Design- og reklamebyrå slår seg sammen: - Utfordrende å være mindre

Design Container og Artisti Dialog blir Stem Agency. - Naturlig å slå seg sammen, sier fersk byråleder.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

I dag gikk nyheten ut om at Artisti Dialog og Design Container slår seg sammen til Stem Agency. De har i et drøyt år vært samlokaliserte, og da 2023 klokket inn ble de også ett selskap.

- Vi har vært i samme eiergruppe i flere år, og vi har flere sammenfallende fagfelt. Det var naturlig for oss å slå oss sammen for å stå enda sterkere og kunne tilby et enda bredere tjenestespekter. Dessuten har det vært mange konsolideringer og sammenslåinger i bransjen i flere år nå, og vi har sett at det kan være utfordrende å være mindre i størrelsen når flere og flere slår seg sammen, sier Stem Agencys ferske byråleder, Kaia Gulsvik.

Hun har jobbet i Design Container siden 2013 og kommer fra stillingen Chief Operating Officer. Nå stiger hun i gradene og blir daglig leder for Stem Agency.

- Hvordan blir det å gå inn som øverste hode i det nye byrået?

- Det blir veldig spennende. Det er en tillitserklæring jeg har fått fra styret. Jeg ser lyst på fremtiden og jeg føler meg trygg med resten av ledergruppa i ryggen, sier Gulsvik.

Med seg i ledergruppen får hun Michael Linnemann, som er Kreativ leder og medgründer i Design Container, Bjørn Korterud som Kommersiell direktør og Kjell-Petter Olsen Head of Direct Marketing. Sistnevnte har vært daglig leder i Artisti Dialog og vil nå fortsette som leder for dette fagområdet.

- Vi har jobbet mye sammen i løpet av det siste året, så jeg vet at dette vil fungere bra. Vi er spesialister på våre områder, men ser behovet og mulighetene i å samarbeide og få enda bredere kompetanse, sier Olsen.

- Vi har alltid hatt en flat struktur. Det er korte veier og høyt under taket. Vi deler det samme verdigrunnlaget og har mange fellestrekk når det kommer til arbeidsprosesser og resultatene vi skaper, sier Gulsvik.

Medgründer og tidligere byråleder i Design Container, Linn-Cecilie Linnemann, går ut av byrået, men vil fortsette som styremedlem og aksjonær. Stem Agency har lokaler i Torggata i Oslo, samt noen ansatte i Grimstad og i Malmö i Sverige. Byrået vil telle i overkant av 30 ansatte og har som mål å nå i overkant av 75 millioner kroner i omsetning i 2023.

Leder:

Kaia Gulsvik går inn som daglig leder i Stem. Hun understreker imidlertid at det de skal praktiserer en ganske så flat struktur. Foto: Eivor Eriksen.

- Vi står sterkere

Stem Agency forteller at de skal «løse komplekse forretningsutfordringer gjennom design, markedsføring og kommunikasjon».

- Hva er det dere vil oppnå sammen, som dere kanskje ikke fikk til under to forskjellige leirer?

- Fordelene er at vi har et fellesmiljø og at vi står sterkere. Man kan i mye større grad utnytte kompetansen som sitter i de forskjellige leirene. Ved å slå sammen våre byråer, blir vi ett større miljø og dette gir oss en økt styrke i dagens marked. Vi får også et bredere tilbud til være kunder, og styrker våre fagmiljøer. Det er en fordel å ha akkurat den robustheten i møte med markedet og kundenes kommunikasjonsutfordringer, sier Gulsvik og fortsetter:

- Kundenes utfordringer blir stadig mer komplekse, og vi kan løse bredere problemstillinger og tilby flere tjenester som en del av det nye byrået.

- En fellesnevner er forretningsforståelse.Vi har dybdeforståelse innen flere bransjer og har jobbet med markedsledere innen disse feltene i mange år. Denne innsikten gir oss et konkurransefortrinn. Enten det er snakk om kommunikasjonseffekt, rekruttering eller økonomiske mål, så har vi kompetansen som kreves for å levere resultater for kundene, skyter Korterud inn.

Olsen forteller at de fortsatt skal spille på de tingene de var gode på hver for seg, men at de nå får et bredere tilbud.

