Den vanskelige forbrukerhjernen

Neuromarketing – begrepet har i lang tid vært et buzzword, som veldig mange snakker om, men som kun de færreste kan si noe meningsfullt om.

Publisert / Oppdater

Thomas  Zoëga Ramsøy
Thomas Zoëga Ramsøy Handelshøyskolen i København

En stadig økende mengde litteratur, og en langt bedre forståelse av business-aspektene gjør nå at neuromarketing, eller «consumer neuroscience», har blitt en løsning som stadig flere firmaer verden over tyr til. I dag ser vi at større internasjonale firmaer som Disney Labs og PepsiCo har egne grupper og laboratorier som de tester dette i, og vi ser en fornyet vekst i en industri som har vært plaget av løgn og bedrag.

Jeg står selv med føttene godt plantet i to leire: én fot i den akademiske verden, hvor vi forsøker å forstå hvordan vi treffer valg som forbrukere, og hvordan vi kan hjelpe de som faller igjennom og ender i spillegalskap og «shopaholisme». Den andre foten står i den kommersielle verden, hvor bruken av de nye metoder og innsikter fra hjerneforskningen brukes til å forbedre kommunikasjon, branding, og ikke minst produkter og serviceopplevelser. I denne artikkelen vil jeg kort beskrive begge deler, da de for meg er en naturlig del av det jeg gjør.

Milepæler: For bare ti år siden var det kun et par enkelte studier som kunne hevde å ha studert hva som skjer i hjernen når vi foretrekker produkter og merkevarer, og senere velger å kjøpe et produkt eller en tjeneste. Det var derfor ikke overraskende at diskusjonen om neuromarketing en stund mistet dampen. Det var for mange påstander og for få egentlige bruksområder.

Men hjerneforskere verden over har jobbet videre med å studere områder som er direkte relevant for markedsføring og forbrukeratferd. Dette omfatter studier av hvilke faktorer som øker bevisstheten om en stimulus, de emosjonelle reaksjoner og faktorene som fører til forbedret hukommelse, og ikke minst hva som bestemmer hva vi velger som forbrukere.

I 2007 utga Neuron, et av de mest anerkjente tidsskriftene hjerneforskning, en artikkel med navnet «Neural Predictors of Purchase», en studie som identifiserte hjerneprosesser som forutsa hvilke varer som ble kjøpt. I studien, som ble utført av Brian Knutson og hans kolleger ved Stanford University, Carnegie Mellon University og MIT, ga de deltagerne et kontantbeløp som de kunne bruke til å kjøpe ulike produkter (men de kunne også velge å få noen eller alle pengene utbetalt kontant). Forsøkspersonene ble deretter bedt om å se bilder av ulike produkter. Først bare som et bilde, og deretter med en medfølgende informasjon om produktets pris. Til slutt måtte de velge om de vil kjøpe produktet. Dette ble gjentatt for en rekke produkter.

Studien hadde følgende tre faser: en preferansefase, hvor produktet ble vist for første gang. Så en fase hvor produktets pris ble vist. Den siste fasen fikk forsøkspersonene mulighet for å velge om de ville kjøpe produktet eller ikke. Mens personene utførte oppgaven, ble deres hjerneaktivitet skannet med funksjonell MRI (magnetic resonance imaging), en metode som grovt forklart måler hvilke hjerneområder som er mere aktive (og hvor aktive de er) ved å se på hjernens forbruk og tilførsel av oksygenholdig blod.

Sammenheng: Ikke så overraskende (kanskje) var det en klar sammenheng mellom hjerneaktivitet ved valg av fase, og om man har kjøpt et produkt eller ikke. Det er tross alt her at hjernen (og personen) treffer et valg og utfører handlingen ved å kjøpe produktet. Mer overraskende var det at det også ble funnet aktiveringer i hjernen allerede ved de to første fasene, aktiveringer som spådde om en person ville kjøpe et produkt eller ikke!

Ta for eksempel strukturen med det eksotiske navnet «nucleus accumbens». I andre undersøkelser har dette området vist seg å spille en stor rolle i belønning og preferansedannelse. Denne dyptliggende strukturen viste høyere aktivering når folk etterfølgende valgte produktet – en høyere grad av aktivering i nucleus accumbens var assosiert med økt sannsynlighet for kjøpet. Og dette var 8-12 sekunder innen folk traff valget, og før de følte at de bevisst hadde truffet et valg.

