Kraftig underskudd for Designit - har kuttet ti stillinger

- Hele markedet i tech-sektoren strupet seg, rett og slett, sier nordisk sjef i Designit.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Designit Oslo opererer med et avvikende regnskapsår og byrået er derfor tidlig ute med tallene for 2023. De viser en dramatisk nedgang i omsetningen på nesten 20 millioner kroner og et underskudd på 23,6 millioner kroner før skatt. Regnskapsåret startet 1. april i fjor og ble avsluttet 31. mars i år.

- Det er alltid interessant å være en del av et stort konsernstruktur. Tallene reflekterer ikke alltid realiteten på bakken, sier nordisk sjef Niklas Mortensen til Kampanje.

Likevel er det ingen tvil om at det har vært et utfordrende år for byrået. Det skyldes ifølge Mortensen både omfattende endringer i konsernstrukturen og et strammere marked. 

- Vi ser en generell nedgang i volum i kundeporteføljen på tvers av markeder og sektorer, og så har det vært en omfattende investering i den nye nordiske organisasjonen jeg er satt til å lede. Oslo-kontoret er det som må bære mesteparten av dette. Det vil vedvare godt inn i 2023 og det som er vårt finansielle regnskapsår 2024, sier han.

Niklas Mortensen tok over som nordisk sjef i Designit i fjor høst. Før det var han norsk sjef i byrået.

Mistet stor tech-kunde

Designit Oslo er eid av det indiske IT-selskapet Wipro. Det siste året skal byrået ha vært gjenstand for «omfattende endringer» i konsernstrukturen og fremover skal de ulike kontorene jobbe tettere med morselskapet. Forretningsmodellen skal endres fra å være mer prosjektfokusert til å bli mer programfokusert.

- Hva betyr det?

- Vi har vært en samling internasjonalt med individuelle kontorer som har hatt og underholdt vår egen lokale kundeportefølje. Nå er det et stort fokus på å jobbe synergibasert på tvers av Designit-kontorene internasjonalt, men spesielt også Wipro.

På toppen av det hele mistet Designit Oslo også en av sine største kunder i fjor, men Mortensen vil ikke si hvem det er snakk om.

- Hele markedet i tech-sektoren strupet seg, rett og slett. De så sin børsverdi falle betraktelig. Vekstselskaper som slutter å vokse topplinjen skal vokse bunnlinjen. Som konsulenter ryker man fort ut, sier Mortensen.

Designit Oslo har per 31. mars en negativ egenkapital på 10,8 millioner kroner. For å sikre videre drift har morselskapet gitt byrået et lån på 11,2 millioner kroner.

- Dessverre en refleksjon av markedet

Det tunge underskuddet har allerede resultert i en nedbemanning på ti årsverk.

- Vi tok grep på slutten av vårt forrige finansielle regnskapsår. Det er dessverre en refleksjon av markedet som hele bransjen har gått gjennom, sier Mortensen.

- Som leder er det utfordrende å håndtere prosesser som i stor grad er forårsaket av eksterne faktorer, spesielt når det påvirker kollegaer man respekterer personlig og profesjonelt, fortsetter han.

Designit Oslo teller 54 ansatte etter nedbemanningen. Det har ikke vært gjennomført tilsvarende prosesser i Stockholm eller København, forteller Mortensen.

- Foreligger det planer om ytterligere nedbemanning?

- Nei, foreløpig håper vi at vi har tatt de grepene som er nødvendige å ta.

Designit-sjefen mener det er viktig at byrået er godt posisjonert for å dra fordel av oppgangen når den kommer.

- Ser du noen tegn til bedring i markedet?

- Vi ser at USA-kontorene våre begynner å lysne betraktelig. Det vi har opplevd tidligere er at det gjerne tar tre til seks måneder fra det begynner å lysne i USA til det skyller inn over Europa. Vi håper det er tilfelle nå også.

Her kan du se alle regnskapstallene til Designit Oslo for regnskapsåret 2023. Alle tall i MNOK.

Designit Oslo 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 47,4 66,5 - 28,7
Driftsresultat - 23,2 1,7 -
Resultat før skatt - 23,6 0,9 -

Designit Oslo opererer med et avvikende regnskapsår fra 1. april 2022 til 31. mars 2023.

Kraftig underskudd for Designit - har kuttet ti stillinger