Finn.no må nedbemanne: - Oppsigelser er uunngåelige

Ansatte har fått tilbud om sluttpakker. - Smertefullt, sier tillitsvalgt.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Etter det Kampanje kjenner til er det lyst ut 20 sluttpakker i salgsavdelingen i Finn.no med frist til å svare midnatt torsdag. Tilbudet ble gitt ved slutten av forrige uke, så her opereres det med korte frister.

Dersom det ikke kommer inn nok søknader, skal det etter det Kampanje kjenner til, legges opp til individuelle samtaler til uken. Det vil i så fall innebære en mer tvungen løsning og en styrt nedbemanning.

Sluttpakkene skal være rause, med opp til ett års etterlønn.

Kommunikasjonssjef Adéle Cappelen Blystad i Finn bekrefter at det pågår nedbemanning. Hun begrunner kuttene med oppdelingen av Schibsted i to selskaper, Schibsted Media og Schibsted Marketplaces.

 - Denne splitten medfører at vi må gjøre noen endringer i hvordan vi opererer i dag, og blant annet gjennomgår den norske salgsorganisasjonen nå nødvendige omorganiseringer, som også inkluderer kostnadskutt, skriver hun i en e-post.

- Utfordrende tider

Allerede førstkommende fredag skal oppdelingen av Schibsted Media og Schibsted Marketplaces tre i kraft, og selskapene skal opptre som to uavhengige enheter.

- Omorganiseringen av salgsteamene påvirker også Finns salgsorganisasjon. Dessverre har det vist seg at noen rolleendringer og oppsigelser er uunngåelige, og vi har åpnet for frivillige pakker for berørte medarbeidere. Det er derfor for tidlig å si noe om hvor mange som vil bli berørt av disse endringene. Det hører også med til bildet at vi oppretter nye salgsstillinger, som skal lyses ut internt.

Kommunikasjonssjefen vil med andre ord ikke bekrefte Kampanjes opplysninger om at det skal dreie seg om 20 sluttpakketilbud.

- Vi vet og har full forståelse for at dette er utfordrende tider for alle i organisasjonen, spesielt for de som er berørt, og vi er her for å støtte våre medarbeidere gjennom prosessen, avslutter hun.

- Smertefullt for våre medlemmer

Tillitsvalgt for Parat i Finn, Sigurd Ruud Frivik, er glad for at det åpnes for frivillige løsninger.

- Det er riktig at vi gjennom samtaler med arbeidsgiver er blitt enig om at det er fint at det åpnes opp for frivillighet i prosessen og at arbeidsgiver har kommet oss i møte om det, sier han til Kampanje.

Han ønsker ikke å gå i detalj om prosessen, ettersom det er usikkert hvordan fortsettelsen blir, men forteller at de ansatte er sterkt preget.

- Opplevelsen så langt er at dialogen med arbeidsgiver er konstruktiv, men vi erfarer at dette er smertefullt for våre medlemmer.

 

Finn.no må nedbemanne: - Oppsigelser er uunngåelige