Lignende studier har vi selv gjort på Handelshøyskolen i København (Copenhagen Business School), hvor vi har brukt en annen metode – elektroencefalografi (EEG) – til å forutsi forbrukeratferd. I en lab-basert studie kunne vi se på hjernens forreste deler (prefrontal kortex) og forutsi med stor nøyaktighet om folk sekunder senere ville velge et produkt eller ikke. Videre kunne vi forutsi hvor mye de ville betale for produktet (såkalt «willingness to pay»). Denne studien er nå til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift.

Vi har etterfølgende gjentatt studien ved å bruke mobil eye-tracking og EEG, hvor vi kan bestemme hjernens reaksjoner mens ser på forskjellige produkter, skilt og liknende, i mere realistiske omgivelser. Også her kunne vi med stor sikkerhet (omkring 80 prosent) bestemme om folk ville velge et produkt allerede etter at de har sett på produktet i 100–300 millisekunder. Hjernen «verdisetter» det vi ser på veldig fort, og dette har en stor betydning for hva vi til slutt velger. Også denne studien er for tiden til vurdering hos et vitenskapelig tidsskrift, men begge studier vil presenteres til dette års EMAC konferanse.

En annen grunn til at neuromarketing ikke helt har fungert før nå, er at det dessverre har vært mange som har påstått de kunne dette, men ikke har hatt bakgrunn eller forståelsen for vitenskapen eller metodene. Thomas Zoëga Ramsøy

Bedre forståelse – ikke en ny dyp tallerken: Det å se på hjernen hos forbrukere kan for noen virke som en selvfølge. I psykologien har vi i lang tid visst at valg har et ubevisst grunnlag. Det vi gjør er sjeldent en overveid, bevisst prosess. Derfor kan det virke merkelig at neuromarketing ikke har slått større igjennom enn nå. Jeg vil påstå at dette skyldes noen helt konkrete faktorer:

1) For det første har det tatt lang tid for næringslivet å ta til seg lærdommen fra psykologien. Psykologer som Daniel Kahneman fikk nettopp Nobelprisen i økonomi for å konsekvent demonstrere at vi avviker fra rasjonelle og optimale valg. Nå har psykologien beveget seg videre, og inntatt hjerneforskningen som en naturlig del av disiplinen, og med stor nytteverdi. Men her har verken økonomi, markedsføring og flere andre disipliner fulgt med.

2) Det er også min oppfatning at de tradisjonelle metodene innenfor markedsanalyse – blant annet undersøkelser, intervjuer og fokusgrupper, er veldig inngrodd hos både annonsører og brukere. Det er veldig lett å tro at det folk sier er forutsigbart og enkelt å forstå hva de egentlig mener og kommer til å gjøre. Når vi gjentatte ganger kan demonstrere at vi ikke vet hvorfor vi gjør som vi gjør, og heller ikke kan uttrykke det eller vil kunne forklare det, så kan man lure på hvorfor man stoler så blindt på disse metodene. Hvem synes egentlig at det å utfylle spørreskjemaer er så spennende? Hvor sannferdige er vi egentlige når vi sitter i en fokusgruppe? Og hvorfor kan vi få folk til å snakke vidt og bredt om deres opplevelser om en politisk debatt som aldri har funnet sted?  Kanskje er evne og vilje til forandring noe av det største problemet vi har her?

3) En annen grunn til at neuromarketing ikke helt har fungert før nå, er at det dessverre har vært mange som har påstått de kunne dette, men ikke har hatt bakgrunn eller forståelsen for vitenskapen eller metodene. Vi har sett «overpromising and underdelivering» i stor skala. Heldigvis ser vi nå en ny bølge med hjerneforskere, psykologer, biologer og flere som kommer inn i området og gir fagfeltet den sårt tiltrengte validitet og pålitelighet.

Neuromarketing er på alle måter på vei til å bli en naturlig del av firmaers hverdag – være seg fra å bli inspirert av den viten vi finner, til å kjøre desiderte markedsføringsstudier. Thomas Zoëga Ramsøy

Kommersielt og akademisk - hånd i hånd: Dette siste punkt er noe som man kan dvele ved. For en stor del har neuromarketing blitt drevet av at næringslivet har sett potensialet, anskaffet seg utstyr eller lest noen bøker, og deretter begynt å tilby deres tjenester. Det kan kanskje virke innenfor andre disipliner, men hjerneforskningen er veldig tung på teknikk, viten og metode, og derfor har det skortet på suksess med denne tilnærmingen.

