Her er de «hemmelige» PR-nettverkene

Stive priser, hemmelighold og høy festfaktor. Slik kommer man på innsiden.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Denne sommerdagen skal deler av det som så fint går under navnet «Christiania PR laug» møtes til sommerlunsj på den asiatiske restauranten Nodee på Majorstua i Oslo. «Lauget» er en samling nåværende og tidligere kommunikasjonsdirektører i private bedrifter av en viss størrelse, forteller en av primus motorene Solfrid Flateby, som til daglig jobber som direktør for organisasjon og kommunikasjon for Bavaria Nordic.

- Christiania PR-laug er det litt ordentlige navnet. Det litt uoffisielle navnet har vært «Schmirnoff PR», ler Flateby.

- Det navnet stammer fra tiden da jeg jobbet hos brennevinimportøren Diageo og begrepet «Det er helt Schmirnoff» ble fremmet i et dårlig markedsføringsforslag, ler daglig leder i byrået Rud Pedersen, Kristian Hvilen.

- Vi lo så vi grein av dette, og begynte å bruke navnet på nettverket, sier Flateby.

Nå har nettverket eksistert i 7-8 år med stort sett den samme grunnstammen av medlemmer.

Det hele startet da Flateby og hennes tidligere kollega Stein Rømmerud (nå administrerende direktør for Coca-Cola) begynte å snakke om de mange nettverkene som henvendte seg til dem for å få dem som medlemmer. De to hadde holdt kontakten selv om Flateby hadde startet i ny jobb som kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen.

- Stein spurte meg om jeg hadde fått mange tilbud fra kommunikasjonsdirektør-nettverkene. På et tidspunkt rant det inn. Det kostet mellom 25.000 og 50.000 kroner per år og vi var enige om at det kanskje ikke var så interessant for oss, sier hun.

Var usikre på nettverkene
For det skulle vise seg vanskelig å få bekreftet hvilke andre kommunikasjonsdirektører som var med i de ulike nettverkene og da syntes de at det ble dyrt, for hemmelig og lite transparent. 

- Noen av nettverkene kan sikkert være nyttige å være med på, men vi var usikre på hva slags nivå folk var på, hvor mange som var med, og om det var tema som passet oss. Det som er viktig for et nettverk er blant annet hvilke bransjer som samles og hva motivasjonen er. Hvis motivasjonen for et nettverk er å tjene penger, er det ikke så interessant, sier hun.

Og når man ikke vet hvem som er med i nettverkene, ble det vanskelig å vite om de som var med, «matchet» henne.

- For flere av oss er det viktig å ha folk i nettverket som er «på samme nivå» hva gjelder både muligheter og utfordringer. Det å bruke tid i nettverk med for eksempel juniorer fra selskap som aldri er medieprofilert eller har svært få ansatte, blir mindre interessant. Jeg selv har vært mentor i flere år for å dele kompetanse, men foretrekker nettverk med folk jeg opplever som «likesinnede», sier hun til Kampanje.

Flateby og Rømmerud startet derfor sitt eget nettverk og la en slagplan for hvordan de skulle få hentet inn gode folk.

- Vi hadde to kriterier som de vi inviterer som medlemmer i gruppa, måtte oppfylle; for det første måtte de ha en stilling på samme nivå som oss; kommunikasjonsdirektør som rapporterer til toppleder i et selskap med anstendig størrelse, og for det andre må de være skikkelig gledelige folk – de må kunne levere både på fag og fest, for å si det litt tøysete. Men vi tror på å gå ut og diskutere fag over et par bajere av og til også, hehe, sier Flateby.

De to medlemmene Christine Korme og Hilde Wibe sier til Kampanje at heller ikke de var fristet til å bli med i noen av de andre nettverkene.

- Noen av nettverkene kan sikkert være nyttige å være med på, men vi har alle vært usikre på hva slags nivå folk er på, hvor mange som er med, og om det var tema som passet oss. Det som er viktig for et nettverk er blant annet hvilke bransjer som samles og hva motivasjonen er. Hvis motivasjonen for et nettverk er å tjene penger, er det ikke så interessant, sier Christine Korme.

