TV 2s egne tall viser at de tjener millioner på nyheter: - 2020 blir mer krevende

- Har hele tiden ment at det er grunn til å tro at nyheter er lønnsomt for TV 2, sier Discovery-direktør om tallene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi og Tobias Fredø

I september 2018 inngikk TV 2 en avtale med staten som sikret landet en kommersiell allmennkringkaster i fem år frem i tid, og et alternativ til NRKs nyhetssendinger på TV. Avtalen forplikter blant annet TV 2 til å produsere og sende daglige nyhetssendinger utenfor Oslo, nærmere bestemt i Bergen der TV 2 har sin hovedredaksjon.

Tidligere i vår leverte TV 2 sitt aller første allmennkringkastingsregnskap, og tall Kampanje har fått innsyn i viser at TV 2 tjente penger på fjorårets nyhetsproduksjon, takket være inntektene kanalen henter fra annonsører, distributører og kunder av TV 2 Sumo på nyhetssendingene.

Totalt hadde TV 2 inntekter på 620 millioner kroner på nyhetsoppdraget, inkludert 373 millioner i reklameinntekter. Litt under halvparten av disse kommer fra Nyhetskanalen. I tillegg har TV 2 inntekter fra distributørene, Sumo og «andre inntekter» knyttet til Sumo på til sammen 247 millioner kroner. 

Kostnadene knyttet til oppdraget var på 612 millioner kroner. Det gir et driftsresultat på 7,7 millioner kroner for nyhetene i 2019.

Ifølge avtalen med staten skal TV 2 kompenseres for merkostnadene knyttet til oppdraget, inkludert en rimelig driftsmargin på ti prosent. Ettersom inntektene på nyhetene var på 620 millioner kroner, belastes regnskapet for 62 millioner kroner (ti prosent) og det gir en netto merkostnad på 54,3 millioner kroner.

Discovery Networks Norge har tidligere klaget TV 2s avtalen med staten til ESA, men har ikke fått medhold hos EUs kontrollorgan. Nå mener kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery at TV 2s regnskap bekrefter deres antakelser.

- Vi har hele tiden ment at det er grunn til å tro at nyheter er lønnsomt for TV 2 og at det vil være konkurransevridende med statsstøtte. Det mener vi fortsatt. TV 2 har kommersielle insentiver både for å produsere nyheter og norsk drama og underholdning. Dette er oppgaver som markedet selv kan løse, sier han til Kampanje.

- Er dette tall som frister Discovery til å gjenoppta satsingen på nyheter?

- Å ha en nummer tre-posisjon på nyheter på TV har vist seg å ikke være like lukrativt.

Klagde til ESA:

Discovery Networks Norge klagde TV 2s avtale med staten til ESA, men ble ikke hørt. Nå mener kommunikasjonsdirektør Espen Skoland at TV 2s egne tall viser at nyheter er lønnsomt for kanalen.

- Vil aldri være lønnsomt

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand er ikke overrasket over utspillet fra Discovery.

– Discovery har hele veien hevdet at allmennkringkasteravtalen er konkurransevridende, selv etter at ESA avviste klagen deres, det vil de trolig fortsette med uansett hvor mange ganger de får bevist at de tar feil. Det er jo også interessant at de la ned sine egne nyhetssendinger fordi det ikke var lønnsomt å drive med nyheter, men likevel hevder det er noe markedet selv vil sørge for. Uten denne avtalen hadde vår evne til å satse på nyheter, og sende dem fra Bergen, vært betydelig svekket, sier hun til Kampanje.

Selv om TV 2 tjente penger på nyheter i fjor, betyr ikke det at satsingen blir en pengemaskin i årene fremover, ifølge TV 2-direktøren.

- Dette er en femårig avtale, hvor vi har tatt på oss betydelige forpliktelser, resultatene for ett år er ikke nødvendigvis representative for det neste. For eksempel blir 2020 langt mer krevende på grunn av korona.

I tillegg til nyheter, skal TV 2 også kompenseres for å investeringene i innhold til barn og unge, og for satsingen på film og drama. Det er film og drama som var den minst lønnsomme delen av allmennkringkastingsoppdraget i fjor. På dette oppdraget har TV 2 inntekter på 32 millioner kroner og kostnader på 89 millioner kroner. Inkludert rimelig driftsmargin på ti prosent, gir det netto merkostnad på 59,5 millioner kroner.

