Norske annonsører med gladmelding til byråbransjen: - Ser lyset i enden av tunnelen

Men selv om andelen annonsører som sier de vil øke markedsbudsjettene igjen øker, sitter fortsatt rundt halvparten helt stille i båten.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Den norske reklame- og markedsføringsbransjen har vært gjennom et krevende 2023 preget av en rekke konkurser i reklamebransjen og annonsører som har skjært ned på markedsbudsjettene som en følge av sviktende salg og økte kostnader. Men ifølge en ny undersøkelse annonsørforeningen Anfo har gjennomført, er det tegn som tyder på at det går mot lysere tider. I et nytt «Forventningsbarometer» har rundt 100 selskaper svart på hva de tenker om norsk økonomi og egen investeringsvilje fremover og annonsørene har en mye sterkere forventning til norsk økonomi, mer tro på egen virksomhet og økt vilje til å investere i reklame, sammenlignet med Anfos måling fra i fjor høst.

- Vår siste måling reflekterer en bransje som nå synes å se lyset i enden av tunellen. Etter en tid med stramme tøyler løsner det for fler og fler, skal vi tro svarene fra Anfos siste forventningsbarometer, sier fagdirektør Håvard Bakken i Anfo til Kampanje.

Ferske tall, hentet inn i januar 2024, viser nå at 55 prosent forventer en bedring i norsk økonomi, opp fra 23 prosent for et år siden, og kun 16 prosent forventer en forverring.

- Vi har forsøkt å holde på optimismen og allerede i Annonsørrapporten var troen stor på at vi vi ville komme ut av tunnelen og gå mot lysere tider i 2024. Nå får vi en ytterligere bekreftelse på hvordan bransjen ser på fremtiden, sier Bakken.

Les også: Flere annonsører vil kutte i reklamebudsjettene: - Det gjenstår noen tøffe måneder

Går det bra med Norge, går det bra med bransjen vår, og omvendt. Jeg tror det er den tryggeste målestokken. Camilla Kim Kielland, styreleder i Kreativt Forum og daglig leder i Morgenstern

Flere ser lysere på fremtiden

For i fjor høst da Anfo la frem sin store rapport «Den store annonsørrapporten» kom det frem at hele 54 prosent trodde på en forverring av norsk økonomi. Nå er dette tallet altså sunket til 16 prosent. Sammenligner en med tilsvarende tall fra høsten for to år siden, var det bekmørkt og tallet var på hele 84 prosent. Når en i dag kjenner resultatet fra 2023 med økte boliglånsrenter for de fleste og en nærmest ukontrollerbar inflasjon, er det mye som tyder på at frykten ikke var ubegrunnet og at annonsørene fikk rett i sine vurderinger av norsk økonomi tilbake i 2022.

At så få som 16 prosent av de spurte i dag tror på en forverring burde derfor være godt nytt for alle som lever og jobber med markedsføring i Norge.

- Vi ser det samme når vi leser hva finansekspertene og makroøkonomene sier. Det er en økt tro på at 2024 skal bli bedre enn 2023, sier Bakke.

Annonsøren har også svart på hva de tror om utviklingen i egen virksomhet når det gjelder butikken. Også her ser man en lignende utvikling. I rapporten heter det at «45 prosent ser lysere på fremtiden når spørsmålet dreier seg om egen virksomhet. Dette er en betydelig økning sammenlignet med forrige måling.»

- Det er vanskelig å si om det er en positiv tendens i salg og ordreinngang eller om det er en tro på at vi som bedrift vil gjøre det bedre nå som norsk økonomi også vil styrke seg, sier Bakken.

Ved siste måling, i fjor høst, var det kun 28 prosent som trodde på en bedring i egen virksomhet. 

Vil øke budsjettene:

Anfos medlemmer sier markedsbudsjettene vil vokse i første halvår i 2024. Det er godt nytt for en hardt presset markedsføringsbransje. Kilde: Anfo.