Hilde Wibe supplerer:

- Jeg hadde kjempelyst til å være med etter å ha truffet nettverket under en kommunikasjonskonferanse i Brüssel. Synes det var topp å bli spurt. Når ulike nettverk har tatt kontakt med meg, så får jeg aldri vite navn på hvem som er med. Jeg kjenner vel heller nærmest ingen som er med i betalende nettverk. I vårt nettverk er det jo ikke tvil om motivasjonen, da alt er helt gratis, smiler Hilde Wibe.

Setter konfidensialiteten høyt
I dag er det totalt åtte «medlemmer» i Christiania PR-laug; i tillegg til Flateby og Rømmerud er det Torbjørn Steen (kommunikasjonsdirektør for Statkraft), Thomas Midteide (konserndirektør kommunikasjon i DNB), Kristian Hvilen, Christine Korme (direktør for digitalisering og fornying i Abelia), Hilde Widerøe Wibe (direktør for næringspolitikk i Abelia) og Richard Kongsteigen (kommunikasjonsdirektør for ISS)

- Vi fant noen folk som vi syntes var superdyktige og gledelige. Men de måtte forplikte seg. Alle disse travle menneskene har i disse årene valgt å ta seg tid, sier hun.

Til sommerlunsjen skulle blant annet DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide delta, men fordi banken har vært oppe i en liten mediestorm den siste tiden blant annet for arbeidsvilkårene til Vipps-medarbeidere, melder Midteide forfall helt på tampen.

Nettverket innførte noen «regler» etter hvert; hvis folk begynte i byrå, skulle de ut. Men ettersom flere har gått inn i lederstillinger og ikke lenger står i kommunikasjonsstillinger, og Hvilen faktisk har gått til byråbransjen, har nettverket de siste to årene gått over til å bli et nettverk av flinke, bra folk, forteller Flateby.

- Fra starten av var det viktig for oss å kunne diskutere byråer, ikke ha folk i nettverket som skulle selge seg inn hos andre medlemmer osv. Det ville fort blitt ugreit. Nå når vi har møttes i mange år, og flere er over i andre stillinger og fagområder, har vi allikevel valgt å fortsette. For oss betyr god kjemi, kjennskap til hverandre, gode faglige diskusjoner og utvikling over tid vist seg å bety vel så mye som stillingstittel og arbeidssted, sier Flateby.

Bare én gang har de måttet kaste ut et medlem. Men det var ikke fordi vedkommende startet å jobbe i byrå.

- Vi har jo konfidensialitet i gruppa. Det var det en som ikke overholdt, og vedkommende måtte derfor forlate gruppa, bekrefter Korme og Wibe.

Det å bruke tid i nettverk med juniorer fra selskap som aldri er medieprofilert eller har svært få ansatte, blir mindre interessant Solfrid Flateby

- Forstår hva vi snakker om
Temaene for møtene varierer, men når åtter-gjengen møtes sånn cirka hver sjette uke, forteller Flateby at de ofte har hatt eksterne foredragsholdere, men også diskutert løpende problemstillinger og situasjoner de kommer opp i som kommunikasjonsdirektører. Medlemmene bytter på å avholde møtene på sine respektive arbeidsplasser. De har også avholdt fagsamlinger i inn- og utland, og har også sosiale samlinger med middag og fest to ganger i året.

- Jeg tror vi kan stille litt annerledes spørsmål til hverandre enn andre som ikke har samme erfaringsbakgrunn som oss. Hvis en av oss for eksempel er skikkelig slitne og har stått til knes i møkk over lengre tid, er det få som forstår hva det faktisk krever. Ofte er den aller beste jobben man gjør den som ikke synes i media til eksempel.  Disse folka forstår meget godt hva man snakker om. Og da er det godt å møte likesinnede, sier Flateby.

- Dette er ikke hemmelig
Det som kan se ut til å være det største nettverket for kommunikasjonsfolk, er organisert gjennom selskapet EGN (Executives’ Global Network). Til Kampanje forteller sjef for EGN Norge, Haakon Gellein at de har fire nettverksgrupper for kommunikasjonsfolk og tre for markedsfolk i Norge. Hver på rundt 20 personer.

