Underskuddet øker i «Norges viktigste næringslivsavis» - hårete mål i E24 koster dyrt

- Vi kommer til å gå med underskudd i et par år fremover, sier ny administrerende direktør

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Resultatene til E24, eller «Norges viktigste næringslivsavis» som Schibsted-avisa har valgt å kalle seg, er klare. De viser at nettstedet går inn i koronaåret 2020 med et solid og økende underskudd. Nettavisa, som snart fyller 15 år, gikk med et tap på driften på 5,6 millioner kroner. Det var en betydelig forverring sammenlignet med 2018-resultatet som viste et underskudd på snaue 0,4 millioner kroner.

- Grunnen til at E24 gikk i minus i 2019 er enkel. Vi har investert tungt i journalistikk, redaksjonelle årsverk og utvikling de seneste årene. Og det går som planlagt. Vi styrker posisjonen og øker topplinjen, sier den nye direktøren i E24, Ida Barth Thomassen, til Kampanje.

Hun tok som sjef i E24 i desember og har således ikke hat så mye påvirkning på fjorårets resultat. Frem til da var det ansvarlig redaktør Gard Lehne Borch Michaelsen som var publisher. Men i desember besluttet altså VG, som eier økonomiavisa, å dele stillingen i to.

- Beslutningen om å dele rollene i E24 har ingen kobling til de økonomiske resultatene i 2019. Når vi bestemte oss for å oppskalere satsingen på E24 innebar dette en rekke nye prosjekter og samarbeid på tvers av både redaksjonelle og kommersielle linjer i Schibsted. Basert på omfanget og ressursbehovet for å gjennomføre dette arbeidet så vi det hensiktsmessig å etablere en ny rolle i E24, sier styreleder i E24, Christian Haneborg.

- Redaktør Michaelsen sa i fjor sommer at han skulle «ta posisjonen som Norges største og viktigste næringslivsavis», er det en posisjon som så langt har kostet mer enn den smaker?

- E24 fortsetter å styrke seg på næringslivsjournalistikk, både gjennom E24s egen redaksjon, men ikke minst gjennom samarbeidet med Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Inntektene, trafikken, antall abonnenter og andre avisers henvisninger til E24 går alle i riktig retning. Vi er i rute og vi opprettholder planen vi besluttet i 2019 om en massiv satsning på næringslivsjournalistikk, sier Haneborg.

Vi kommer til å gå med underskudd i et par år fremover, det er planlagt og en del av investeringen som Schibsted gjør i E24. Ida Barth Thomassen, E24-sjef

Vil fortsatt gå med tap

Noe av de ambisiøse planene, som blant annet innebar å hente inn 30 redaksjonelle årsverk til avisa, kommer til syne i fjorårets omsetningstall som vokser fra 87,3 millioner kroner til 91,4 millioner kroner i 2019. Det var en vekst på drøye 4,2 prosent på inntektssiden, før posten andre inntekter. Veksten drives i første omgang av økte brukerinntekter fra E24 +, abonnementsalget av Dine Penger og annonser. Løssalgsinntektene fra papirmagasinet Dine Penger trekker ned.

- E24 har hatt en positiv vekst på topplinjen de siste årene; bare fra 2016 til 2019 har omsetningen økt med 33 prosent, sier Barth Thomassen.

- Hvor lenge skal dere gi ut Dine Penger på papir?

- Vi kommer til å fortsette med Dine Penger på papir så lenge det er lønnsomt, men Dine Penger er allerede i stor grad et digitalt produkt, sier hun.

Samtidig vokser kostnadene mer enn inntektene og det med hele 11,3 millioner kroner, en vekst på 12.5 prosent. I 2019 økte antallet årsverk med seks til 47 samtidig som planen er å ansette 30 nye journalister.

- Hvordan kommer det til å slå ut på kostnadssiden og resultat?

- E24 kommer til å gå med underskudd i et par år fremover, det er planlagt og en del av investeringen som Schibsted gjør i E24, sier hun.

Har satt seg hårete mål

Ida Barth Thomassen, som kom til E24 som leder av Schibsteds Brand Studio, sier medieselskapet satser på topplinjevekst fremfor strengt kostnadsfokus i en reise som neppe kan kalles annet enn hårete.

- Vår ambisjon er å bli Norges viktigste destinasjon for nyheter om økonomi og næringsliv, og her er vi godt på i gang, til tross for at dette er et langsiktig prosjekt over flere år. Vi investerer voldsomt i journalistikk som setter dagsorden og som når nye målgrupper. Dette skal vi høste av de neste årene, og takket være enorm interesse for økonomijournalistikk er vi etter halve 2020 langt foran målene våre på både trafikk og brukerbetaling, sier hun.

Den samlede omsetningen endte til slutt på 95,8 millioner kroner og E24 måtte derfor fortsatt vente på å krysse den magiske grensen på 100 millioner kroner.

- Vi opplever en fantastisk vekst på E24+ og vi har sterk tro på at brukerbetaling vil bli et enda større og viktigere inntekts område for E24 i årene som kommer. På annonsesiden blir content marketing blir stadig viktigere, samtidig som vi vokser på nye områder og ikke minst E24s nye stillingsprodukt, sier hun. 

Men koronaens kraftige herjinger i reklamemarkedet kan fort velte planen om å nå 100-milionersmerket også i 2020.

- Covid-19 påvirker absolutt alle medier i Norge, og det påvirker selvsagt også annonseinntektene til E24 i 2020. Det er litt for tidlig å si hvordan det påvirker resten av året da vi har så utrolig mange spennende prosjekter og nyheter i pipeline, men jeg er positiv til høsten, sier Barth Thomassen.

Hun sier hun «både håper og tror» at E24 skal klare å kapitalisere på sin nye strategi «til tross for et tøft annonsemarked.»

- Men la det være sagt, vi kommer til å måtte jobbe beinhardt for hver eneste annonsekrone denne høsten. E24 er et vekstselskap og vi investerer tungt for å styrke posisjonen og øke topplinjen fremover. Og igjen, vårt fokus er først og fremt på å klare vår hårete ambisjon og jeg er utrolig takknemlig og glad for at jeg får lede denne unike satsningen i et såpass tøft marked, sier Barth Thomassen.

Her kan du se alle tallene til E24 Dine Penger for 2019. Alle tall i MNOK.Omsetningen øker - men tapene blir større i E24

E24 Dine Penger 2019 2018 Endring i %
Omsetning 95,8 89,7 + 7
Driftsresultat - 5,6 - 0,4 -
Resultat før skatt - 5,3 - 0,1 -

Underskuddet øker i «Norges viktigste næringslivsavis» - hårete mål i E24 koster dyrt