TV 2 skal også kompenseres for merkostnadene ved å produsere og sende nyheter utenfor Oslo, i TV 2s tilfelle Bergen. I regnskapet sitt viser TV 2 til merkostnader på 12,4 millioner kroner på lokasjonskravet.

Totalt «tapte» TV 2 143,8 millioner kroner på hele allmennkringkastingsoppdraget.

- Først vil jeg si at både det redaksjonelle og det økonomiske regnskapet viser at vi leverer på avtalen, og at den har en viktig funksjon for mediemangfoldet, og selvsagt spesielt for Bergen. Vi har styrket satsningen på undersøkende journalistikk og blitt mange flere medarbeidere i redaksjonen, sier Willand.

- Utgangspunktet for avtalen er at kostnadene ved allmennkringkasteroppdraget skal finansieres med kommersielle inntekter. I 2019 var de samlede kostnadene på over 650 millioner, og underskuddet var 143 millioner. Det er bare dette underskuddet vi potensielt får dekket, men bare opp til 135 millioner kroner årlig. Kompensasjonen dekker heller ikke alle ulemper og merkostnader ved oppdraget. Oppdraget vil derfor aldri være lønnsomt, det har heller aldri vært målet vårt. Derimot er avtalen en viktig sikkerhet som ligger til grunn for alt vi gjør.

Styrker satsingen:

- Uten denne avtalen hadde vår evne til å satse på nyheter, og sende dem fra Bergen, vært betydelig svekket, sier TV 2-direktør Sarah Willand, som ikke er spesielt imponert over Discoverys analyse.

Holder tilbake deler av statsstøtten

Tidligere anslag fra TV 2, omtalt i Dagens Næringsliv i 2018, viste et tap på 170 millioner kroner på et lignende oppdrag.

- Hva er årsaken til at fjorårets merkostnader ikke ble like store?

– Tallet du viser til her var en foreløpig beregning som vi gjorde i 2018, basert på prognoser. Vi var helt tydelige på at ting kunne endre seg, slik det alltid er med prognoser.  Mellom denne prognosen og de faktiske regnskapstallene i 2019 er det naturligvis skjedd mange endringer, både på kostnadssiden og inntektssiden, så det er ikke mulig å peke på en enkeltårsak til det, sier Willand.

Medietilsynet har funnet at TV 2 har oppfylt de fleste kravene i allmennkringkastingskravet, men ettersom de ikke klarte å innfri lokasjonskravet før 1. august 2019, får ikke TV 2 tilbakebetalt hele kompensasjonen på 135 millioner kroner.

– Her er det viktig å si at vi har vært helt åpne overfor myndighetene om at lokasjonskrav ikke ville bli oppfylt for hele fjoråret. Alternativet hadde vært å utsette avtalen, men det ønsket ingen, heldigvis. Derfor har vi visst at Medietilsynet ville påpeke dette, og er helt innforstått med at vi naturligvis ikke vil få kompensasjon for det vi heller ikke har oppfylt, sier Willand til Kampanje.

- Hva som blir konsekvensen av at vi måtte bruke noe tid på å oppfylle lokasjonskravet for hovedredaksjonen skal Medietilsynet behandle som en egen sak, så vi må avvente den før vi kan si noe mer, sier Willand.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, forteller at de ennå ikke har fastslått hvor mye av kompensasjonen de vil holde tilbake som følge av at lokasjonskravet bare delvis er oppfylt.

- Ettersom TV 2 ikke har oppfylt alle kravene knyttet til det å ha hovedredaksjonen i Bergen hele året, har Medietilsynet varslet at TV 2 for 2019 får avkortet kompensasjonen på grunn av dette. Det er også i tråd avtalen. Hvordan vi skal komme fram til størrelsen på avkortningen og hvor stor den blir må vi komme tilbake til når vi har hatt en dialog med TV 2 over sommeren i en egen tilsynssak.

Går med overskudd på nyheterHer er TV 2s nyhetsregnskap

  AKO nyheter/sportsnyheter Nyhetskanalen, eks. vær Nyheter samlet
Sum inntekter 332.894 287.287 620.181
Sum driftskostnader 558.542 53.890 612.432
EBIT -225.649 233.397 7.749
Driftsmargin 10 % -33.289 -28.729 -62.018
Netto merkostnad -258.938 204.668 -54.269

*Alle tall i hele tusen.

TV 2s egne tall viser at de tjener millioner på nyheter: - 2020 blir mer krevende