Finn-sjefen må dra ned pengebruken - skal spare 200 millioner kroner i Norden

Har stanset planlagte kampanjer og kuttet i markedsføringsbudsjettet.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Da Schibsted presenterte sitt resultat for første kvartal onsdag morgen, var det en spareplan på hele 500 millioner kroner for mediedivisjonen som fikk mest oppmerksomhet.

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Luind utelukker ikke nedbemanninger når de skal spare en halv milliard kroner i avisene, med full effekt fra 2021.

Les mer: Koronakrisen doblet størrelsen på Schibsted-kuttene – nå legger medietoppene press på Raja 

Men også de nordiske markedsplassene til Schibsted har fått en negativ effekt av koronakrisen, inkludert Finn.no. De opplevde en bratt nedgang i stillings- og reiselivsannonser som følge av de strenge tiltakene som ble iverksatt av regjeringen i midten av mars, og effekten har fortsatt inn i andre kvartal. I april falt antall stillingsannonser med 45 prosent.

I kvartalsrapporten til Schibsted kommer det frem at rubrikksidene til mediekonsernet i Norge og Sverige vil tilpasse kostnadsbasene for å møte den svakere inntektsutviklingen. Konsernsjef Kristin Skogen Lund anslår tilpasninger i størrelsesorden rundt 200 millioner kroner.

- Rubrikksidene våre har en veldig fleksibel kostnadsbase som gjør det mulig å tilpasse kostnadene til inntektene. Vi kommer blant annet til å redusere investeringene i markedsføring, stanse bonusutbetalinger til ledelsen og kutte ned på reiser og trappe ned på deltagelser og avvikling av eksterne og interne arrangementer, er Skogen Lunds knallharde beskjed til de ansatte i selskaper som Finn.no og svenske Blocket.

Kuttene skal ha effekt fra og med årets andre kvartal. Målet er at selskapet skal opprettholde en driftsmargin på mellom 40 og 45 prosent.

Les også: I fjor var det over 240.000 jobbannonser på Finn.no – i dag er det 14.400 ledige stillinger ute på nettsiden

Måtte stoppe planlagte kampanjer

Koronakrisen har fått flere konsekvenser for Finns markedsføringsplaner, forteller kommunikasjonsdirektør Kristine Eia Kirkholm til Kampanje.

- Finn har et dynamisk, og vi har allokert mindre penger i denne perioden enn hva vi først hadde tenkt. Som følge av den situasjonen forbrukeren har vært i, har vi endret planene våre, redusert trykket og stoppet planlagte aktiviteter. Det er fordi de planlagte kampanjene ikke har vært relevant for situasjonen, og vi har i stedet snudd oss rundt og gjør andre ting som er mer aktuelt, sier hun.

De har foreløpig ikke rørt budsjettet for andre halvår, men hun utelukker det ikke.

- Vi har ikke gjort et kutt i markedsføringsbudsjettet for andre halvår. Når det er sagt, gjør vi vurderinger hele tiden, og fordi situasjonen er såpass annerledes nå kan vi ikke garantere for hva planene blir til høsten. 

- Har Finn.no permittert ansatte? 

- Vi har hele veien hatt fokus på tiltak som unngår å berøre bemanning, og det har vi klart så langt. 

Les også: Schibsted-selskap må permittere ansatte

- Vi har hatt en nedgang i stillingsmarkedet første kvartal, og ikke overraskende har både permitteringer og fall i oljeprisen påvirket arbeidsmarkedet, sier Kristine Eia Kirkholm, Finn.no

Fortsatt nedgang i stillingsmarkedet

Selv om enkelte segmenter rammes hardt, opplever Finn solid trafikkvekst, og med unntak av uke 12 - uken etter at de strenge korona-tiltakene ble iverksatt - har trafikken vokst gjennom hele første kvartal.

April ble også Finns sterkeste måned noensinne, både målt i trafikk og i antall annonser.

- Det ble publisert over 1,1 million nye annonser på Finn i løpet av april, noe som er ny rekord. Det skyldes både fordi private brukere rydder hjemme, og fordi vi ser en tilstrømning av bedrifter som i økende grad bruker Finn som sin digitale kanal for å nå ut til kundene, sier Kristine Eia Kirkholm.

Trafikken økte med 16 prosent i april.

- Utover i april har vi også merket solid trafikkvekst både på jobb, eiendom og motor. Særlig på motor, hvor etterspørselen i fritidsmarkedene, og særlig båt, har eksplodert. Her er det nå en vekst på 37 prosent i år sammenlignet med i fjor. 

Samtidig er antall ledige stillinger fortsatt på et lavt nivå. Da Kampanje sjekket sidene i starten av april, hadde Finn 14.400 stillinger ute i markedet. I skrivende stund er tallet 12.400.

- Vi har hatt en nedgang i stillingsmarkedet første kvartal, og ikke overraskende har både permitteringer og fall i oljeprisen påvirket arbeidsmarkedet, sier Kristine Eia Kirkholm.

I kvartalsrapporten til Schibsted heter det at antall jobbannonser falt med 14 prosent i første kvartal, men med hele 32 prosent i mars alene. Kirkholm forteller at annonsevoumet faller mest i Oslo, Viken og Rogaland, og at der er resuarant- og utelivsbransjen at fallet er størst, etterfulgt av reiselivsbransjen.

- I ukene etter påske ser vi at antall publiserte stillingsannonser for både heltids- og deltidsstillinger har mindre nedgang. For lederstillinger er utviklingen noenlunde flat. 

Ser en på tallene til de største rubrikksidene i Schibsted, Finn.no og svenske Blocket, kommer det klart frem at det er i Norge koronakrisen treffer hardest Omsetningen til Finn.no var i første kvartal helt flat, mens den i Sverige vokste med ti prosent. 

Her ser du tallene til de nordiske markedsplassene til Schibsted i første kvartal i år. Alle tall i MNOK.Svak inntektsvekst for rubrikksider

Marketplaces 2020 2019 Endring i %
Omsetning 743 722 + 3
Driftsresultat 298 307 - 3

 

Finn-sjefen må dra ned pengebruken - skal spare 200 millioner kroner i Norden