Aller Media slår sammen tre mediedivisjoner – én toppsjef ryker ut av ledelsen

Aller X-sjefen slutter i konsernet, men den største endringen er at sjefredaktøren i Dagbladet får ny rolle.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Nafisa Zaheer Journalist
Knut Kristian  Hauger
Øyvind Hofsrud Journalist

Torsdag kom nyheten om at Aller Media gjennomfører store endringer på ledernivå i mediekonsernet som eier Dagbladet, Se og Hør og KK. Alexandra Beverfjord gir seg som sjefredaktør i avisen hun har ledet de siste fem årene.

- Det blir veldig spesielt, men jeg flytter jo ikke så langt, så det hjelper jo på, sier Beverfjord til Kampanje.

Når Beverfjord slutter er det for å ta over som konserndirektør for den nye medievertikalen som Aller Media nå oppretter. Frem til i dag har Aller Medias medievirksomhet vært delt opp i tre områder; Dagbladet, ukebladene og de rene nettsatsingene. Nå legges alle disse satsingene under Beverfjords ledelse.

- Nå blir du reinspikka kommersiell leder. Hva tenker du om det?

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye oppgaver og det handler om å tilrettelegge for at Dagbladet, KK og Sol og alle andre mediene til Aller skal lykkes i digitalt. Det blir utrolig inspirerende å jobbe med det. Jeg har en sterk interesse for strategi og utvikling og den digitale transformasjonen, så det blir et hovedtrykk i den jobben jeg skal gjøre. Også blir det en «hard cut» fra redaktørjobben. Som tidligere redaktør og en som har jobbet i pressen siden 1990-tallet er jeg opptatt av redaktørinstituttet og en sterk og uavhengig ansvarlig redaktør, sier Beverfjord.

- Hva blir den store endringen når du tar over alle mediemerkevarene?

- Vi har gjort veldig mye bra frem til nå og vi skal fortsette å dyrke merkevarenes egenart, men nå får vi mer kraft til å sette fart på det digital. Vi har som mål å skape mer trykk i det digitale, sier hun.

- Blir det mer Se og Hør og KK på Dagbladet da?

- Nei, vi har troen på å bygge de ulike merkevarene slik at de skal forsterke sin direkte relasjon til leserne. Men det betyr jo heller ikke at vi kan samarbeide, sier hun.

Les også: Alexandra Beverfjord går av som Dagbladet-sjef

Aller X-sjefen slutter

Konsernsjefen i Aller Media, Dag Sørsdahl, får nå én medieleder å forholde seg til, ikke tre som tidligere.

- Det har vært en modningsreise siden sommeren 2015 da vi samlokaliserte Aller og gamle Dagbladet i de nye lokalene på Hasle. Etter det har vi gradvis jobbet med samhandling, kulturutvikling og et fellesskap for å jobbe tverrfaglig, sier Dag Sørsdahl til Kampanje.

- Vi har frem til nå hatt tre vertikaler på medier med tre ulike ledere også har vi latt tiden få lov til å jobbe. Men nå har jeg ment at vi er modne for én ledelse, én vertikal og én ledergruppe.

Frem til i dag har de tre medielederne vært, foruten Alexandra Beverfjord, magasinsjefen Ingrid Skogrand og Aller X-sjefen Karina Dahling Ehrenclou. Skogrand fortsetter i en ny og nordisk stilling, mens Dahling Ehrenclouc slutter.

- Dette er en beslutning vi har jobbet med over en lengre periode, og selv om ikke jeg er med på reisen videre, støtter jeg endringen hundre prosent. Med en felles mediegruppe vil det være lettere å enes om prioriteter, lære av hverandre på tvers av merkevarene samt sikre at vi får mest ut av felles ressurser på teknologi og kommersielt, sier Dahling Ehrenclou til Kampanje.

Slutter i Aller Media:

- Det er selvfølgelig vemodig, men samtidig er jeg veldig trygg på at valget om å samle medieproduktene under en felles ledelse er det rette å gjøre for Aller Media, sier Karina Dahling Ehrenclou .

- Fortsette å dyrke det tabloide DNA' et

Den som tar over redaktørrollen i Dagbladet er Frode Hansen. Han kjenner Dagbladet-produktet bedre enn de fleste etter å ha jobbet i Dagbladet i 28 år, blant annet som krimreporter, nyhetssjef, redaksjonssjef og kveldsredaktør.