- Hele basisen for vår forretningsmodell er ene og alene knyttet til at folk ønsker faglig sparring. Både på kommunikasjonsfaglige utfordringer og på rollen som kommunikasjonsdirektør. Når vi skaper en gruppe, er det basert på fire kriterier, som skal sikre at alle deltakere treffer noen gode sparringspartnere, sier Gellein til Kampanje.

De fire kriteriene varierer ettersom hva som er fokus for de ulike gruppene. Det er blant annet én gruppe for kommunikasjonsdirektører som jobber i internasjonale bedrifter og én for kommunikasjonsdirektører i det offentlige.

Han avviser at det er noe hemmelighetsskremmeri knyttet til hvem som er deltakere i nettverkene. På hjemmesidene til EGN står det listet opp hvilke bedrifter som er representert i grupper.

- Vi er ikke hemmelige – nei, nei, nei. Navn på bedriftene hvor kommunikasjonstoppene er deltakere hos oss, ligger ute på internett, det er en enkel jobb å finne navnene, sier han.

For å bli med i en av gruppene må man anbefales av en annen deltaker.

- Ja, nye medlemmer må anbefales. Deltagere til våre nettverk rekrutteres enten via anbefalinger eller ved at vi kontakter interessante og relevante profiler med tilbud om deltagelse. Man må ikke nødvendigvis kjenne en deltager, forteller han

- Hvem kan bli medlemmer?

- Det er viktig å presisere at det er snakk om deltakere, ikke medlemmer. Det er en viktig distinksjon, fordi du skal både dele og motta. Du kan bli deltaker hos oss hvis du tilfredsstiller kriteriene.

Blant kriteriene praktiseres det at det ikke er mulighet for kommunikasjonstopper fra konkurrerende selskaper til eksisterende deltakere, inn i nettverksgruppene.

- Da slutter de å dele. Derfor har vi en klausul på at det ikke være skal ikke konkurrenter i samme gruppe og det skal heller ikke være leverandører. Dette skal være byråfrie arenaer.

Kostnaden ved å delta i en slik EGN-gruppe, varierer mellom rundt 19.000 kroner og 27.000 kroner, opplyser Gellein.

- Hvorfor koster det penger?

- Blant annet fordi våre gruppeledere er fagmenn, og vi trener dem til å fasilitere gode samlinger, sier han.

I de fire nettverksgruppene for kommunikasjonsfolk som EGN har i dag, er det følgende gruppeledere; Cecilie Staude, Tom Bratlie, Toralf Granrød og Morten Woldsdal. På listen over deltakende bedrifter står store bedrifter som Schibsted, ABB, Elkem; DNV, Røde Kors, Norsk Tipping, If, Circle K og NSB. For å nevne noen. 

Det er fem år siden EGN etablerte seg i det norske markedet, og i dag består EGNs nettverk i Norge av totalt 1100 personer.

- Ingen grunn til at slike nettverk skal være lukkede
Leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus forteller at deres medlemmer jevnlig kontakter foreningen fordi de har blitt kontaktet av nettverk.

- Vi kontaktes jevnlig av ledere innenfor kommunikasjonsfaget - som igjen er kontaktet av ulike nettverk, til dels aggressivt. De har fått tilbud om å være med i en eksklusiv gjeng, men ikke alltid er ting ryddig i forhold til opplegg og kostnader. Våre medlemmer har reagert på henvendelsene og har ytret et ønske om at vi skulle ha et slikt nettverk, forteller Manus.

- Betyr det at dere vurderer å starte noen slike faglige nettverk selv?

- Ikke lukkede nettverk i alle fall, men vi vurderer å tilrettelegge for nettverksmøter innenfor noen medlemssegmenter. Vi har vurdert det også før disse nye nettverkene kom. Mye av aktiviteten vi gjør handler jo allerede om at folk skal knytte nye kontakter, men i et langt mer uformelt format.

Manus bekrefter at også hun har blitt kontaktet av nettverk som ønsker at hun skal delta.

- Jeg har selv nylig blitt kontaktet av nettverket Leith Society og blitt invitert inn på en samtale for å se om det er interessant for meg. Men jeg har ingen planer om å gå på et slikt møte.

- Representerer slike nettverk et problem?

- Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et problem. Men jeg ser ingen grunn til at slike fora skal være hemmelige. Det er selvsagt helt ok å være med i et nettverk og jeg ser absolutt nytten. Jeg forstår at det må være en konfidensialitet i en gruppe, men ser ikke at det må være hemmelig hvem som er med. Jeg er alltid mest mulig for åpenhet, sier hun.

