Lilyhammer-produsent får helt ny rolle i NFI - skal løfte frem mangfold og nye stemmer i bransjen

Anders Tangen og Randi Marie Tandle går inn som avdelingsdirektører i Norsk Filminstitutt.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Norsk Filminstitutt (NFI) gjør store endringer i sin organisasjonsstruktur i disse dager og oppretter to nye avdelinger, som et ledd i imprelemetering av ny strategi frem mot 2025. Inn portene kommer Randi Marie Tandle fra Skatteetaten og Lilyhammer-produsent Anders Tangen, som det siste året har undervist ved Westerdals.

De går inn i de nye direktørstillingene for digitalisering og drift og utvikling og publikum, som også er nyopprettede avdelinger.

- Jeg er veldig glad og stolt for at vi nå tiltrekker oss så sterke profiler som Randi Marie Tandle og Anders Tangen. Det er nå full fart med spennende prosjekter som nå kan settes i produksjon etter mye godt utviklingsarbeid under pandemien. Det ligger med andre ord an til å bli en veldig spennende periode fremover, og jeg er glad for å nå få en fulltallig ledergruppe på plass til å drive dette arbeidet etter sommeren, sier administrerende direktør i NFI, Kjersti Mo, til Kampanje. 

Hun forteller at de må tilpasse seg en situasjon som stadig preges av mer globalisering og digitalisering. Nå skal NFI forenkle og digitalisere prosessene sine, og utviklingsfasen for film, serier og spill skal styrkes

- Det gir mange nye muligheter, men også noen utfordringer. Gjennom en fremtidsstudie og et omfattende strategiarbeid har vi identifisert hvilken posisjon vi bør ha fremover, med ambisjon å skape mest og best mulig resultater for audiovisuell sektor, sier hun. 

- Hvilke utfordringer er det snakk om?

- Utfordringer med globalisering og digitalisering er at publikum nå velger blant alt tilgjengelig innhold i verden, og stiller dertil høye krav til kvalitet og relevans for dem. Dette fordrer at norsk innhold konkurrerer i verdensklasse for å velges av publikum, både på kino, på strømmetjenestene, og på spillkonsollene. Det er også en utfordring at de digitale forretningsmodellene er mindre gunstige for norske produsenter og skapere enn salg av kinobilletter.

- Lenge hatt lyst til å jobbe på «den andre siden»

Når Kampanje ringer Anders Tangen, er det en engasjert filmskaper som tar telefonen. Han har over 20 års erfaring bak seg i bransjen og har bragt frem store suksesser som Lilyhammer, Dag og Vikingane.

- Hvordan blir overgangen fra å produsere publikumsfavoritter til å bli NFI-direktør?

- Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe på «den andre siden». Norge er ikke et marked med nok folk til at kommersialisme kan rå uten statlig støtte, og NFI har derfor vært en viktig ryggrad og institusjon siden kulturpolitikken ble opprettet. Jeg har lyst på nye utfordringer, og det er viktig at noen av oss som har lykkes i bransjen, også tar vår del av felleskapet. Jeg tar med meg min erfaring inn i filminstituttet, som nå skal i en stor omveltning, sier han til Kampanje.

I fjor høst skrev Kampanje om en opptelling gjort av filmprodusent Khalid Maimouni, over Norsk Filminstitutt (NFI) sine tildelinger til dramaproduksjoner, inkludert spillefilmer i perioden 2013-2019. Opptellingen viste at kun 0,2 prosent av alle spillefilm-tildelinger har gått til flerkulturelle produsenter og regissører siste syv årene.

- Det er ikke bra nok, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja da Kampanje la frem tallene.

I sin rolle som direktør for utvikling og publikum, skal Tangen arbeide for mangfoldighet i bransjen, å få inn nye grupperinger og løfte frem både nye og eksisterende talenter. 

- Det er det jeg får hovedansvaret for ved siden av spill som er et viktig satsningsområde for NFI, samt lansering i Norge som ligger under publikum. Det er akkurat derfor jeg synes det er så spennende å ta den stillingen, fordi vi ser at det blir mer og mer «crossover» mellom formatene, som spill og filmer. Jeg tror det er viktigere enn noen gang at så mange andre kanaler har kommet etter og vil lage drama. Vi vet at NRK er store på drama, men nå kommer andre norske TV-kanaler i tillegg til strømmeaktørene. Det er utrolig viktig å hjelpe de kanalene, for kommersielle aktører i Norge har ikke ubegrenset med midler fordi markedet er begrenset. 

Tangen, som selv vet hvor krevende bransjehverdagen kan være etter å ha drevet sitt eget produksjonsselskap Viafilm fra Los Angeles og Oslo i 16 år,  mener det viktigste for norsk filmbransje er å få til en god og stabil økonomi. 

- Sånn at selskaper har en forutsigbarhet til å møte utfordringene som til enhver tid kommer, slik som korona var, og at unge mennesker og de som har holdt på i noen år, ikke trenger å finne seg andre jobber fordi usikkerheten er for stor. For å få til dette, må NFI ligge foran, sier han.

Har lagt ny strategi:

- Gjennom en fremtidsstudie og et omfattende strategiarbeid har vi identifisert hvilken posisjon vi bør ha fremover, med ambisjon å skape mest og best mulig resultater for audiovisuell sektor, sier administrerende direktør i NFI, Kjersti Mo.

- NFI har bevist at de er viktigere enn noen gang

Til tross for de utfordringene pandemien har bydd på for de fleste bransjer i Norge, forteller Tangen at filmnæringen har klart seg forholdsvis bra det siste året.

- Folk har ligget an til å tape store penger på kino, serier, og filmer som måtte stoppe opp. Jeg mener at NFI har bevist at de er viktigere enn noen gang. Jeg har selv fått koronamidler og hjelp til prosjekter som er helt avgjørende for å opprettholde drift.

Han påpeker samtidig at i enhver krise kommer det noe godt ut, og at i filmbransjens tilfelle har pandemien vært med på å viske vekk skillelinjene mellom kanalene. 

- Jeg tror det positive nå er at vi ikke har eksakte vinduer for et format. Før var det tre måneder på kino, før man så flyttet det over i en annen kanal og så videre. Nå er det mer flytende. Jeg tror veldig sterkt på det. I overgangen til disse endringene må NFI være med på å finne gode løsninger i sine støttesystemer. 

Mo støtter også opp under sin nye kollegas beskrivelse av film- og spillbransjens møte med pandemien. 

- De har klart seg relativt godt, både fordi aktørene har funnet nye løsninger og fordi ordninger har bidratt til å redusere skade. Fra NFI sin side har vi lagt vekt på tiltak som bidrar til å holde aktiviteten i gang, og det gjør at det er mange spennende prosjekter under arbeid. Det er noe spenning knyttet til det store antallet filmer som nå vil ut på kino, og må konkurrere med alle andre filmer som har samlet seg opp i løpet av halvannet år, også internasjonalt. Heldigvis ser det ut til at publikum er klare for gå på kino igjen nå, og de vil helt klart få mye å velge i.

Lilyhammer-produsent får helt ny rolle i NFI - skal løfte frem mangfold og nye stemmer i bransjen