- For de første har det vært et privilegium å ha fått jobbe tett med Alexandra de sist fem årene. Hun er en drivende dyktig medieleder, og det er motiverende å jobbe sammen med henne.  Vi har jobbet tett sammen de siste årene med strategi, og veien Dagbladet skal ta. Heldigvis skal jeg fortsatt jobbe sammen med henne i konsernet og sitte sammen med henne i ledergruppa, sier Frode Hansen til Kampanje.

Han vil ikke komme med noen programerklæring med tanke på endringer i den redaksjonelle linjen.

 - Det viktigste vi gjør er å fortsette å dyrke det tabloide DNA-et vårt. Jeg har omtrent vokst opp med denne avisen her, og det er en avis jeg har et sterkt og nært forhold til. Jeg må si at det er et privilegium å få fortsette å jobbe med de dyktig som jobber i Dagbladet, sier han.

- Hva blir de største endringene for din egen del? 

- Jeg har vært nyhetsredaktør i ni år. Selvfølgelig blir det kanskje litt mindre «hands on» på løpende journalistikk. Men jeg og Alexandra har jobbet i mange år med strategi og økonomi i Dagbladet. Og det gleder jeg meg til å fortsette. Det er masse dyktige folk i Hasle og Aller. Vi er i en utfordrerposisjon som jeg elsker å være i, også personlig. Jeg ser hvilket potensial vi har her. 

- Er det mange oppgaver Alexandra har tatt, som du ikke har tatt, men som du nå kommer til å ta? 

- Det er det. Det sier seg selv. Men igjen, jeg er ydmyk for oppgaven. 

- Og vil du ha kulturredaktør? 

- På dag én i rollen er det vanskelig å si noe om det. Vi dekker kulturfeltet og er en av de få tabloide som har egen bokseksjon, men jeg ikke tatt stilling til erstatning på dette området, sier den nye sjefredaktøren i Dagbladet.

- Merkevarene vil bestå

Aller Media når i dag ut til rundt tre millioner lesere i løpet av en uke og når med det godt over 60 prosent av landets befolkning. Men den største motoren i dette maskineriet er Dagbladet som daglig når ut til 1,3 millioner personer.  Konsernsjefen Dag Sørsdahl sier endringene som nå vil finne sted fra og med juli er ett neste skritt «i en logisk utvikling» av mediekonsernet.

- Så kan en alltid lure på timingen, men nå er vi der at vi gjør det, sier Sørsdahl. 

- Blir det noen endring?

- Blir det mer samkjøring av titler i Aller Media nå?

- Vi kan samkjøre enda mer på tekniske løsninger, men alle merkevarene våre medier er selvstendig produkter med selvstendige ansvarlige redaktører. Det har vi stor respekt for, sier Sørsdahl.

Klubbleder i Dagbladet, Kjetil Kjær Andersland, «det virker naturlig å samle alle mediemerkevarene et sted», men at han kommer til å savne Beverfjord som leder for redaksjonen.

- Hun har vært en helt formidabel leder, og har gjennomført en imponerende jobb i Dagbladet. Jeg kan ikke undervurdere betydningen hun har hatt de siste fem årene som leder. Det er trist, selvfølge,  men hun blir fortsatt med i konsernet og selskapet, så vi får henne med videre i den nye rollen, sier klubblederen i Dagbladet.

Han mener Frode Hansen samtidig er «en solid arvtager».

- Vi kjenner Frode utrolig godt, og han har vært med på strategien alle disse årene, og har hatt en sentral rolle, og har stor tillit til redaksjonen. Han kjenner Dagbladet veldig godt, og våre medlemmer kjenner også han godt. Så det er et veldig udramatisk og veldig smidig redaktørbytte, sier han.

Her kan du se regnskapstallene til Aller Media i Norge for regnskapsåret 2021 /2022*. Alle tall i MNOK. Svekket resultat i Aller Media

Aller Media Norge 2022 2021 Endring i prosent
Omsetning 1.667,0 1.594,0 + 5
Driftsresultat 59,0 175,0 - 66
Driftsmargin 3,5 11 -

*Aller Media følger et såkalt avvikende regnskapsår og lukket dermed bøkene 30. september.

Aller Media slår sammen tre mediedivisjoner – én toppsjef ryker ut av ledelsen