Vi kontaktes jevnlig av ledere innenfor kommunikasjonsfaget som er kontaktet av ulike nettverk, til dels aggressivt Therese Manus

Facebook-foredrag: Bilde fra en samling i Scenario i februar i år. Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide fra DNB holder foredrag om Facebook at work.

Så mye koster medlemskapet
Er annet nettverk som samler norske kommunikasjonstopper, er Scenario. Dette nettverket har eksistert i 15 år og blant dem som var med på å starte dette, er Aase Seglem Larsen, Hilde Glad og Berly Lund Grønning. Sistnevnte ønsker ikke å ta noe ære for unnfangelsen, men forteller at hun var «fødselshjelper».

Aase Seglem Larsen er i dag administrator av nettverket, og hun forteller at det koster medlemmer 26.000 kroner i året å være med.

- Fagforumet Scenario har eksistert i snart 15 år og er godt etablert. Det består av norske virksomheter, offentlige og private. Vi tilbyr seks faglige samlinger i løpet av året, og det er ikke hemmelig, understreker Seglem Larsen overfor Kampanje.

Hun opplyser at nettverket består av rundt 35 medlemmer, alle fra store bedrifter. Og forteller at motivasjonen for 15 år siden var å starte et fagforum for personer med øverste ansvar for kommunikasjon. I motsetning til nettverk som EGN, er ikke Scenario like streng på at medlemmer fra konkurrerende bedrifter er med.

- Vi har ikke vært så strenge på det med konkurrenter. I dette forumet har det bare vokst seg til å bli sånn. I løpet av disse 15 årene har det jo blitt en helt annen delingskultur blant annet på sosiale medier. I nettverket deler man ting som går på fag og kommunikasjon. Dette er folk som står i de samme problemstillingene og de diskuterer åpent og fritt.

- Hvordan blir man medlem?

- Vi har faktisk et rådgivende utvalg der det til enhver tid sitter seks medlemmer fra gruppen Hvis noen slutter, diskuterer disse hvem man ønsker å ha med og hvem som vil passe inn, forteller hun. Men akkurat nå er det fullt så de tar ikke inn nye medlemmer.

På hjemmesiden til Scenario står følgende beskrevet om gruppen:

«Scenario er forbeholdt sentrale og toneangivende informasjonsledere på toppnivå innen informasjonsfaget. Våre deltagere er engasjert i og innehar en betydelig rolle i sin bedrifts organisasjonsliv.»

Kampanje har fått deltakerlisten til Scenario og her er kommunikasjonsdirektører fra følgende bedrifter; ArcusGruppen, Avinor, Berg-Hansen, Deloitte, DNB, Eika Gruppen, Entra, Evry, Ey, Finans Norge, Gjensidige, Haflsund, Handelsbanken, Konkurransetilsynet, Lindorff, Nordea, NorgesGruppen, Norsk Hydro, Norwegian, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Ordførerens Kontor, Orkla, Plan Norge, Siemens, Skanska, Statistisk Sentralbyrå, Statkraft, Statoil, Storebrand, Stortinget, Telenor, Utenriksdepartementet, Veidekke og Yara. Blant navnene på listen er Per Bjørkum, Janne Log, Bente Engesland, Siv Meisingseth, Herborg Bryn, Cecilie Ditlev-Simonsen, Lars Sæthre og Grete Ingeborg Nykkelmo.

I tillegg finnes det ulike nettverk blant annet for ansatte i det offentlige og også for ulike sektorer, blant annet i regi av selskapet Samuelsen. Samuelsen har tre nettverk; ett helsepolitisk nettverk, som ledes av tidligere Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd, ett nettverk for politisk kommunikasjon, som ledes av Beate Nossum, og ett utdanningspolitisk nettverk, der nettverksleder er tidligere statssekretær, nå høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo, Kjetil Raknes. Å være deltaker i disse nettverkene oppgis å koste mellom 12.000- 15.000 kroner i året.

Alle medlemmene i de ulike gruppene oppgis på nettverkets hjemmeside.

Her er de «hemmelige» PR-nettverkene