- Vi har tradisjonelt sett, på hver vår kant, vært gode på det vi driver med – og det skal vi fortsette med, men nå går vi sammen om det, sier Olsen.

- Samtidig vil vi også vinne flere kunder, legger han til.

Forventer usikkert marked

Gulsvik forteller at de har startet det nye året med to nye ansettelser, men at de med det første ikke har planer om å tvinge gjennom en større vekst.

- Tidligere har begge selskaper vokst organisk. Nå som vi får litt større apparat så har vi større mulighet til å ansette flere spesialister eller utvide på noen områder, men det er i hovedsak den organiske veksten som er i fokus. I hvert fall nå med 2023, hvor vi ikke vet hvordan fremtiden ser ut, sier hun.

- Ja, hva tenker dere om «det usikre markedet» 2023?

- Dette er ikke den første uroen i markedet vi opplever. Tidligere har vi navigert gjennom en pandemi og endringer i markedene. Vi opplever at våre kunder er stabile og at mange også i usikre tider har ett økt behov for våre tjenester, sier Gulsvik.

Hun forteller at Design Container har jobbet mye B2B, noe hun mener er mindre utsatt i usikre tider. Olsen legger til at store deler av kundebasen i Artisti Dialog er veldedige organisasjoner.

- De har jo gjort det veldig bra i perioden. Humanitære organisasjoner hadde, dessverre får man nesten si, toppår da pandemien slo til, sier Olsen.

- Vi føler oss trygge nok til å gjøre denne satsningen, legger Korterud til.

- Men dere har noen ansatte i Sverige også. Satser dere nordisk?

- Vi ser på mulighetene som finnes og har allerede et selskap lokalisert i Malmø, Market & Media AB. I tillegg har vi flere internasjonale kunder med nordisk eller globalt nedslagsfelt, sier Gulsvik.

Det handler om å betjene de kundene vi har og vinne noen nye. Kjell-Petter Olsen, Head of Direct Marketing.

- Navn som skal fortelle hva vi jobber med

Byrået forteller at kundene de har vært i dialog med om sammenslåingen hittil har vært utelukkende positive.

- Hvorfor akkurat «Stem»?

- Stem er grunnstammen i font-språket, sier kreativ leder Michael Linnemann og fortsetter:

- Tanken er at Stem Agency skal være grunnstammen og grunnpilaren til kundenes kommunikasjon. Det er det vi legger i det. Da vi startet opp Design Container så var det et rent designmiljø, men så har det blitt mer og mer kommunikasjon. Vi ville ha et navn som sa noe om arbeidet vi leverer og arbeidet som ligger bak hvert leveranse.

God stemning:

Det er god stemning nå som nyheten om at Artisti Dialog og Design Container nå slår seg sammen. Foto: Eivor Eriksen.

Håper på liten økning

Blant kundene som står på Stems kundeliste er Scatec, Fornybar Norge, LHL, Ferd, Røde Kors, Unicef og Vision Healthcare, samt flere offentlige aktører.

- Vi har tradisjonelt sett ikke gjort så mye ut av oss eksternt, og har heller fokusert på å levere gode resultater og knytte sterke bånd til kundene våre. Samtidig som vi selvfølgelig holder oss oppdatert på hva som beveger i markedet, sier Gulsvik.

- Vi har historisk truffet flere ulike byråer i konkurranser og anbud, og det har variert veldig, legger Korterud til.

- Hva med det økonomiske perspektivet? Hva er målsetningen?

- Selskapene hadde en total omsetning på 75 millioner kroner i 2022, og vi håper på en liten økning, men ikke noe voldsomt, sier Gulsvik.

- Det handler om å betjene de kundene vi har og vinne noen nye. Men vi er realistiske med tanke på tiden vi er i, legger Olsen til.

- Blir det noen forskjeller på det som er nå, og når dere offisielt blir ett byrå?

- Internt har dette ligget i planene en stund, og de største interne endringene har allerede blitt gjennomført. Vi gleder oss nå til å stå sammen under ett navn og ett byrå, og ser en mulighet til å ta en sterkere posisjon i markedet, sier Gulsvik.

Design- og reklamebyrå slår seg sammen: - Utfordrende å være mindre