Regjeringen frister eventmarkedet med gigantavtale - verdien har økt med over 100 millioner kroner

- Kan bidra til mindre mangfold, mener leder i Sponsor- og eventforeningen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Fellesferien og høysesongen for en rekke arrangementer og festivaler er godt i gang, og nå ønsker også regjeringen å bidra med sitt når de lyser ut en ny stor avtale for eventmarkedet i Norge. På vegne av staten har Departementet for service og sikkerhet (DSS) lyst ut en avtale for eventbyråtjenester med en øvre verdiramme på hele 200 millioner kroner, som skal gi alle de statlige departementene og statsministerens kontor, støtte til fysiske, digitale og hybride møter, arrangementer og konferanser både i inn- og utland. 

I anbudsdokumentene har staten anslått at de vil bruke mellom 100 til 150 millioner kroner over fire år, og den erstatter en langt mindre en, som DSS signerte med eventbyråene Medvind og Gyro i 2022. 

- Etter hvert som flere departementer har tatt i bruk avtalen, er det behov for en høyere økonomisk ramme. Dette er grunnen til at rammeavtalen nå kunngjøres på nytt. Den nye rammeavtalen vil på lik linje som den tidligere inneholde konsulenttjenester knyttet til å planlegge, organisere og gjennomføre nasjonale og internasjonale konferanser, opplyser Liv Nodeland, seniorrådgiver i DSS, til Kampanje. 

Avtalen Medvind og Gyro satt på fra 2022 til 2024 hadde en øvre verdiramme på maksimalt 30 millioner kroner. Det vil si at rammen på den nye avtalen økes med nærmere 600 prosent, og Nodeland forklarer hoppet med at man «hadde lite erfaringsgrunnlag» da de lyste ut event-avtalen i 2022.

- Det var første gang DSS gjennomførte en felles rammeavtale om kjøp av eventbyråtjenester på vegne av departementsfellesskapet. Erfaringen to år senere viser at etter hvert som flere departement og andre virksomheter ønsker å ta del i avtalen, så øker forbruket. På grunn av forrige kontrakts øvre verdi var det ikke mulig å utløse opsjon for å forlenge kontraktene. Dette er årsaken til at kontrakten nå blir lyst ut på nytt med en høyere ramme. 

Har gjennomført 24 arrangementer

I utlysningen skriver DSS at de tar sikte på å inngå en parallell rammeavtale med to leverandører, slik som i dagens avtale med Medvind og Gyro. Avtalen løper over to år med mulighet for to års forlengelse. 

Så å si alle de statlige departemntene er dekket av den nye avtalen eller har opsjon til å benytte seg av den under avtaleperioden. Det gjelder også Regjeringsadvokaten og 22. juli-senteret, og alt av statens behov for konferanser skal dekkes, inkludert pressekonferanser, kulturarrangemeneter, seminarer, markeringer og møter.

I anbudet opplyses det også at det har blitt gjennomført 23 fysiske arrangementer og én hybrid konferanse i løpet av de siste to årene. Antall deltakere har variert fra 15 og helt opp til 2500 deltakere.

Frykter mangfoldet utvannes:

Leder for Sponsor- og eventforeningen, Bodil Sveen Berggren, synes det er positivt at staten ønsker å knytte seg til event-kompetanse, men hun er redd den nye avtalen vil erstatte mindre, individuelle avtaler der mindre byråer kunne bistått.

Frykter mindre mangfold

Leder for event- og sponsorforeningen, Bodil Sveen Berggren, sier det er postitivt at staten lyser ut en stor avtale.

- Men som interesse- og bransjeorganisasjon for hele eventbransjen skulle vi gjerne sett at departementene fortsatt hadde separate avtaler. Dette hadde sørger for større mangfold både geografisk og i forhold til størrelse på tilbyderne, sier hun til Kampanje.

I utlysningen heter det at DSS er på jakt etter to byråer til å betjene avtalen. Kampanje har forespurt DSS om de ulike departemente hadde egne avtaler tidligere, men det har ikke DSS oversikt over. 

- Det er altså ikke udelt positivt at regjeringen lyser ut en så stor avtale. Det kan gå på bekostning av at departementene tidligere eventuelt har hatt egne, mindre avtaler. Vi som forening mener at man her kunne vurdert å gi flere muligheten ved å dele avtalen opp i flere deler, fortsetter Berggren.

I dag består eventmarkedet i Norge av noen store konstellasjoner og flere små byråer. De to største event-konsernene er det finskeeide Liwlig og norske DSD, som eier en rekke byråer som Kite, Z Event og Fyrverk.

- Tror du vi vil se de to grupperingene kjempe om denne avtalen med tanke på størrelsen?

- Jeg tror både Liwlig og DSD står sterkt i en slik konkurranse, da de består av flere byråer med spisskompetanse på et bredt fagfelt. Det finnes imidlertid både andre sterke eventkonstellasjoner og eventbyråer som i stor grad har spesialisert seg på leveranser til staten og det offentlige. Som forening er vi opptatt av mangfoldet i bransjen, og at innkjøpsmakt ikke har negative konsekvenser for bredden i tilbudet landet rundt.

Regjeringen frister eventmarkedet med gigantavtale - verdien har økt med over 100 millioner kroner