Fort glemt på papir

Kjøkkenprodusenten HTHs printannonse ble godt likt, men fort glemt. Se resultatet fra reklamebørsen.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman

Av de fem printannonsene som er målt i denne reklamebørsen, er én av dem en annonse fra den danske kjøkkenprodusenten HTH.

Tallene viser at kun sju prosent av de spurte, kan huske å ha sett HTH-annonsen etter å ha blitt forevist denne (hjulpet reklameoppmerksomhet). Hele 87 prosent svarer at de ikke kan huske å ha sett annonsen.

Men kjøkkenprodusenten kan være atskillig mer fornøyd med at utvalget faktisk liker annonsen. På spørsmålet «Hvor godt eller dårlig likte du denne annonsen for HTH Kjøkken», svarer 82 prosent at de liker annonsen ganske godt, godt eller svært godt. Dette er noe bedre enn gjennomsnittet på 76 prosent for de fem målte kampanjene. Kun tre prosent oppgir at de liker annonsen dårlig og fem prosent liker den ganske dårlig.

Marketingdirektør Carl Kristian Birk i HTH forteller at de jevnlig får målinger som viser hvordan markedsføringen oppfattes i målgruppene.

- Når vi analyserer tall fra Carat og Ipsos, ser det fornuftig ut. Vi måler hvordan konsumenten oppfatter vår markedsføring og vi prøver å sette dette i sammenheng til trafikk i butikk, sier Birk.

- Markedsføringen er nerven
De opplever at interessen for kjøkken er særdeles høy blant nordiske forbrukere, men likevel tilpasser de annonsene til de enkelte markedene.

- Det er noen forskjeller i de nordiske markedene, men det er også mange felles trekk. Vi prøver å understreke en «look og feel» for HTH som går igjen i all markedsføring. Det er ikke dramatiske forskjeller, men det kan for eksempel dramatiseres på ulike måter.

- Markedsføringen er nerven
De opplever at interessen for kjøkken er særdeles høy blant nordiske forbrukere, men likevel tilpasser de annonsene til de enkelte markedene.

- Det er noen forskjeller i de nordiske markedene, men det er også mange felles trekk. Vi prøver å understreke en «look og feel» for HTH som går igjen i all markedsføring. Det er ikke dramatiske forskjeller, men det kan for eksempel dramatiseres på ulike måter.

Av reklamebyråforbindelse bruker HTH det prisvinnende, danske byrået Ko & Co. HTH synes det er tryggest å ha en kreativ samarbeidspartner å sparre med når det skal bestemmes hvordan merkevaren HTH best kan utvikle seg i betalte kanaler.

- Kunde & Co hjelper oss med å lage de kreative utspillene og kommer med forslag til hvordan HTH skal eksponeres. Markedsføringen er brandets nerve og Kunde & Co jobber i tett samarbeid med Carat, sier Birk.

På mediebyråsiden er det internasjonale Carat som har avtale med HTH, men de lokale avdelingene av Carat plasserer annonsene i de enkelte markedene.

Birk vil ikke avsløre hvor stor totalsummen for HTH er i forhold til markedsføring og annonsering, men bruttotall Kampanje har hentet inn fra Nielsen Media Research, viser at HTH Kjøkkenforum plasserte annonser i norske medier for rundt 24 millioner kroner i løpet av 2013. Tallene er før rabatter og omfatter ikke digital annonsering. Her skiller tv og avis ut som de viktigste kanalene.

- Generelt for HTH har det skjedd en tydelig forskyvning fra tradisjonelle medier til den digitale plattform de siste to årene. Den digitale og virtuelle kommunikasjonen til HTH blir stadig viktigere. Nylig har vi lansert nye nettsider i Danmark og Norge og snart følger Sverige og Finland etter, sier han.

- I denne børsen er det jo printannonser som er målt. Hvordan tenker dere rundt fremtiden til print?

- Det vi kaller tradisjonell printreklame har jo en viss rolle å spille. Vi i HTH tenker vel at vi skal ha en transparent plattformstrategi.  Vi må utnytte print der vi ser at det bygger preferanse og brandet. Personlig tror jeg vel at print får en mindre rolle fremover. Her i Skandinavia er vi jo langt fremme digitalt.

Personlig tror jeg vel at print får en mindre rolle fremover. Her i Skandinavia er vi jo langt fremme digitalt Carl Kristian Birk

: Fakta

  • KANAL: Print
  • ANNONSØR: HTH
  • REKLAMEBYRÅ: Kunde & Co (dansk)
  • MEDIEBYRÅ: Carat – i de ulike land
  • - Hva blir den største endringen i mediemiksen deres i år? - På det skandinaviske markedet har HTH brukt vesentlig mer penger på den digitale kommunikasjonsplattformen enn før. Vi har blant annet satset mye på nye hjemmesider. For oss blir kommunikasjon i det digitale universet blir viktigere og viktigere, avslutter Birk.
  • Reklamebørsen er levert av Penetrace og Omnicom Media Group. Feltarbeidet er utført av Ipsos MMI. Feltperiode: Mai 2014. Antall respondenter:582. Ti ganger i året velger vi de fem største kampanjene i ett av følgende medier: tv, radio, internett, print og utendørs.  En kampanje kan kun måles én gang.

Fort glemt på papir