Millionsmell og nedbemanning i Tante Randi

Fjoråret startet med pitsjebonanza for reklamebyrået og endte med permitteringer og nedbemanning.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

2023 ble blytungt for reklamebyrået Tante Randi. Byråinntekten falt med 31 prosent til 8,1 millioner kroner. Selv om også kostnadene ble kuttet, klarte ikke byrået å styre unna et underskudd på 1,7 millioner kroner.

Det er første gang gründer Tore Woll ser røde tall for byrået han etablerte i 2018. Han forteller om et todelt år som startet med høyt tempo og mange pitsjer. 

- Vi fikk god uttelling av mye oppmerksomhet over tid i første halvdel av året. Vi ble invitert inn i veldig mange pitsjer – nesten 30 pitsjer og anbud de første fem månedene – og det var altfor mange. Vi brukte mye kapasitet og kun én av pitsjene var betalt, det var for Smash, forteller han.

Det ble heller ingen gevinst i form av mange nye kunder.

- Vi møtte byråer som Try, Pol, Nord DDB, Per Høj og Morgenstern i alle pitsjene og opplevde at vi var det spennende tredje byrået som var med. Vi stilte litt lenger bak startstreken.

Har kuttet to stillinger

I andre halvdel av året opplevde Tante Randi at deres eksisterende kunder begynte å redusere aktiviteten. Da skiftet Tore Woll fokus og arbeidet med å begrense tapene begynte for fullt.

- Vi måtte permittere og til slutt nedbemanne to stillinger. Det var to veldig ulike halvår, sier han.

Tapet på 1,7 millioner kroner dekkes av selskapets egenkapital, som var redusert til drøye 70.000 kroner ved utgangen av året.

- Det var et kalkulert spill. Vi har brukt likviditeten vi hadde og kunne bruke. Du kan kalle det en investering. Vi er fortsatt likvide.

- Må du hente inn mer penger?

- Nei.

  2024 har startet med overskudd, forteller Woll.

- Vi er rundt én million kroner i pluss før skatt så langt i år og vant Kolumbus, som var en viktig seier for oss. Der har vi hatt mye å gjøre.

Les mer: Kolumbus parkerer samarbeidet med Try og kjører videre med Tante Randi

Ser positivt på året

Tore Woll startet opp Tante Randi for seks år siden etter at han ga seg i Llowbank. Byrånavnet her hentet fra Wolls egen tante.

Tante Randi har hele tiden hatt mange offentlige kunder og Woll sier at det gjør at de ikke er eksponert for markedssvingninger, men for politiske svingninger. 

- Vi synes det er utrolig meningsfylt å jobbe med det offentlige. Det handler om hvor vårt verdiforslag blir best mottatt og å ha flere bein å stå på.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums kamp mot konsulenter generelt og PR-rådgivere spesielt har også rammet Tante Randi, som har opplevd at flere av deres kunder har vært usikre på om instruksen også rammer reklamekjøp.

- Den beskjeden som kom fra Finansdepartementet handlet egentlig aldri om folk som oss, den handlet om konsulenter, og spesifikt PR-rådgivning, mens informasjonskampanjer og holdningskampanjer skulle aldri være en del av det. I starten var det mye usikkerhet, men det har blitt bedre over tid.

Nå er Tante Randi mer selektive på hvilke pitsjer de deltar i og de opplever også at kundene de har trenger de mer.

Det betyr at antall tanter kan øke igjen på sikt.

- Jeg skal ikke være overoptimist, men hvis denne utviklingen fortsetter må vi prøve å bli tre til i løpet av året. Det er en stor prosentvis vekst for oss.

Her kan du se alle tallene til Tante Randi Reklamebyrå for regnskapsåret 2023. Alle tall i MNOK.Fra lite pluss til minus

Tante Randi 2023 2022 Endring i %
Omsetning 18,7 23,6 - 21
Byråinntekt 8,1 11,7 - 31
Driftsresultat - 1,6 0,3 -
Resultat før skatt - 1,7 0,2 -

Millionsmell og nedbemanning i Tante Randi