Giske frykter nye TV-konflikter og vil følge opp Raja: - Saken mellom Telia og TV 2 er ikke løst

Trond Giske vil følge opp saken når Stortinget møtes til høsten og åpner for strengere regulering av TV-markedet.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Selv om sommerens kranglefanter, Telia og TV 2, er blitt enige om å skru på signalene til TV 2s kanaler igjen, er partene langt fra enige om en ny og langsiktig avtale. Som Kampanje tidligere har skrevet skal partene ha bevilget seg selv et vindu på ett år på dagens vilkår for å bli enige.

Les også: Get-kundene får tilbake TV 2 - en midlertidig avtale er på plass

En av dem som har fulgt utviklingen i saken er stortingsrepresentant, Trond Giske (Ap), som blant annet reiste et spørsmål om utfordringene ved vertikal integrasjon der eksempelvis Telia kjøper TV-kanaler slik de har gjort det i Sverige med kjøpet av TV4. Utviklingen er også sterkt til stede i USA der flere distributører har kjøpt opp noen av landets største mediehus.   

- Det er positivt at man har blitt enige om en midlertidig forlengelse av dagens avtale, men saken mellom Telia og TV 2 er jo ikke løst, sier Trond Giske til Kampanje. 

Nå har Giske også fått svar fra kulturminister Abid Raja på spørsmålet han stilte kulturministeren: «Hvordan vil kulturministeren bidra til å sikre konkurranse og mangfold i mediesektoren en situasjon med økt vertikal integrering?»

- Jeg opplever at Raja uttrykker en ganske stor forståelse på problemstillingen og jeg ser ikke på dette som en sak som skiller posisjon og opposisjon. Her er det felles interesser, noe også Tage Pettersen i Høyre har gitt uttrykk for. Regjeringspartiene bør være like interessert i god konkurranse og mangfold i TV-markedet som det vi er, sier Giske.

- Men tror du vil få en slik utvikling der telekom kjøper medier?

- Det er all grunn til å frykte for at det blir større monopolisering og integrering mellom distributører og innholdsleddet. Mediebransjen er en bransje som er i enorm endring, ikke bare på teknologi, men også forretningsmodeller og betalingsstrømmer. Det er ikke mulig å spå hvordan dette vil se ut om fem år, sier Giske.  

Les også:  TV-krangel til flere hundre millioner - toppsjefene måtte til slutt rydde opp i den bitre striden

Det er positivt at man har blitt enige om en midlertidig forlengelse av dagens avtale, men som begge parter har uttalt saken er jo ikke løst.

- Vil holde saken varm til høsten

I dag er det konkurranseloven som eventuelt regulerer denne typen oppkjøp, men Giske minner om at vi i Norge har hatt «egne regler på mediefeltet tidligere».

- Det er et særskilt poeng med mangfold i mediene som går utover hva vi kan regulere med konkurranseloven, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson.

- Hva kan politikerne gjøre for å forhindre at en million seere rammes på samme måte neste år?

- Det er jo også fullt mulig for partene å bli enige innen et år, men også vi politikere har et år på oss til å se på mer spesifikke regler, men da kan vi ikke bare ta utgangspunktet i TV 2 og Telia. Det må være allmenngyldig, men problemene rundt vertikal integrasjon er absolutt til stede.

Giske sier han kommer til å problemstillingen «varm utover høsten» og håper kulturministeren også «vil ta opp tråden når Stortinget samles igjen».

- Det beste er jo at alle i sektoren tar ansvar og finner løsninger, men skjer ikke det kan det tenkes at vi trenger å forsterke regelverket, sier Giske.

Les også: Vil ha Raja på banen: - Må være mulig å kalle inn TV 2 og Telia til en samtale

- Ansvaret ligger hos konkurransemyndighetene

Da debatten var på sitt heteste etterlyste Giske blant annet en mer synlig kulturminister, noe også Raja adresserer i sitt svarbrev.

- Det er ikke min rolle som kulturminister å gripe inn i frie forhandlinger mellom TV-selskaper og TV-distributører, samtidig så håper jeg at partene er konstruktive og samarbeidsorienterte for å forsøke å finne en løsning, skriver Raja i svarbrevet til Giske.

I sitt svar til Giske skriver kulturministeren at mangfold i mediene er noe regjeringen er opptatt av og at departementet i dag legger til grunn at det er et «stabilt avsendermangfold i tv-markedet»:

- Men flere forhold utfordrer de etablerte forretningsmodellene på tv, blant annet digitalisering av infrastruktur, noe som gjør at alle distribusjonsnett kan formidle ulike former for medieinnhold, ser Raja i sitt svarbrev.

Kulturministeren viser både til det digitale bakkenettet som sender tv og radio, og at 86 prosent av befolkningen har tilgang til bredbånd og 98 prosent har innendørs 4G-dekning.  I tillegg skal det også bygges ut et nytt 5G-nett.

- Samlet åpner dette for at innhold kan finne flere veier til publikum, noe som kan bidra til å svekke distributørenes tradisjonelle portvokterfunksjon. Videre flytter seerne seg raskt fra lineær tv til ulike strømmetilbud. Her er utfordringen at norske aktører møter sterk konkurranse fra internasjonale aktører, sier Raja.

Raja og Kulturdepartementet virker imidlertid mest innstilt på å lene seg på Konkurranseloven i tiden som kommer.

- Jeg lover å følge nøye med på hvordan mediemangfoldet utvikler seg fremover. Dersom det skulle fremkomme informasjon om overtredelse av konkurranseloven, vil ansvaret for oppfølging ligge hos konkurransemyndighetene, sier Raja.

Les også: Giske kaster seg inn i striden mellom Get og TV 2: - Det er ille

Giske frykter nye TV-konflikter og vil følge opp Raja: - Saken mellom Telia og TV 2 er ikke løst