Ny Red-sjef med resultatrekord: - En enorm innsats fra de ansatte

Men omsetningen falt etter at en rekke kunder satte bremsene på i møte med pandemien.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Mediebyrået Red Dentsu X opplevde en omsetningsnedgang på åtte prosent i fjor, og endte året med topplinje på 868,7 millioner kroner. Det er bedre enn markedet som helhet, som ifølge Mediebyråforeningens tall falt med nesten 12 prosent i 2020.

Samtidig økte driftsresultatet med nesten 13 prosent til 24,4 millioner kroner, og resultat før skatt økte med drøye ti prosent til 24,8 millioner kroner.

Det er resultatrekord for mediebyrået som er en del av Dentsu-konsernet.

- Dette skyldes fremfor alt en enorm innsats fra alle våre fantastiske medarbeidere i alle ledd i selskapet. De har tatt på seg nytt og utvidet ansvar, hatt en imponerende faglig utvikling og en stor nysgjerrighet på nye områder. Dette har bidratt til at vi fortsatt har kunnet levere sterke resultater for våre kunder, til tross for en stor grad av uforutsigbarhet og til dels betydelig reduserte investeringsrammer til rådighet, sier byråsjef Christian Espeseth.

Han er mangeårig Red-partner og var tidligere leder for søsterbyrået Red Storyline før han tok over sjefsjobben etter Maria Aas-Eng i første halvdel av 2020. Noe av det første den nye Red-sjefen måtte bryne seg på, var koronapandemien. Han innrømmer at de var svært urolige for hvilke konsekvenser pandemien ville få på kort og lang sikt, men «en enorm laginnsats» har bidratt til nye kundeoppdrag og økt bredde i eksisterende oppdrag, forteller han.

- Våre kollegaers fleksibilitet, evne til å finne løsninger på enhver utfordring, og hele tiden lete etter nye muligheter for å skape resultater for kundene våre, har vært veldig imponerende, og alle i Red Dentsu X har bidratt til at vi har kommet styrket ut av et turbulent år, sier Espeseth.

Kan tjene gode penger på resultatrekord

Han er også imponert over hvordan de ansatte har klart omstillingen fra kontor til hjemmekontor. Red Dentsu X har blant annet avholdt faste kunnskapsmøter hver eneste uke gjennom pandemien, og Espeseth mener de har kommet seg gjennom krisen som et faglig sterkere miljø.

- Men, det er et stort «men». Det er et enormt savn etter det sosiale, og vi håper på sommerfest med herlige kollegaer etter sommerferien, om pandemien nå utvikler seg i riktig retning, sier han.

Da det japanske Dentsu-konsernet kjøpte Red-gruppen i 2018, inngikk daværende Red-partnerne Nils Røang, Magnus Strømnes Bøe, Christian Espeseth og Maria Aas-Eng en såkalt «earn out»-avtale med de nye eierne. Det er en prestasjonsbasert oppgjørsmodell over en gitt tidsperiode, der partnerne får mer for salget jo bedre byrået presterer i årene etter.

Les mer: Priser Red-gruppen til 200 millioner - partnerne fikk utbetalt rundt 100 millioner i kontanter

Espeseth vil ikke bekrefte disse opplysningene.

- Er det «earn out»-modellen fra salget til Dentsu som ledelsen leverer på nå? 

 - Som tidligere kommenterer vi ikke på salgsavtalen. Men ledelsen har fullt fokus på langsiktig sunn og forsvarlig drift uavhengig av ulike avtaler – akkurat slik som man har hatt hele veien. Vi forholder oss helt og holdent til en meget solid eier i Dentsu. En eier som har gitt oss og våre kunder økt tilgang på teknologi, innsikt og erfaring, sier Espeseth.  

- Omsetningen faller likevel åtte prosent. Hvilke kunder av dere er det som har tråkket hardest på bremsen? 

- Vi kommenterer ikke på enkeltkunders investeringer og utvikling. Vår jobb er å optimalisere våre kunders investeringer basert på de målsettingene og de rammene de til enhver tid har tilgjengelig. På generelt nivå kan vi kommentere at en rekke kunder i en periode gjorde reduksjoner i tradisjonelle medieinvesteringer, enten som konsekvens av utfordringer relatert til covid-19 eller som konsekvens av endrede prioriteringer i markedsinnsatsen på tvers av egne, kjøpte og fortjente kanaler.

Samtidig har etterspørselen etter strategi, innsikt, innhold søkemotoroptimalisering og konverteringsoptimalisering vært økende.

- Har kompensert for bortfallet av Ice

På tampen av året mistet Red Dentsu X mobiloperatøren Ice som kunde.

- Vi mistet dessverre Ice, som vi har hatt en veldig spennende reise med gjennom 13 år, etter en byråpitsj i høst. Vi har hatt et veldig godt og nært samarbeid med Ice, og ønsker dem alt godt også i fremtiden, sier Espeseth.

Les mer: Slår opp med Red etter nesten 15 år - vil doble markedsandelen med nytt byrå

På den andre siden har kunder som Byggmakker, Bluestep og Elvia kommet til.

- Samlet har vi mer enn kompensert for bortfallet av Ice. I tillegg til dette har vi vunnet flere nye kunder i første halvår i 2021 som vi er godt i gang med å løse utfordringer sammen med, og vi er stolte over å bli valgt som samarbeidspartner innenfor et stadig bredere produktspekter på tvers av alle tjenesteområder, og ikke minst martech, der vi ser en særlig økt etterspørsel.

I årsberetningen skriver styret at de forventer et kortsiktig fall av inntekter i 2021 som følge av koronapandemien, men så langt er det ingen grunn til bekymring, forsikrer Espeseth.

- Året har startet langt over forventning med nye kunder, økt bredde i oppgavene vi løser og ikke minst stor glede av ressursutnyttelse på tvers av Dentsu. Vi har jobbet iherdig med rekrutteringer for å levere på den økte kundebasen og forventer at vi skal holde omsetningstakten fra 2020 

I år har også selskapet fusjonert inn Red Performance, Red Tactic og Red Storyline i Red Dentsu X.

- Dette har vært et mål for oss lenge, vi har ønsket å samle alle fagområdene i ett felles selskap, Red Dentsu X. Dette gir oss økt fleksibilitet, sømløshet og et enda høyere nivå på den samlede leveransen på tvers av alle fagområder. Vi ser svært gode resultater av dette allerede, og vi forventer at dette skal styrke oss ytterligere fremover.

Red Dentsu XMister omsetning - styrker resultatet

Red Media 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 868,8 946,7 - 8
Driftsresultat 24,4 21,3 + 14,5
Resultat før skatt 24,8 22,5 + 10,2

Tall i millioner kroner.

Ny Red-sjef med resultatrekord: - En enorm innsats fra de ansatte