Netflix dubber norsk TV-drama til engelsk i Norden: - Unødvendig og galt

Reagerer på at den norske dramaserier legges ut med engelsk dubbing i Sverige og Danmark.


Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie og Dag Robert Jerijervi

Når nordmenn benker seg ned foran Netflix og setter på den svenske dramaserien «Kalifat», og når svensker setter på den norske dramaserien «Ragnarok», risikerer de å få servert titlene med engelsk tale. Det får generalsekretær Espen Stedje i Foreningen Norden til å reagere. 

 - Vi synes det er unødvendig og galt å gjøre det på denne måten, og jeg forstår ikke hvorfor Netflix velger å gjøre ting slik. Vi i Foreningen Norden ser på skandinavisk som ett språk med et mangfold av dialekter som vi fint forstår, sier Stedje og forklarer videre:

- Skandinavisk språkforståelse har også stor verdi fordi det gir tilgang til et felles studie- og arbeidsmarked i Norden. 

Foreningen Norden beskriver seg selv som en partipolitisk uavhengig forening som jobber for å styrke det nordiske fellesskapet.

Les også: NRK er landets sterkeste merkevare – TV 2 har stupt på lista

Vi mener derfor det er fordummende og uheldig å dubbe mellom de skandinaviske språkene.  Espen Stedje, Foreningen Norden

- Som å dubbe trøndersk til engelsk for seere på Østlandet

Ifølge Stedje har flere av deres medlemmer har reagert på at «Ragnarok» er lagt ut med engelsk dubbing i Sverige og Danmark. Stedje mener det nesten blir som å dubbe trøndersk til engelsk for seere på Østlandet, og tror dubbingen mellom skandinaviske språk skaper distanse mellom de nordiske landene. 

- Det får språket i nabolandene til å fremstå som fremmed og annerledes og fører til at vi i Norge ikke får hørt dansk og svensk, selv om det er en naturlig del av vårt språkfellesskap. Vi mener derfor det er fordummende og uheldig å dubbe mellom de skandinaviske språkene. 

Stedje sier at det hvert år dukker opp diskusjoner mellom dem og NRK Super, ettersom NRK ofte dubber svenske og danske barneprogrammer til norsk. 

- Dette gjør de selv om NRK har et nordisk mandat i sin plakat om å bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, kultur og språk. Regjeringen har også en ambisjon om å begrense dubbingen av skandinavisk tale. Det er vanskeligere med private aktører som kan gjøre som de vil. Disse burde ha et mer bevisst forhold til hva dubbing medfører.

- For språkøret er dette dårlig nytt

TV-anmelder Reidar Spigseth i Dagsavisen tror Netflix kun er opptatt av én ting; å gjøre seriene de har laget eller kjøpt tilgjengelig for et størst mulig publikum.

- Å styrke språkforståelse og drive språkrøkt over skandinaviske landegrenser er heller ikke Netflix sin oppgave. Dette handler om å gjøre innhold så lett tilgjengelig for et så stort publikum som mulig – sett fra amerikansk ståsted. Språk som norsk, svensk og dansk er bare uforståelige lyder for et selskap som Netflix, det er tydelig også når selskapet byr på serier som inkluderer «norske» karakterer, sier Spigseth.

Han viser til det som skulle forestille norske nybyggere i den amerikanske westernserien «Godless.» 

- De dukket opp flere ganger, og snakket så eiendommelig «norsk», at det hørtes ut som en slags tungetale. Disse scenene var komiske for en norsk seer. 

Spigseth minner også om at dubbing er vanlig praksis i mange land Netflix opererer i.

- I store deler av verden er tradisjonen at man dubber serier, framfor å oppleve dem på originalspråk og måtte lese undertekster i tillegg. Undertekster er om ikke upopulært, så i hvert fall veldig uvant for svært mange.  I mange land er dubbing standard, og dubbingskuespillere kan bli store stjerner fordi de har gitt stemme til alt en bestemt og berømt amerikansk skuespiller er med i.

- Ifølge Netflix har brukerne deres økt konsumet av innhold fra andre land med over ti prosent det siste året. Kan dubbingen føre med seg noe positivt? 

- Dubbingen er positiv for Netflix selv, og bare Netflix, i betydningen at den fører til økte seertall. For språkøret er dette dårlig nytt. Dramaserier er og blir best på originalspråk.

Det har ikke lykkes Kampanje å få et intervju med Netflix, men vi har fått tilsendt følgende uttalelse fra en talsperson i Netflix fra deres norske pressekontakt.

- Vi jobber alltid for å sikre at kundene våre har tilgang til et bredt utvalg historier på Netflix, på tvers av språk. Folk er grunnleggende nysgjerrige på andre kulturer og fascineres av historier fra hele verden. Og dubbing gjør at flere kan oppdage og nyte disse historiene.

Netflix dubber norsk TV-drama til engelsk i Norden: - Unødvendig og galt