NRKs avvikling av lisenskontoret ble syv millioner kroner dyrere enn antatt

Mediehuset peker på et vanskelig arbeidsmarked under koronapandemien som en av grunnene til at lønn og sluttpakker gjorde regningen dyrere.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I en redegjørelse for kostnadene knyttet til avvikling av kringkastingsavgiften sendt fra NRK til Kulturdepartementet, kommer det frem at NRKs avvikling av lisensavdelingen i Mo i Rana endte med å koste mediehuset 73,2 millioner kroner. Det er 10 prosent mer enn NRKs eget anslag i mai 2019, som var på 66 millioner kroner. 

I dokumentet peker NRK på at kostnader til lønn og sluttpakker ble vesentlig høyere enn antatt.

- De faktiske kostnadene knyttet til avvikling har vist seg å bli drøyt 10 prosent høyere enn opprinnelig estimert. Mens øvrige kostnader har endt lavere enn forventet, har kostnader til lønn og sluttpakker blitt vesentlig høyere enn vi anslo i 2020. Dette skyldes dels at kun et lite antall medarbeidere fikk jobb ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, og dels arbeidsmarkedet generelt har vært svært vanskelig gjennom det meste av 2020, skriver NRK i dokumentet adressert til Kulturdepartementet.

- Ikke noe dramatikk

I redegjørelsen som Kampanje har fått innsyn i, fremkommer det at 63,6 millioner kroner ble brukt på lønnskostnader og sluttpakker under avviklingen. Samtidig ble det brukt 1,4 millioner kroner på husleie, 2,8 millioner kroner på rådgivning og konsulenter og 5,3 millioner kroner på andre driftskostnader. 

- Det ligger ikke noe dramatikk i dette. Vi gjorde et tidlig estimat som viste seg og ikke treffe helt, men den kostnaden må NRK ta. Mye av grunnen til dette er at det var langt færre som fikk seg jobb ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Det måtte vi ta til etterretning, og vi har måttet betale mer for sluttpakker enn det vi la til grunn i det tidligere estimatet fra oss, sier finansdirektør i NRK, Andreas Norvik, til Kampanje.

- Det står i redegjørelsen at dere brukte 2,8 millioner kroner på rådgivning og konsulenter under avviklingen av lisensavdelingen i Mo i Rana - hva gjelder dette?

- Dette var i all hovedsak støtte til de ansatte der oppe fra leverandører vi har med tanke på karriereveiledning og bistand til å komme seg i nye arbeidsmuligheter, svarer Norvik. 

GIkk ut i arbeidsledighet i koronaåret 2020:

- Det er selvsagt uheldig at det kom en pandemi da kontoret ble avviklet, men hvorvidt det har påvirket mulighetene på arbeidsmarkedet for de som måtte slutte, vet jeg ikke, sier finansdirektør i NRK, Andreas Norvik, til Kampanje.

- Vi hadde håpet flest mulig fikk seg jobb. Andreas Norvik

- Uheldig at det kom en pandemi da kontoret ble avviklet

Våren 2019 ble det klart at lisenskontoret ved Mo i Rana skulle avvikles da den tidligere kringkastingsavgiften ble bestemt erstattet med en ny finansieringsordning fra 1. januar 2020. Da var det slutt for de 100 NRK-ansatte ved kontoret som hadde blitt driftet i 28 år. 

Les mer: 100 NRK-ansatte mister jobben når lisensen skrotes: - Det er veldig tøft

Kulturdepartementet planla samtidig å opprette 70 nye arbeidsplasser i forbindelse med en digitaliseringssatsing ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for å stimulere arbeidsmarkedet. 

Norvik opplyser at det til slutt var rundt 20 årsverk fra lisensavdelingen som fikk seg arbeid der.

- Var planen at flere av NRKs medarbeiderne ved lisenskontoret skulle over til stillinger hos nasjonalbiblioteket?

- Det ble vel aldri uttalt, men det regjeringa gjorde var å avvikle lisenskontoret, som da hadde 95 årsverk, samtidig som de styrket budsjettene til Nasjonalbiblioteket med et omfang på 70 årsverk. Det ble ikke langt noe føring for at våre medarbeidere skulle ha fortrinn, men det skulle være en mulighet som kunne skape dynamikk i arbeidsmarkedet i Mo i Rana. Det skjedde i mindre grad enn vi trodde. Vi hadde håpet flest mulig fikk seg jobb. 

- Hva tenker du om timingen for avviklingen, var det uheldig for de som mistet jobben?

- Det er vanskelig å si. Det er ikke en beslutning vi var involvert i, men som regjeringen og stortinget vedtok. På den ene siden var det noe som hadde vært på agendaen i mange år, så miljøet i Mo i Rana hadde levd i usikkerhet i ti år eller mer. Det er selvsagt uheldig at det kom en pandemi da kontoret ble avviklet, men hvorvidt det har påvirket mulighetene på arbeidsmarkedet for de som måtte slutte, vet jeg ikke, avslutter Norvik.

NRKs avvikling av lisenskontoret ble syv millioner kroner dyrere enn antatt