Frykter ny konkursbølge - ber regjeringen åpne for større konferanser

NHO-topp Kristin Krohn Devold vil ha bort maksgrensen på antall gjester. - Regjeringen setter 100.000 arbeidsplasser i fare.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

15. juni åpner regjeringen for arrangementer med opp mot 200 deltakere, fire ganger så mange som er tillatt i dag. Daglig leder Øystein Lasse Tynning i event- og reklamebyrået Just Cruzin Productions tror ikke det vil utgjøre en stor forskjell for dem.

- Vi ser ikke mye bedring før sommeren, men vi ser en viss bedring etter sommeren. Det handler om at vi regner med og håper at tallet gjester da skal øke til 500, sier Tynning til Kampanje.

Han mener at flere av arrangementene de lager bør kunne sidestilles med restaurantbransjen, som ikke må forholde seg til en øvre grense på 200 gjester, bare til smittevernsrådene.

- Vårt største ønske er å få inn litt jobb igjen sånn at vi kan få tilbake flere av de som er permitterte. Vi har vært tydelige på at det ikke holder med en grense på 200 deltakere.

Selv om de har satset på digitale konferanser og arrangementer, gjør det lite for å bøte på bortfallet av fysiske arrangementer. JCP har blir tildelt 223.000 kroner i kontantstøtte i mars. Da falt omsetningen fra 22,5 til 4,4 millioner kroner.

- April ble enda dårligere, bekrefter JCP-sjefen.

Les mer: Skred av korona-permitteringer i eventbransjen: - Det rammer oss fryktelig hardt

Vil ha avstandsregler, ikke antallsregler

Event- og reklamebyråsjefen får støtte av NHO Reiseliv, som jobber intenst med å få myndighetene til å åpne opp for større arrangementer allerede før sommeren er over. Arrangementer og konferanser står for rundt halvparten av omsetningen til rundt halvparten av medlemmene deres innenfor overnatting og servering, ifølge en fersk medlemsundersøkelse de har gjort.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener forbudet mot større arrangementer i praksis har ført til at alle konferansehoteller og større eventer har blitt tvunget til å legge ned driften frem til september.

De frykter en konkursbølge med dagens regler.

- Vi har tett kontakt med regjeringen for å åpne opp så mye som mulig raskere og forlenge kompensasjonsordninger så lenge aktiviteter er stengt av staten. Vi synes staten var dyktig til å stenge raskt ned. Gjenåpningen derimot er altfor sakte, og er mer styrt av byråkratisk rot enn smittevern. Dette setter over 100.000 arbeidsplasser i fare, sier hun.

NHO-toppen mener konferansebransjen bør forholde seg til avstand- og andre smittevernsregler, og ikke en maksgrense på antall gjester.

- Med én meter avstand kan mange få til relativt store arrangementer, og Folkehelseinstituttet mener det er trygt nok å ha for eksempel 700 personer i et eksamenslokale, regulert med avstand, sier hun.

- Adferdsmønsteret er ikke løsslupent og det er lettere for ansvarlig arrangør å kontrollere at det ikke skjer bevegelser på kryss og tvers av forsamlingen, enn på andre typer arrangementer, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Hun forteller at de opplever å ha blitt hørt i siste kontakt med næringsminister Iselin Nybø og at de har tro på at regjeringen vil finne en løsning.

Kampanje har vært i kontakt med Næringsdepartementet, men det har foreløpig ikke lykkes Kampanje å få en kommentar fra dem.

Går for sakte:

- Vi synes staten var dyktig til å stenge raskt ned. Gjenåpningen derimot er altfor sakte, og er mer styrt av byråkratisk rot enn smittevern, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

- Kommer til å komme konkurser

Daglig leder i Sponsor- og eventforeningen, Janette Haukland, forteller at de er i full gang med å tilby smittevernskurs som er spesialsydd event- og arrangementsbransjen i påvente av at regjeringen vil tilby større arrangementer. 

- Det er utrolig viktig for vår bransje at ikke smitten blusser opp igjen. Bransjen har ikke råd til å holde ytterligere stengt, sier Haukland.

Situasjonen er fortsatt kritisk for eventbransjen og hun tror ikke den vil stabilisere seg før i 2021.

- Det er fortsatt høy grad av krise hos veldig mange, men det er en bransje som er vant til store svingninger og som har høy grad av omstillingsevne. Derfor jobber man hardt med å omstille seg, sier hun.

Hauklands håp er at regjeringen vil øke maksgrensen for antall gjester til 300 i juli og enda mer når det nærmer seg september. For noen, vil det uansett ikke være nok, tror hun.

- Det kommer til å komme noen konkurser. Det er tragisk for en bransje som livnærer en drøss av underbransjer. Men mange er ved godt mot å jobber på for å få endene til å møtes.

Hos Just Cruzin Productions ser de lys i enden av tunnelen. 

- Vi har lagd oss en plan som gjør at vi lever et godt stykke inn i 2021 selv om situasjonen ikke bedrer seg, men det er klart at vi brenner opp midler som vi har spart opp i 22 år. Det gjør jo at vi da står dårligere rustet til en eventuell ny krise. Men det håper vi jo ikke skal skje med det første, sier Øystein Lasse Tynning.

Frykter ny konkursbølge - ber regjeringen åpne for større konferanser