Samtidig mener jeg at forskere selv har vist en merkelig skepsis overfor å studere forbrukeratferd med hjerneskanning. De vil ofte foretrekke å teste i veldig kunstige laboratorier med støyende skannere og veldig virkelighetsfjerne oppgaver. Hvorfor de ikke interesserer seg for å teste teorier og hypoteser på noe som faller oss mye mere naturlig – forbrukervalg – har vært og forblir en gåte for meg. Jeg har noen ganger hørt at den slags forskning må være «i lomma på firmaene», men samtidig mottar de samme forskerne veldig gjerne støttemidler fra legemiddelindustrien. Nei, det gir ikke mening.

Studiet av forbrukeratferd et helt naturlig skritt hvor hjerneforskningen er ved å bli «naturalisert», det vil si at vi nå er i en fase hvor teknologien er såpass sofistikert og billig, vår vitenskapelige forståelse såpass moden, og våre metoder så stabile, at vi kan begynne å studere hjernen i mere naturlige omgivelser. Ingen vil påstå at det er lett, og ingen burde gjøre det uten å ha et team med de rette folk. Men det er mulig, og gevinsten ved å studere hjernens rolle i forbrukervalg, kan være enorm.

«Er det samfunnsnyttig, da?»: Da en kollega i sin tid kontaktet en velansett hjerneforsker for å høre om muligheten for å studere hjerneaktivitet ved forbrukervalg, ble vedkommende møtt med svaret: «Er det noe samfunnsnyttig, da? Nei takk!». Samme forsker representerer en disiplin som forsøker å forstå hvordan hjernen fungerer helt grunnleggende sett, og jeg har vanskelig for å se at det skal være mere samfunnsnyttig, eller i hvert fall at neuromarketing skulle være mindre samfunnsnyttig.

Jeg kan gi to konkrete eksempler på hva samfunnsnytte er her. Det første er et kjent utsagn som er tilskrevet John Wanamaker, og som fortsatt er gangbart: «Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don't know which half».

Altså vil det være en enorm besparing for firmaer hvis de kan forbedre sin kommunikasjon. Ja, det betyr at reklamene blir bedre, og kanskje slipper vi de dårlige reklamene. Om annonser skal aksepteres i det hele tatt, er en helt annen diskusjon. De beste annonsene vil være de som klarer å bli sett av målgruppen og påvirke folk til å kjøpe produktet og forbli fornøyde med produktet. Noen reklame-zombier blir vi aldri.

Det andre er at all viten og nye metoder også kan brukes til å forbedre folks vilkår. En stor del av min egen forskning går ut på å forstå skyggesiden av forbrukeratferd. Vi studerer hjernene under spillegalskap, og senest «shopaholisme» (Compulsive Buying Disorder). Her begynner vi nå å bedre forstå nettopp hva som skjer når folk ikke lengere kan kontrollere sin forbrukeratferd. Denne viten kan brukes direkte til å påvirke og forbedre vilkårene deres, og vi kan finne bedre metoder til å unngå eller dempe problemene.

Denne type innsikt kan ikke finnes uten å bruke neuromarketings viten og metoder. Og selv innenfor den kommersielle verden ser vi nå at denne innsikt tas i bruk; som en kortsiktig gevinst kan nevnes spillfirmaer som å forstå spillegalskap, blant annet fordi det omdømmemessig er en dårlig sak for slike bedrifter å påvirke de svakeste.

Neuromarketing er på alle måter på vei til å bli en naturlig del av firmaers hverdag – være seg fra å bli inspirert av den viten vi finner, til å kjøre desiderte markedsføringsstudier. Som i all slags vitenskap, så er innsiktene og metodene i seg selv ikke “onde”; det er den måten vi bruker det på som teller.

Fakta: Fem ting du bør vite om neuromarketing

  • Valgene våre er ofte styrt av ubevisste reaksjoner og prosesser, og bevisste tanker er etterrasjonaliseringer
  • Bruken av neuro-metoder gir mulighet for å bedre forstå forandringer i hjernen minutt for minutt; oppmerksomhet, emosjoner, motivasjon og andre reaksjoner.
  • Neuromarketing har vært brukt i årevis i USA, men blir først nå implementert i resten av verden – de store pådriverne er Sør-Amerika
  • Neuromarketing er nå en naturlig del av flere store organisasjoner (ARF, EMACS, ESOMAR) og har nå et eget talerør: NMSBA (se http://www.nmsba.com/) – Norge er blant de få europeiske land som ikke representert her.
  • Neuromarketing behøver ikke bety store hjerneskannere. Selv online apps kan nå kjøpes for å forutsi hva folk kommer til å legge merke til.

Den vanskelige forbrukerhjernen