssendingene er stappfulle av eksperter fra OsloMet som deler sin kunnskap og innsikt på en måte som når ut til folket, sier Sarastuen.

Likevel ville det ikke være et stort økonomisk tap dersom tilbudet deres ikke gir toppkarakter.

- Kommersielt har det ikke så stor betydning, men siden dette er en sektor vi har bygget opp kompetanse innenfor over svært mange år, vil vi jo selvsagt ikke miste OsloMet som kunde!

Fornøyd med jobben:

- For OsloMet er vi særlig fornøyd med prosjektet vi har kjørt innenfor forskningsformidling, sier byråleder Kristian Sarastuen i BCW Oslo.

Har ikke hatt behov for krisehåndtering de siste fire årene

PR-byråene som ønsker å konkurrere om avtalen må tilby et fast team på fire personer med ansvar for leveransene til OsloMet. Teamet må ha personer med seniorkompetanse innenfor strategisk kommunikasjonsrådgivning, medierådgivning, kursing innen medietrening og krisekommunikasjon, i tillegg til formidlingsevne både på norsk og engelsk.

Tilbyderne må også svare på en oppgave i to deler, der de først må presentere et forslag til kursopplegg for ti forskere som skal gjøre dem til bedre formidlere i ulike type medier, og deretter svare på en hypotetisk problemstilling innen krisekommunikasjon:

«Under en delegasjonsreise til Kina glemmer en av OsloMet-deltakerne mobiltelefonen sin under en middag. OsloMet-deltakerne hadde blant annet flere intervjuopptak av kinesiske journalister i eksil lagret på telefonen. En doktorgradsstudent ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet står frem i media og sier hun ikke overrasket, og at hun og flere andre har etterspurt bedre rutiner og retningslinjer for bruk av personlig IT-utstyr på reiser. Hun har varslet internt om dette flere ganger. Hun mener at denne praksisen i verste fall kan føre til at forskningsdata går tapt og at OsloMet mister troverdigheten som en seriøs samarbeidspartner innen forskning.»  

Med bakgrunn i denne historien skal tilbyderne utforme en kortfattet krisekommunikasjonsplan.

Ifølge anbudet kan en krise oppstå 24 timer i døgnet ved universitetet, og dersom behovet oppstår må universitetets PR-byrå kunne respondere innen 30 minutter. Behovet har imidlertid ikke oppstått i løpet av de fire siste årene.

OsloMet trenger PR-hjelp til mediehåndtering - BCW Oslo må forsvare avtalen