Try-byråer med over 200 millioner kroner i inntekter

Både Try Opt og Try Dig økte byråinntektene sine i 2023 og vokser innen datadreven markedsføring og teknologi.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

- På tre år har vi vokst til 100 ansatte og omsetter for 100 millioner kroner. I vekstfasen har vi prioritert vekst fremfor overskudd. I 2023 ser vi at vi også klarer å være lønnsomme, noe som er i tråd med strategien vår, sier Try Dig-sjef Emilie Nøss Wangen, til Kampanje.

I november i fjor var Try Dig litt i overkant av 80 ansatte.

- Hovedgrunnen til veksten i ansatte skyldes strategiske oppkjøp for å styrke oss som teknologiselskap, opplyser Wangen.

I januar ble det kjent at Try kjøper seg opp i Netlife Bergen - og ble største eier med 51 prosent  og i begynnelsen av mai kom nyheten om at Try kjøper opp app-selskapet Beining & Bogen. Det har vært tøffe tak i bransjen de siste årene, og heller ikke Try Dig slapp unna med permitteringer.

- Try-konsernet har som flere andre i bransjen hatt permitterte i det siste året, det har også berørt ansatte i Try Dig i en periode. Netlife Bergen var i en krevende situasjon og hadde flere permitterte. Det var noe av grunnen til at vi kjøpte oss inn i selskapet for å trygge økonomien, gjorde selskapet til et datterselskap og samtidig endret navn til Tre Bergen. Nå er økonomien stabilisert, og fremtiden ser lys ut for vårt teknologimiljø i Bergen, sier Wangen.

- Hvor mange har Try Dig permittert i 2023 og frem til i dag?

- Jeg ønsker ikke å tallfeste antall permitterte av hensyn til dem det gjelder, da antallet er så lavt at det blir vanskelig å opprettholde anonymiteten, svarer Wangen.

Øker omsetningen i Try Dig

På tross av tøffere tider og noen permitteringer, øker Try Dig omsetningen fra 2022 til 2023 med nesten 30 millioner kroner, og resultatet ble snudd fra minus til pluss.

- De fleste vekststrategier kombinerer strategi, teknologi og kreativitet. I kreative konkurranser er det en fordel at vi i Try har fått en sterk teknologisk arm, og i teknologiske konkurranser en sterk kreativ arm. Samtidig ser vi at markedet går i retning av at kunden ønsker begge deler samtidig, sier hun. 

Nøss Wangen trekker også frem at byrået har påtatt seg større og mer kompliserte prosjekter for kunder som Ark, Northern Playground og DNB. I tillegg blir kunstig intelligens (KI) stadig mer brukt i ulike tjenester.

- Koblingen mellom merkevarebygging og teknologi blir enda sterkere når vi ser hvilke muligheter KI gir oss, sier hun. 

Try Dig ble etablert for snart fire år siden og har siden oppstart tatt store steg og markert seg som et teknologibyrå. I november i fjor kunne Nøss Wangen og resten av Dig-gjengen strekke armene i været og juble for seier i Byråprofil-kategorien som Årets teknologi- og designbyrå.

Her kan du se alle regnskapstallene for Try Dig i 2023. Alle tall i MNOK. Går fra minus til pluss

Try Dig 2023 2022 Endring i %
Omsetning 109,3 81,3 +34
Byråinntekt 78,9 65,2 +21
Resultat før skatt 0,6 - 4,65 -

 

- Skaper effekt for våre kunder

Søsterbyrået Try Opt faller noe i omsetning fra 2022 til 2023, men øker i byråinntekter. 

- Markedet utvikler seg mot full integrasjon mellom teknologi, markedsføring, forretningsstrategi og kreativitet. Det handler ikke bare om at ansatte innen reklame og strategi skal lære teknologi og data, men også om at ansatte innen teknologi skal lære verdien av merkevarebygging og reklame. Og det er denne kombinasjonen som skaper effekt for våre kunder, sier byråleder Gunnar Stensaker.

Try Opt er et medie-, performance- og produksjonsbyrå som ble startet i 2015 og jobber med strategi, innsikt, analyse, innholdsproduksjon og mediekjøp. Årsresultatet øker med godt over 37 prosent i 2023.

- Det mest kompliserte er ikke å bygge opp kapasitetene, men å oppnå god samhandling. Dette har vi i Try trent på i snart ti år, og nå går også markedet stadig mer i denne retningen, sier Stensaker. 

Les også: Try Opt med hårfin seier i mediebyrå-thriller: - Ekstremt høy puls

Her kan du se alle regnskapstallene for Try Opt i 2023. Alle tall i MNOK. Try Opt øker overskuddet

Try Opt 2023 2022 Endring i %
Omsetning 653,8 681,5 - 4,0
Byråinntekt 134.5 122,2 +10,1
Resultat før skatt 20.5 14.9 +37,4

5

 

Står for halvparten av byråinntekten

Try Opt er i dag sammen med Try Dig kommunikasjonskonsernets datadrevne og teknologiske flaggskip. 

- Try har hatt sterk vekst innen datadreven markedsføring og teknologi, som nå utgjør over halvparten av de ansatte i Try-konsernet. I 2023 utgjorde dette over 60 prosent av omsetningen og rundt 50 prosent av byråinntekten og vi har vokst med 191 prosent i byråinntekt på dette området gjennom selskapene Try Opt og Try Dig på tre år, sier Nøss Wangen.

I tillegg til 213 millioner i byråinntekt fra de to selskapene, Try Opt og Try Dig, har Try-konsernet også rundt 40 millioner kroner fra teknologibyråene Tre Bergen (tidligere Netlife Bergen, red. anm.), Try Riga og Try Sverige, totalt drøye 250 millioner kroner. 

Det betyr etter det Kampanje har grunn til å tro at den samlede byråinntekten i Try-konsernet vil ende på i overkant av 500 millioner kroner i 2023. I 2022 var tilsvarende byråinntekt på 543,5 millioner kroner.

Les også: Try knuser egen omsetningsrekord – men nå tjener reklamegiganten mindre penger

 

Try-byråer med over 200 millioner kroner i inntekter