- Mange er fortsatt usikre

1000-kronersspørsmålet er likevel hvordan dette vil slå ut i reklame- og kommunikasjonsbudsjettene og her kommer gladmeldingen til reklame- og kommunikasjonsbyråene og alle som jobber i markedsavdelingene rundt omkring: Markedsbudsjettene vil vokse i første halvår i 2024.

- 26 prosent ser for seg økte budsjetter det neste halvåret. I høst var tilsvarende tall 15 prosent altså en markant økning fra vår forrige måling, sier Bakken.

- Hva skyldes dette?

- Det har alltid vært en sterk korrelasjon mellom hvordan det går med AS Norge og viljen til å investere i markedsføring og øke budsjettene. Når ting har lenge nok ned, så vil det på et eller annet tidspunkt snu og gå opp igjen, sier Bakken.

Men Bakken vil ikke friskmelde makedsføringsbransjen helt enda. Nær halvparten, eller 48 prosent, velger å stå stille ved roret.

- Det er fortsatt tidlig på året, og mange er usikre på nær framtid. Det er mye usikkerhet og det skal bli interessant å se på målingen vi skal gjøre i april, sier Bakken.

Konklusjonen blir dermed at rundt halvparten av de spurte tror ikke de vil endre på budsjettene, mens den øvrige halvparten enten vil kutte (26%) eller øke (26%).

- Men tror du det blir mindre dårlig nytt å rapportere om i 2024?

- Ja om vi ser hele 2024 under ett så tror jeg det blir færre dårlige nyheter i bransjen i år enn i for. Men vi skal gjennom et nokså tøft første halvår i 2024 først, sier Bakken.

Byråtopp:

Camilla Kim Kielland er byråleder i Morgenstern og styreleder i Kreativt Forum. - Jeg tror vi som bransje fortsatt må smøre oss med tålmodighet før det går bedre, sier hun.

- Vi må ha troen på det vi driver med

En bransje som har hatt det spesielt tøft i 2023 er reklamebransjen som har sett en endeløs rekke med konkurser, nedbemanninger og permitteringer. Styreleder i bransjeforeningen Kreativt Forum, Camilla Kim Kielland, legger ingen champagneflasker på kjøling ennå.

- Jeg tror vi som bransje fortsatt må smøre oss med tålmodighet før det går bedre, men det er ingen grunn til å være mer pessimistiske enn vi må. Vi har godt av optimisme i 2024. Vi må ha troen på at det vi driver med er liv laga.  

Hun vil ikke spå for mye om det nye året.

- Å gå for høyt ut og predikere om hvordan året blir har ikke så mye for seg, for det kan bli forskjellige for mange. Men personlig er jeg optimistisk, både for Morgenstern og bransjen, sier hun.

Les også: Reklametopp tror på lysning i markedet: - Må passe på å ikke bli dystopiske

- Begynt året med god fart

Hun leder til daglig reklamebyrået Morgenstern som blant annet jobber med kunder som Finn.no, Sparebank1 og Ice.

- Jeg kan si at vi har begynt året med god fart og høy aktivitet på flere kunder. Erfaringen jeg har fra denne bransjen er at det går opp og ned i både gode og dårlige år. Men det er naturligvis svært positivt at annonsørene er optimistiske. Alle sånne målinger må vi ta med videre og glede oss over, og. Hvis dette stemmer, så vil året forhåpentligvis se lovende ut, sier Kielland.

- Hvordan pleier slike forventinger å stå seg gjennom et år?  

- Det er vanskelig å dokumentere på stående fot, og bransjen vår er veldig vanskelig å predikere. Av erfaring så vet jeg at bransjen pleier å følge makroøkonomien og BNP. Går det bra med Norge, går det bra med bransjen vår, og omvendt. Jeg tror det er den tryggeste målestokken, sier Kielland.

Norske annonsører med gladmelding til byråbransjen: - Ser lyset i enden av tunnelen